13. novembar (Slava 34. pešadijskog puka) i pokloni subotičkog građanstva 1922.

XXIII 1 923