Mjecečni arhivi: Veljača 2017.

Persijski ćilimi u Gradskoj kući (1937)

images-1  tabriz

Ali Khan rodom iz Perzije (Azija) dobio je na osnovu svoje molbe, besplatno vestibil gradske kuće u svrhu priređivanja izložbe persijskih ćilima. Da li je izložba održana, koliko je ćilima bilo izloženo, da li je izložba bila prodajnog tipa, iz sačuvane dokumentacije ne vidimo. No, sama činjenica da se persijanac sa ćilimima našao u gradu je zanimljiva.

iii-2651-937