Analitički opisi građe iz fonda F:47. Veliki beležnik 1222, 1222 (1926. godina)

 

kosovo

IAS, F:47 II 73/1926

II 99 1926

F:47. II 99/1926

 

 

II 112 1926

F:47. II 112/1926

potpisi

isto

 

br. u analitičkom inventaru

 Signatura opis sadržaja Datum nastanka predmeta Jezici predmeta Broj listova
124  F:47.1220.  I  331/1926  Gradska policija dostavlja Predlog o organizaciji policijskog menaža na odobrenje. 1926 srpski 3
125  F:47.1221.  II  1/1926 Molba udruženja Svetlost radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 27.1.1926. godine radi pozorišne predstave i Svetosavske zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
126   F:47.1221.   II   2/1926 Molba Dobrotvorne zajednice Bunjevaka, potpisana Manda Kujundžić kao zamjenica predsjednice, radi prava na korištenje sale pozorišta dana 24.1.1926. godine radi pozorišne predstave sa igrankom nakon. 1926 srpski 2
127   F:47.1221.   II   3/1926 Molba Roberta Matijevića bivšeg upravnika gradskog pozorišta radi isplate novca uloženog u opremanje pozorišta i priprema novih predstava. Senatska odluka kojom se ne udovoljava molbi. 1926 srpski 12
128   F:47.1221.   II   4/1926 Molba Školskog odbora Crvenog krsta radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 06.2.1926. godine radi održavanja koncerta i predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
129   F:47.1221.   II   5/1926 Molbe Mesnog školskog odbora radi regulisanja stanbenih pitanja za učitelje, odbijena. 1926 srpski 5
130   F:47.1221.   II   7/1926 Odluka po pitanju školske zgrade na Kelebiji koja pripada SPCO u Subotici. 1926 srpski 1
131   F:47.1221.   II   8/1926 Molba Udruženja Željezničara subotičke Direkcije  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 20.2.1926. godine radi održavanja zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
132   F:47.1221.   II   9/1926 Molba Dobrovorne Ženske Zadruge Srpkinja radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 15.2.1926. godine radi održavanja koncerta sa igrankom. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
133   F:47.1221.   II   10/1926 Molba supruge Franje Pietsch-a dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 16. i 21. 2.1926. godine radi održavanja dobrotvornih predstava. Prihod bi išao za dobrotvornu kuhinju patera Vazula. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 5
134   F:47.1221.   II   11/1926 Molba  Marge Peić Tukuljac u ime Bunjevačkog katoličkog divojačkog društva radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 11.2.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
135   F:47.1221.   II   13/1926 Propratni akt o računu firme Mamužić za Opštu zanatsku Trgovačku školu. 1926 srpski 1
136   F:47.1221.   II   14/1926 Predmet o izboru članova pododbora u salaškim školama. 1926 srpski 9
137   F:47.1221.   II   15/1926 Molba  Zajednice učiteljske školske omladine Jakšić  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 15.2.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
138   F:47.1221.   II   16/1926 Ponud knjižare Simo Đurđević iz Sarajeva. 1926 srpski 1
139   F:47.1221.   II   17/1926 Molba koju Senatu grada upućuje Povlašćeno Narodno Pozorište   radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta radi održavanja 5 predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
140   F:47.1221.   II   18/1926 Odluka Knjižničarskog odbora, potpisan predsednik Marko Protić, kojom zahtevaju krejiranje mesta upravitelja knjižničara te poslužitelja gr. biblioteke. Zapisnik Knjižničraskog odbora sa sednice 16.1.1926. kojem su prisustvovali: Mijo Mandić, dr fedor Nikić, dr Joca Manojlović, dr Matija Evetović, Marko Protić, Mulivoj Knežević i Petar Pekić. 1926 srpski 2
141   F:47.1221.   II   19/1926 Molba Udruženja ratnih invalida, Okružni odbor Subotica radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14. februara 1926. godine radi održavanja godišnje skupštine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
142   F:47.1221.   II   20/1926 Molba Sokolskog društva Subotica radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 13. februara 1926. godine radi održavanja svečane akademije. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
143   F:47.1221.   II  21/1926 Molba  Subotičke Jevrejske Ženske zadruge i Pučke Kuhinje radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 28. februara 1926. godine radi održavanja  koncerta. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
144   F:47.1221.   II   22/1926 Predmet u vezi sa odobravanjem Statuta Odbora za gradsku knjižnicu i Muzej, propratni akti i Statut. Prilog. Izvod iz Sl. novina br. 142, od 19. novembra. 1926 srpski 7
145   F:47.1221.   II   23/1926 Molba Podmladka društva Crvenog krsta đaka Gimnazije  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14. marta 1926. godine radi održavanja diletantske predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
146   F:47.1221.   II   24/1926 Obračun troškova prilikom gostovanja društva Gajret. 1926 srpski 4
147   F:47.1221.   II   25/1926 Propratni akti u vezi održavanja lutrije Ženske Zanatlijske zadruge. 1926 srpski 3
