Српско занатлијско певачко друштво Мокрањац, 1926

Сви који су желели да приреде неко културно дешавање, приредбу, позоришну предтаву, концерт и слично, морали су добити одобрење од градских власти. Тако и друштво МОКРАЊАЦ пише Градском Сенату 1926. године.

 

ii-122-1926