Advokat dr Majoroš Adolf

Iz žalbe na visinu poreza na natpis saznajemo da je advokat dr Majoroš Adolf rođen 1864. te da nije savladao državni jezik, a ipak je imao sopstvenu praksu.

XXIV 134 928