148   F:47.1221.   II   26/1926 nije sačuvan 0
149   F:47.1221.   II   27/1926 Propratni akt u vezi dopisa Min. Prosvete za đaka Ernesta Epštajna. 1926 srpski 1
150   F:47.1221.   II   28/1926 Molba Stega Izvidnika i Planinki radi dozvole logoravanja u gradskim šumama, pozitvno rešena. 1926 srpski 8
151   F:47.1221.   II   29/1926 Dopis sa dopunom molbe za korištenje pozorišta od strane Kruga subotičkog Diletantskog pozorišta, potpisana supruga Franje Pietsch. 1926 srpski 2
152   F:47.1221.   II   30/1926 Predmet u vezi sa plaćanjem 3 stranice za predstavljanje Subotice u monografiji Kraljevine SHS koju izdaje Jugoslovensko Novinarsko Udruženje. 1926 srpski 20
153   F:47.1221.   II   31/1926 Molba Katoličkog Divojačkog Društva Prva Podružnica, potpisana udova Sztipana Varga,  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 28. 03.1926. godine radi održavanja  pozorišnog komada Muka Isusova. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
154   F:47.1221.   II   32/1926 Molba  Povlašćenog Narodnog Pozorišta  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 4. i 5. 04. 1926. godine radi održavanja dve prdstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 3
155   F:47.1221.   II   33/1926 Molba gvardijana Radoslava Kujundžića radi dodele zemljišta za groblje. Negativan odgovor obrazložen time da se radi na stvaranju Centralnog groblja. 1926 srpski 2
156   F:47.1221.   II   34/1926 revers 0
157   F:47.1221.   II   35/1926 Molba  Narodnog pozorišta iz Novog Sada radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 27, 29.03. 1926. godine radi održavanja  predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
158   F:47.1221.   II   36/1926 Molba Studentskog Radikalnog Kluba Svetozar Miletić  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 6. 05. 1926. godine radi održavanja  zabave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
159   F:47.1221.   II   37/1926 Molba  Kruga sub. diletanstskog pozorišta, ptpisana supruga Franje Pietsch, radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 4. 04.1926. godine radi održavanja  predstave čiji prihod bi šao u korist zidanja palate Bunjevačka Matice. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
160   F:47.1221.   II   38/1926 Predmet u vezi isplate troškova u organizovanju gostovanja Srpskog pjevačkog društva Sloga iz Sarajeva Srpskom pevačkom društvu Graničar. 1926 srpski 13
161   F:47.1221.   II   40/1926 Predmet u vezi inicijative člana proširenog Senata, publiciste Lazara Stipića, da Grad proda sva umetnička dela čiji su autori Mađari. Prepiska sa gradskim vlastima, spisak umetnina. 1926 srpski 14
162   F:47.1221.   II   41/1926 Molba dr Lajče Nacsa predsednika crkvene općine Bajski vinogradi za regulisanje poseda na starom vašarištu koje im je dodeljeno za podizanje crkve. Prilog: nacrt o razdiobi kat. čestica 1926 srpski 28
163   F:47.1221.   II   42/1926 Molba  katehete B. Vazula radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 2. 05.1926. godine radi održavanja  predstave Iglói Diákok. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
164   F:47.1221.   II   43/1926 Molba  Narodnog pozorišta Novi Sad radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 14,15,16,17,18. 04.1926. godine radi održavanja  predstava. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
165   F:47.1221.   II   44/1926 Ponuda Gradu novih knjiga firme Globus. 1926 srpski 1
166   F:47.1221.   II   45/1926 Propratni akt dopisa Ministarstvu prosvete u vezi predmeta Mihajla Skenderovića. 1926 srpski 1
167   F:47.1221.   II   46/1926 Molba Hrvatskog Pjevačkog Društva Neven  radi dobijanja prava na korištenje velike sale u Muzičkoj školi dana 1.05.1926. godine radi obeleževanja obljetnice Zrinskog i Frankopana. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
168   F:47.1221.   II   47/1926 Propratni akt dopisa Ministarstvu prosvete. 1926 srpski 1
169   F:47.1221.   II   48/1926 Molba Srpske Nacionalne Omladine “Dušan Silni”  radi dozvole da u okviru osvećenja njihove zastave 28.6.1926. postave dvoglavog belog orla na spomenik oslobodiocima kao i natpis zlatnim slovima: Dvoglavog belog orla postavi Srpska Nacionalna Omladina u znak priznanja na pobedonosni ulazak Srpske vojske.Odluka da mogu postaviti orla ali ne i natpis. 1926 srpski 2
170   F:47.1221.   II   49/1926 Propratni akt o prijemu konkursa Vojne akademije. 1926 srpski 1
171   F:47.1221.   II   50/1926 Molba  Dobrotvorne zajednice Bunjevaka radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 23.05.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
172   F:47.1221.   II   51/1926 Molba  Bitoljskog narodnog pozorišta radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 8.05.1926. godine radi održavanja  predstave. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 3
173   F:47.1221.   II   52/1926 Molba  Srpske nacionalne Omladine radi  učešća Gradskog orkestra na njihovom osvećenju zastave dana 20.0 6.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
