1938. Nemačka i Jugoslavija, knjiga, najava budućih događanja…

Iz ponude Gradu, firme iz Zagreba Ekonomska biblioteka, za otkup knjige Nemačka i Jugoslavija, saznajemo da  krajem 1938. u Berlinu izlazi velika knjiga na nemačkom jeziku u kojoj se govori i o pitanjima čije je poznavanje neophodno potrebno  svakom građaninu za buduću orijentaciju, političku, privredu i kulturnu, kao i o Subotici i značenju mesta za naseljavanje Nemaca…

Grad je doneo odluku da kupi jedan primerak za 224 dinara. Da li je knjiga stigla, ko ju je čitao, nije nam poznato. Ali vrlo dobro znamo kako su se se razvijali odnosi dve države u narednom periodu!iv-1023-939