Alice Erdeš (Erdős Alice) ćerka osnivača firme “Patria zavod za proizvodnju seruma”

Alice Erdeš je rođena u Rumuniji 22.1.1910. od oca dr Dezidera (Dezsö), bakteriologa i majke Eržebet Špiler r.21.10.1889. u Budimpešti. Porodica se 1921. naselila u Subotici.

U 1928. godini Alice upisuje prvi semestar na Pravnom fakultetu. Porodica je tada stanovala u Antunovićevoj 11. Alice napušta fakultet u 1931.

otac Dr Dezider

 

Poslovni poduhvat preduzimljivog i sposobnog dr Dezidera započeo je 1921. godine.

  “PATRIA ZAVOD ZA PROIZVODNJU SERUMA “

Osnivači firme, u obliku javnog  trgovačkog  društva, kupili su 1921. godine zemljište u predgrađu  Aleksandrova, između pruge za Crvenku i Čantavirskog (Beogradskog) puta, od zadruge “Bucka” za 1.550.000 k., te na njemu počinju sa uređivanjem objekata i instaliranjem  potrebne opreme za proizvodnju veterinarskih seruma i vakcina.[1]

Oni su se obratili 14.2.1921.  godine  Ministarstvu poljoprivrede sa molbom za izdavanje dozvole (koncesije) za otvaranje serološkog zavoda, a već 24. (istog meseca) im je to i odobreno (broj odluke Ministarstva 969/1921). Zavod  je bio pod neposrednim  nadzorom veterinarskog odeljenja Ministarstva poljoprivrede. Obrtnica “za proizvodnju seruma protiv živinskih bolesti” im je izdata pod brojem E 160/1921,[2] tako da je registracija  firme  “Patria – zavod  za proizvodnju seruma” izvršena 13.9.1921. godine.[3]

LAB PATRIJA

Osnivači su bili – “Građanska  banka  d.d” iz Beograda  (koja  je imala filijalu u Subotici), odnosno  njen predsednik dr  Milan Marković iz Beograda, Ivan Grnčarević, trgovac  iz  Beograda,  Vasa Rajković,  trgovac stokom iz  Subotice, te mađarski podanici –  dr  Šandor Sigeti (Szigeti Sándor), veterinar – bakteriolog[4]  i dr Deže Erdeš (Erdös Dezsö), istog stručnog profila.[5] Oni su utemeljili firmu “Patria zavod  za proizvodnju seruma, Beograd – Subotica”.[6]

PATRIA

[1] Zadruga “Bucka” je osnovana  1916. godine (Ct VII 96  – 97), sa  399  zadrugara. Bavila se otkupom i preradom voća i proizvodnjom alkoholnih pića. Jedan od osnivača i predsednik zadruge je bio i dr Karolj Biro (Biró Károly) gradonačelnik 1901-1918. godine. Kasnije, 1927. godine,  to  zemljište  je bilo opterećeno hipotekarnim zajmom od 1.300.000 dinara koji je “Patria” dobila od Narodne banke. Adresa je nakon rata glasila – Beogradski put 123.

[2]IAS, F:57.2032/1939.

[3] IAS,  F:57.2032/1939. U predmetu se nalaze spisi vezani za osnivanje, tehnički opis objekata.

[4] Dr Šandor Sigeti (Szigeti Sándor, Temišvar 1882 – Aušvic 1944). Boravi u Subotici od 1921.godine. Primljen  je u gradsku zavičajnu vezu 1930. IAS, F:47.9.129 G.P.

[5] Dr Deže Erdeš (Erdős Dezider), veterinar bakteriolog, rođen je 29.9.1881. godine u Kapošvaru.  U Jugoslaviji je od 1921. godine. Stradao je  1944. godine u Aušvicu, zajedno sa suprugom Eržebet (1889-1944).

[6] IAS, F:86. Ct VIII, 152