174   F:47.1221.   II   53/1926 Predmet u vezi upotreba objekta tzv. Kakaš škole. 1926 srpski 4
175   F:47.1221.   II   54/1926 Molba Trgovačko Zanatlijske Komore u Novom Sadu  radi dobijanja prava na korištenje sale Velike većnice dana 20.06.1926. godine radi održavanja izbora. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 1
176   F:47.1221.   II   55/1926 Molba  Stega skauta i planinki radi dobijanja prava na održavanje Skautskog dana 4.07.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
177   F:47.1221.   II   56/1926 Molba  Dobrotvorne zajednice Bunjevaka radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 13.06.1926. godine radi održavanja predstave. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
178   F:47.1221.   II   57/1926 Molba Policije Grada Subotice da se naruči publikacija – stručni časopis. Realizacija nije izvršena. 1926 srpski 3
179   F:47.1221.   II   58/1926 Raspis MUD za nabavku edicije Mali Zbornik Naredaba. Negativna Odluka obrazložena interesom štednje. 1926 srpski 1
180   F:47.1221.   II   59/1926 Obaveštenje i poziv Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole o datumu završnog koncerta u školi. Poziv Prvog Beogradskog Pevačkog Društva za koncert. 1926 srpski 2
181   F:47.1221.   II   60/1926 Predmet u vezi molbe za novčanu pomoć za podizanje spomenika Vojvodi M. Diniću. Odobreno 500 dinara. 1926 srpski 10
182   F:47.1221.   II   61/1926 Izveštaj o radu Cvetka Manojlovića upravitelja Muzičke škole o školskoj 1925/26; 1927/28. 1926, 1928 srpski 4
183   F:47.1221.   II   62/1926 Raspis Ministrstva poljoprivrede i voda o licu koje želi studirati proizvodnju lekovotog bilja u KSHS. 1926 srpski 1
184   F:47.1221.   II   63/1926 przan omot spisa
185   F:47.1221.   II   64/1926 Župni ured Sv. Terezije o izboru novog kantora nakon smrti Alekse Černjuša dotadašnjeg kantora. 1926 srpski 2
186   F:47.1221.   II   65/1926 Ponuda za otkup knjiga Oslobodioci Srbije Đ.S.Kojića. 1926 srpski 1
187   F:47.1221.   II   66/1926 prazan omot spisa
188   F:47.1221.   II   67/1926 Molba koju šalje  Željeznički Atletički Klub Subotica radi dobijanja prava na korištenje Dudove šume dana 27.06.1926. godine radi priređivanje zabave “Majalis”. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
189   F:47.1221.   II   68/1926 Sekcija Jugoslovenskog Novinarskog udruženja moli malu salu u gradskoj kući radi održavanja konferencije 27.06.1926. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
190   F:47.1221.   II   69/1926 Spor Grada i firme iz Beča koju zastupa advokat  dr Tibor Čanji oko naručbe dva umetnička albuma u vrednosti 7000 dinara. 1926 srpski 14
191   F:47.1221.   II   70/1926 Ponuda i kupovina publikacije Vesnik Kulture. 1926 srpski 8
192   F:47.1221.   II   71/1926 Poziv i program nemačkog udruženja za održavanje parkova i komunalnu higijenu za međunarodnu konferenciju u Budimpešti. 1926 nemački, srpski 12
193   F:47.1221.   II   72/1926 Molba  Vojvođanske Akadmske Trpeze radi dobijanja prava na održavanje sabiračkog dana (prikupljanje priloga) 11.07.1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
194   F:47.1221.   II   73/1926 Ponuda i pretplata na publikaciju Srpsko Kosovo. 1926 srpski 11
195   F:47.1221.   II   74/1926 Molbe roditelja da im se deca prime u Muzičku školu uz oprost plaćanja školarine. Reformatskom kantoru Gezi Šimonji za ćerku Margitu – uvažena; učitelju Mihajlu Mendelsonu za sina Andriju – 50% popusta na školarinu; paroha Marka Protića za sina Radomira – 50% popusta, učiteljice Mare Jeftićke za ćerku Melaniju, itd. 1926 srpski 69
196   F:47.1221.   II   75/1926 Dopis Mesnog školskog Odbora u vezi prostora za zabavište u IV krugu. 1926 srpski 1
197   F:47.1221.   II  77/1926 Raspis MUD o pritužbi papskog nuncija zbog prisustva visokih gradskih činovnika prelazu 23 katolika u pravoslavlje u Skoplju i naredba da se ubuduće to činovnicima zabranjuje. 1926 srpski 1
198   F:47.1221.   II   78/1926 Subotičko Dobrovoljno Vatrogasno Društvo moli dozvolu da na Veliku Gospojinu održi balgosiljanje kipa Sv. Florijana. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 1
199   F:47.1221.   II   79/1926 Dopis Apostolske administrature (potpisan  Budanović) sa problematikom osnivanja novih župa. 1926 srpski 2
200   F:47.1221.   II   80/1926 Ponuda knjiga Ratarstvo. 1926 srpski 4
201   F:47.1221.   II   81/1926 prazan omot spisa
202   F:47.1221.   II   82/1926 Propratni akt o prepisci sa Ministrstvom prosvete. 1926 srpski 1
203   F:47.1221.   II   83/1926 Predmet u vezi izdavanja pod zakup gradskog pozorišta i bioskopa. Ing. Kosta Petrović podnosi ostavku 31.12.1931. na mesto rukovaoca gradskim pozorištem i bioskopom. 1926-1931 srpski 15
204   F:47.1221.   II   84/1926 przan omot spisa
205   F:47.1221.   II   85/1926 Ponuda za otkup reljefa Kralja Aleksandar. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 1
206   F:47.1221.   II   86/1926 Mesni Zanatski Školski Odbor moli da gradska litografija obavlja potrebna umnožavanja za Zanatsku i trgovačku školu. Negativana odluka. 1926 srpski 1
207   F:47.1221.   II   87/1926 Štampana objava Državne Obrtne Škole u Zagrebu. 1926 hrvatski 2
