Radio antena na Gradskoj kući

Radio aparati su u dvadestim godinama XX veka morali da imaju i prijemne antene. Postavljanje antena odobravala je gradska vlast – inžinjerski ured. Sačuvana je tako i jedna molba udove  Aladara Lehnera za postavljanje antene na Gradsku kuću.

iii-70-1926

IAS, F:47. III 70/1926

Radio aparate je 1930. godine imalo samo 2480 subotičana.