208   F:47.1221.   II   88/1926 Molba Mladena Karanovića 1) da mu se još par meseci produži davanje mesečne pomoći od 1500 dinara u cilju dovršavanja dela Srbi, Bunjevci i Šokci u prošlosti, 2) da dobije pomoć za put u Beograd u cilju pronalaženja groba Kalora Dragutina Milodanovića, 3) da grad otkupi stara godišta Subotičkih Novina (1896, 1897, 1898) i Bačvanina (1899). Pozitivna senatska odluka samo pod 3) – otkup listova. 1926 srpski 3
209   F:47.1221.   II  89/1926 Ponuda za otkup reljefa – Oslobodic. Zbog manjka sredstava odbijena. prilog: fotografija 1926 srpski 2
210   F:47.1221.   II  90/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Akademijom. 1926 srpski 2
211   F:47.1221.   II   91/1926 Propratni akt prepiske sa Administrativnom školom u Beogradu o tome da je Ivan Tumbas kasno podneo molbu. 1926 srpski 1
212   F:47.1221.   II   92/1926 Ponuda publikacija Seljačke sloge, odbijena. 1926 srpski 1
213   F:47.1221.   II   93/1926 Molba udove Josipa Satmari da se njen sin Geza, primi u muzikant školu. 1926 srpski 1
214   F:47.1221.   II   94/1926 Dopis Apostolske administrature (potpisan  Budanović) sa obaveštenjem da je preminuo Antun Probojčević župnik u Šupljaku a na njegovo mesto postavljen tamošnji kapelan Franjo Kovač.. 1926 hrvatski 1
215   F:47.1221.   II   95/1926 Ponuda Muzeja Danila Popovića za otkup porterta kraljevske familije, odbijena. 1926 srpski 5
216   F:47.1221.   II   96/1926 Molba Hrvatskog pjevačkog društva Neven radi dobijanja prava na oprost takse prilikom koncerta violiniste Zlatka Balokovića dana 12.10. 1926. godine. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski, hrvatski 7
217   F:47.1221.   II   97/1926 Ponuda za otkup knjige o Fridrihu Vekikom, prihvaćena. 1926 srpski 1
218   F:47.1221.   II   99/1926 Ponuda ruskog akademskog slikara Andreja Bicenko za izradu dve slike kraljevskog para, prihvaćena. 1926 srpski 2
219   F:47.1221.   II   100/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Muzičkom školom, Vršac u predmetu Geze Satmari. 1926 srpski 1
220   F:47.1221.   II  101/1926 Propratni akt prepiske sa Vojnom Muzičkom školom, Vršac u predmetu Velimira Sirmai. 1926 srpski 1
221   F:47.1221.   II   102/1926 Viša Domaćička Škola, Novi Futog moli da se njihove učenice osigura smeštaj prilikom dolaska u Suboticu, odbijena. 1926 srpski 2
222   F:47.1221.   II   103/1926 Propratni akt prepiske sa Ministarstvom prosvete u predmetu Tasila Kelera. 1926 srpski 1
223   F:47.1221.   II  104/1926 Poziv na pretplatu brošure Svetog Save, odbijen, 1926 srpski 6
224   F:47.1221.   II   105/1926 Srednjoškolska Matica Ratničke Siročadi moli novčanu pomoć, odbijena. 1926 srpski 5
225   F:47.1221.   II   106/1926 Ponuda Matice Srpske za kupovinu dve knjige, odbijena. 1926 srpski 2
226   F:47.1221.   II   107/1926 revers
227   F:47.1221.   II   108/1926 Molba podružnice Hrvatskog Radiše, Zlatarićeva 21, potpisan Ivan Tolj, za novčanu pomoć. Pozitivne senatske odluke. 1926-1929 srpski, hrvatski 26
228   F:47.1221.   II   109/1926 Molba Crkvene rimokatoličke općine u Aleksandrovu u vezi gradnje bogomolje i podizanja zvonika. 1926 srpski, hrvatski 6
229   F:47.1221.   II  110/1926 Molba Ćirila Pinkave člana Gradskog orkestra radi dodele stipendije za sina Ivana, odbijen pošto je strani državljanin. 1926 srpski 12
230   F:47.1221.   II   111/1926 Molba Rada Lancuški za prijem u Podoficirsku školu u Beogradu, odbijen. 1926 srpski 2
231   F:47.1221.   II   112/1926 Predmet u vezi izbora župnika na Šupljaku. Potpisi 1000 katolika Ludoša i Šupljaka kao podrška za izbor Franje Mirka Kovača. 1926-1928 srpski 48
232   F:47.1221.   II   113/1926 Ponuda Miladina Rasinski za otkup knjiga, prihvaćena. 1926 srpski 4
233   F:47.1221.   II   114/1926 Molba Sokolske župe Kraljevića Marka iz Skoplja za pomoć u gradnji Doma, odbijena. prilog: fotografija objekta 1926 srpski 5
234   F:47.1221.   II   115/1926 Ponuda Srpske Književne Zadruge za kupovinu knjiga, prihvaćena. 1926 srpski 3
235   F:47.1221.   II   116/1926 Ponuda za otkup knjige Naša nacionalna privreda, prihvaćena. 1926 srpski 7
236   F:47.1221.   II   117/1926 Predmet u vezi lutrije Studentskog kluba Svetozar Miletić. Grad je preuzeo 500 komada srećaka. 1926 srpski 3
237   F:47.1221.   II   118/1926 Propratni akt molbe Dobrotvorne zadruge Srpkinja. 1926 srpski 2
238   F:47.1221.   II   119/1926 Subotički Oficirski Dom moli besplatnu upotrebu sale pozorišta u cilju proslave dana rođenja Kralja Aleksandra. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 3
239   F:47.1221.   II   120/1926 Molba Saveza Bankovnih Činovnika i Nameštenika Jugoslavije podružnica Subotica  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 5.01.1927. godine radi održavanja  godišnjeg plesa čiji prihod namenju nezaposlenim kolegama. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
240   F:47.1221.   II   121/1926 Zapisnik sastavljen nakon požara  u hotelu Beograd 2.12.1926. Senatska odluka o merama za sprečavanje požara. 1926 srpski 4
241   F:47.1221.   II   122/1926 Molba  Srpskog Zanatlijskog Pevačkog Društva Mokranjac  radi dobijanja prava na korištenje sale Muzičke škole u kasnimvečernjim satima tri puta nedeljno radi uvežbavanja.  Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
242   F:47.1221.   II   123/1926 Molba Mije Mandića upravnika gradske biblioteka radi obezbiđavanja sredstava za nabavku knjiga u narednoj godini. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 2
243   F:47.1221.   II   124/1926 Predmet u vezi odobravanja  ugovora o poklonu između udovice Lazara Mamužića bivšeg gradonačelnika  Jelene Mamužić r. Jakobčić i Lajče Budanovića. 1926-1928 srpski, mađarski 29
244   F:47.1221.   II   125/1926 Propratni akt molbe Katoličkog Kruga. 1926 srpski 1
245   F:47.1221.   II   126/1926 Propratni akt prepiske sa vinkovačkim srezom. 1926 srpski 1
246   F:47.1221.   II   127/1926 Poziv na pretplatu publikacije Balkanski rat, odbijen. 1926 srpski 1
247   F:47.1221.   II   129/1926 Molba Podmladka Crvenog Krsta pri Muškoj Gimnaziji  radi dobijanja prava na korištenje sale pozorišta dana 8.01.1927. godine radi održavanja  predstave. Negativna senatska odluka. 1926 srpski 1
248   F:47.1222.   III   3/1926 Molba Stevana Benedek za izdavanje dozvole za gradnju kuće u starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, dozvola za useljenje nakon završene gradnje. 1926 – 1931 srpski 11
249   F:47.1222.   III   5/1926 Molba Antuna Sebetič za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Jukićevoj 55. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
250   F:47.1222.   III   6/1926 Molba Jene Špicera za izdavanje dozvole za gradnju skladišta u Badalićevoj 5, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, 1926 srpski 5
251   F:47.1222.   III   10/1926 Predmet u vezi molbe Kalora Molcera radi rešavanja pitanja kanala za odvod kišnice sa njegove ciglane. 1926 srpski 3
252   F:47.1222.   III   11/1926 Predmet u vezi molbe Andrije Sümegi za gradnju kuće na starom vašarištu, dozvola gradnje, zapisnik Inž. ured sa lica mesta. 1926-1930 srpski 8
253   F:47.1222.   III   16/1926 Molba Julija Buhvalda za izdavanje dozvole za adaptaciju na kući u ulici Oslobođenja 42. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
254   F:47.1222.   III   18/1926 Molba Luke Ostrogonca za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, molba za useljenje i dozvola povodom toga. 1926-1930 srpski 10
255   F:47.1222.   III   20/1926 Dopis Udruženja graditelja SHS sekcija Vojvodina sa predlogom za izmenu pravilnika o Građevinskom odboru. 1926 srpski 2
256   F:47.1222.   III   21/1926 Molba Pere Bešlagića za izdavanje dozvole za gradnju prostorije za trgovinu u Vidakovićevoj ulici 21. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 5
257   F:47.1222.   III   22/1926 Postavljanje izloga na radnju staklara  Mavra Filingera u ulici Prestolonaslednika Petra 3. Objekat je u vlasništvu Titusa Jakobčića a zakupac je Filinger. 1926 srpski 7
258   F:47.1222.   III   23/1926 Molba Stipana Berenji za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice, pokrivene trskom na Šupljaku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
259   F:47.1222.   III   25/1926 Prijava policije da je Franjo Mukuška na Žedniku podigao kuću bez dozvole, senatska odluka da Mikuška bezodvlačno podnese molbu za dozvolu. 1926 srpski 2
260   F:47.1222.   III   27/1926 Predmet u vezi parcelizacije zemljišta Antuna Petreša u Palićkim vinogradima u cilju otvaranja ulice. 1926 srpski 5
261   F:47.1222.   III   30/1926  Molba Luke Palkovića za dozvolu popravke ograde, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
262   F:47.1222.   III   34/1926 Molba Karla Vermeša u cilju dobijanja dozvole za parcelizaciju zemljišta na Paliću, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
263   F:47.1222.   III   39/1926 Molba Pavla Varge u cilju dobijanja dozvole za podizanje bode na njegovom zemljištu, pozitivno rešena. 1926 srpski 3
264   F:47.1222.   III   42/1926 Molba udove Gusto Nemeša u cilju dobijanja dozvole za podizanje trafike u Hotelu Beograd, negativno rešena. 1926 srpski 3
265   F:47.1222.   III   45/1926 Molba trgovca Alberta Englera  za izdavanje dozvole za adaptaciju kuće – Agina 11. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta. 1926 srpski 4
266   F:47.1222.   III   46/1926 Molba udove Adolfa Halbora  za izdavanje dozvole za adaptaciju izloga – Aleksandrova 9. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
267   F:47.1222.   III   47/1926 Molba  Josipa Petrekanića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u  Majšanskimvinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sa lica mesta, skica parcele. 1926 srpski 8
268   F:47.1222.   III   49/1926 Predmet u vezi dogradnje kuće u Praškoj 25. 1926-1929 srpski 10
269   F:47.1222.   III   57/1926 Molba fabrike Zorka za izdavanje dozvole za gradnju ostanova za radnike. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. prilog: tehnički nacrti 1926-1930 srpski 8
270   F:47.1222.   III   58/1926 Predmet u vezi gradnje kuće u Segedinskim vinogradima vlasnice Rize Ettinger  učiteljice. 1926-1930 srpski 12
271   F:47.1222.   III   61/1926 Molba  Lajoša Molnara za izdavanje dozvole za otvaranje vrata prema ulici u svojoj kući – Skotus Viatora 31. Negativna senatska  odluka. 1926 srpski 17
272   F:47.1222.   III   67/1926 Molba  Mihajla Pavlovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Zapadnim ugarnicama 258. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
273   F:47.1222.   III   68/1926 Molba Vece Gabrića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
274   F:47.1222.   III   70/1926 Molba udove Aladra Lehnera za dozvolu za postavljanje antene za radio na mesto br. 12 u tornju Gradske kuće. 1926 srpski 3
275   F:47.1222.   III   72/1926 Molba Martina Bešlagića za izdavanje dozvole za podizanje kuće, pozitivno rešena. 1926 srpski 8
276   F:47.1222.   III   74/1926 Molba Okružnog Ureda za osiguranje radnika za izdavanje dozvole za dogradnju kuće – Đenerala Milojevića. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
277   F:47.1222.   III   78/1926 Molba Roze Govorković za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
278   F:47.1222.   III   79/1926 Regulacija Crnojevićeve ulice kod kuće br. 80 u vlasništvu Etele Paul. 1926-1928 srpski 12
279   F:47.1222.   III   80/1926 Molba Antuna Maurer za izdavanje dozvole za pregradnju kuće – Vilsonova 24. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda. 1926 srpski 5
280   F:47.1222.   III  85 /1926 Molba Gašpara Horvat za izdavanje dozvole za podizanje kuće na Kelebiji na mesto stare koju je srušila voda. Pozitivna senatska odluka. 1926 srpski 4
281   F:47.1222.   III   86/1926 Molba Guljaš Jovana za podelu katastarske čestice, pozitivno rešena. 1926-1929 srpski 8
282   F:47.1222.   III   88/1926 Molba Stpana Martona za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šebešiću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
283   F:47.1222.   III   92/1926 Molba Andrija Cibulje za izdavanje dozvole za gradnju kuće na starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 9
284   F:47.1222.   III   93/1926 Molba firme Minerva d.d. radi dozvole za upotrebu teretnog lifta u njihovoj štampariji.  Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
285   F:47.1222.   III   94/1926 Molba Stipana Antuša za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. srpski 5
286   F:47.1222.   III   95/1926 Molba Tot Takač Janoša za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice na Ludošu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
287   F:47.1222.   III   97/1926 Predmet u vezi otkupa zemljišta od Antuna Singera (Kotorska ulica 47). 1926-1928 srpski 9
288   F:47.1222.   III   101/1926 Molba  Katona Gašpara za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Šupljaku br. 655. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
289   F:47.1222.   III   102/1926 Molba Katona Ištvana  za izdavanje dozvole za gradnju kuće nabijanice, 5 hvati duge i 3 hvata široke, na Šupljaku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926-1931 srpski 5
290   F:47.1222.   III   105/1926 Molba Ivana Kramariča za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Blesak koloniji. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću – Blesakova ulica 26, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 14
291   F:47.1222.   III   110/1926 Molba udove Rafaela Hartmana radi izdavanja dozvole za podizanje šupe.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
292   F:47.1222.   III   113/1926 Molba Ivana Miškolci radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926-1930 srpski 5
294   F:47.1222.   III   116/1926 Molba Josipa Šamu radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće na Paliću.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 6
295   F:47.1222.   III   118/1926 Molba Marka Stipančeva radi izdavanja dozvole za podizanje nove kuće u Bajskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. prilog: tehnički nacrti sa situacijom 1926-1927 srpski 7
296   F:47.1222.   III   124/1926 Molba udove Paje Doža radi izdavanja dozvole za dogradnju kuće.  Pozitivna  senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 4
297   F:47.1222.   III   131/1926 Molba Albe Mangolda za izdavanje dozvole za podizanje kuće na fundusu Antuna Petreša u Palićkim vinogradima. 1926 srpski 1
298   F:47.1222.   III   141/1926 Molba Marije Cveić za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 7
299   F:47.1222.   III   142/1926 Molba Stipana Ilovca grackog baštovana na Paliću za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Aleksandrovu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 6
300   F:47.1222.   III   143/1926 Molba Subotičke električne  željeznice i sovetljenja d.d. radi izdavanja dozvole za gradnju fabričkog dimnjaka. Pozitivna senatska odluka. Statički proračuni. 1926 srpski 11
301   F:47.1222.   III   145/1926 Molba  udove Rebe Šarčević za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Paliću. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 8
302   F:47.1222.   III   146/1926 Molba   Adama Osvalda za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Gornjem Tavankutu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
303   F:47.1222.   III   148/1926 Molba Stipana Delića za izdavanje dozvole za gradnju kuće na starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 10
304   F:47.1222.   III   155/1926 Regulacija  Bunjevačke ulice kod kuće br. 56 u vlasništvu udove Bačić Pere. 1926 srpski 10
305   F:47.1222.   III   161/1926 Molba Vince Vojnić Purčar za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Žedniku. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 5
306   F:47.1222.   III   162/1926 Molba Dragoljuba Gložanski za izdavanje dozvole za gradnju kuće u palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 4
307   F:47.1222.   III   165/1926 Molba  Jovana Verstro za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Karla Vermesovoj parceli 21. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 12
308   F:47.1222.   III   168/1926 Molba  udove Antuna Marcikić za izdavanje dozvole za gradnju kuće. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. 1926 srpski 6
309   F:47.1222.   III   181/1926 Molba Ilije Gujaš za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Maloj Tompi. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
310   F:47.1222.   III   182/1926 Molba Lajče Komaromi za izdavanje dozvole za postavljanje kugljane u dvorištu njegove gostijone.Pozitivno rešena. 1926 srpski 8
311   F:47.1222.   III   183/1926 Molba Jose Doža za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Dolnjoj Kelebia. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 3
312   F:47.1222.   III   186/1926 Molba udove Vinka Tereka za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Šupljaku.Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
313   F:47.1222.   III   187/1926 Prijava Policije da je Martin Birkaš neovlašteno podigao ogradu oko svoje kuće Seoska 20. Postupak otkupa zemljišta i regulacija linije te ulice. 1926-1928 srpski 7
314   F:47.1222.   III   188/1926 Molba  Dezidera Birkaša za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1929 srpski 10
315   F:47.1222.   III   189/1926 Molba   Bukvić Petra za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Starom vašarištu. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Prilog: 2 tehnička projekta 1926-1930 srpski 12
316   F:47.1222.   III   199/1926 Molba  udove Antuna Prohaska za izdavanje dozvole za gradnju kuće na Palićkom putu 166. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Prilog: 2 tehnička projekta 1926-1930 srpski 14
317   F:47.1222.   III   201/1926 Molba  Ivana Franciškovića za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Malom Bajmoku.Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati. 1926 srpski 2
318   F:47.1222.   III   203/1926 Molba Zoltana Dohanya trgovca radi podizanja prizemne kuće u III kvartu, Beogradski  put 109. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
319   F:47.1222.   III   207/1926 Molba Andrije Varga radi podizanja prizemne kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 6
320   F:47.1222.   III   209/1926 Spor firme Labor a.d. oko uskraćivanja dozvole za postavljanje novog krovnog  pokrivača od crepa na njihovom objektu u Krupežićevoj ulici. prilog: skica krovne konstrukcije 1926 srpski 17
321   F:47.1222.   III   211/1926 Predmet u vezi molbe trgovca Milivoja Nićin za preinake izloga na kući Trg slobode 2. Pošto je to grad odbio, stranka vodi spor sa gradskim vlastima. prilog:3 tehnička projekta 1926-1928 srpski 27
322   F:47.1222.   III   212/1926 Molba  Bele Sudarevića  radi podizanja prizemne kuće u segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 14
323   F:47.1222.   III   213/1926 Molba  Stipana Peića  radi podizanja prizemne kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
324   F:47.1222.   III   215/1926 Molba   Terezije Fazekaš  radi podizanja prizemne kuće na Paliću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
325   F:47.1222.   III   216/1926 Molba  Stevana Horbat za izdavanje dozvole za gradnju kuće u Palićkim vinogradima. Senatska  odluka sa dozvolom  izvođenja radova i uslovima kojih se treba pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1930 srpski 9
326   F:47.1222.   III   217/1926 Molba Vladislava Deme  radi podizanja prizemne kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
327   F:47.1222.   III   218/1926 Molba  Stipana Cvijina radi podizanja prizemne kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 4
328   F:47.1222.   III   220/1926 Molba   Teze Jurić radi podizanja prizemne kuće kod groblja Sv. Roka. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  prilog: 2 tehnička projekta 1926 srpski 4
329   F:47.1222.   III   224/1926 Molba Cvetka Isakova radi podizanja prizemne kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
330   F:47.1222.   III   227/1926 Molba  Đene Ertl radi podizanja kuće u Halaškim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 8
331   F:47.1222.   III  229 /1926 Molba Lajče Šarčevića radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
332   F:47.1222.   III   230/1926 Molba Matije Petrovića radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 7
333   F:47.1222.   III   240/1926 Molba Marijana Tikvickog radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
334   F:47.1222.   III   242/1926 Molba Aleksandra Muhi radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
335   F:47.1222.   III   243/1926 Molba Stevana Sebenji radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 3
336   F:47.1222.   III   250/1926 Molba Nikole Birkaša radi podizanja kuće u Ljutovu – agrarna naseobina. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1930 srpski 3
337   F:47.1222.   III   251/1926 Molba Marka Mačkovića radi podizanja kuće u Ljutovu – agrarna naseobina. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
338   F:47.1222.   III   253/1926 Molba Josipa Rot radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
339   F:47.1222.   III   254/1926 Molba  Jovana Bartuša radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
340   F:47.1222.   III   257/1926 Molba Marka Kucsov (Kučov)  radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 4
341   F:47.1222.   III   261/1926 Molba Ernesta Fišera radi izdavanja dozvole za podizanje radionice za štampariju po  priloženim nacrtima. Prilog: 2 kom. Tehničkih nacrta 1926 srpski 3
342   F:47.1222.   III   265/1926 Molba Đure Lerinc radi podizanja kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
343   F:47.1222.   III   268/1926 Molba Kaze Francišković radi podizanja kuće u Mirgešu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
344   F:47.1222.   III   269/1926 Molba Pere Moravčić radi podizanja kuće u Tavankutu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
345   F:47.1222.   III   270/1926 Molba Stevana Mesaroš radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
346   F:47.1222.   III   271/1926 Molba Antuna Varga radi podizanja kuće u Maloj Tompi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
347   F:47.1222.   III   274/1926 Molba Bele Mirnić radi podizanja kuće u Segedinskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. 1926-1927 srpski 11
348   F:47.1222.   III   279/1926 Molba  Ivana Kolar radi podizanja salaša na Šebešiću. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
349   F:47.1222.   III   280/1926 Molba  Franje Kopunović radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
350   F:47.1222.   III   281/1926 Molba   Vece Jaramazović radi podizanja kuće pored groblja Sv. Roka. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1931 srpski 8
351   F:47.1222.   III   286/1926 Molba Josipa Kökény radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
352   F:47.1222.   III   287/1926 Molba  Marije Stantić radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1931 srpski 3
353   F:47.1222.   III   289/1926 Molba supruge Stevana Kucsera  radi podizanja kuće u Palićkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
354   F:47.1222.   III   292/1926 Molba udove Matijer Horvata radi podizanja kuće u Majšanskim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
355   F:47.1222.   III   297/1926 Molba Pere Sekulić radi podizanja kuće u Malom Bajmoku. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
356   F:47.1222.   III   298/1926 Molba  Laze Miatov radi podizanja kuće u Aleksandrovu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
357   F:47.1222.   III   299/1926 Molba Kalmana Bauer  radi podizanja kuće u Kalimegdanskoj 32. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1929 srpski 9
358   F:47.1222.   III   301/1926 Molba Albe Vojnić Purčar radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 2
359   F:47.1222.   III   302/1926 Molba Monopolskog stovarišta u Subotici da može podići stražaru  u Segedinskim vinogradima, pozitivno rešena, 1926 srpski 2
360   F:47.1222.   III   305/1926 Molba Menjhart Horvat radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 3
361   F:47.1222.   III   310/1926 Molba Ivana Tőrők radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 3
362   F:47.1222.   III   311/1926 Molba Josipa Kriks  radi podizanja kuće u Kvaternikovoj 16 sa  radionicom za buradi. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1928 srpski 15
363   F:47.1222.   III   319/1926 Molba Aladara Baruha vlasnika firme Herman Baruh i sin radi izdavanja dozvole za rušenje stare štale i podizanja nove u  dvorištu njegove kuće u Tolstojevoj 11.Pozitivna senatska odluka uz uslove kojih se treba  pridržavati. 1926 srpski 6
364   F:47.1222.   III   320/1926 Molba Antuna Božakovića  radi podizanja kuće na Starom vašarištu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 10
365   F:47.1222.   III   322/1926 Molba Matilde Major  radi podizanja kuće u Paličkim vinogradima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta. Dozvola za useljenje u novosagrađenu kuću, na osnovu molbe stranke. Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 5
366   F:47.1222.   III   324/1926 Molba Franje Mate  radi postavljanja kugljane na svom placu u ulici 13 Novembra 76. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926 srpski 6
367   F:47.1222.   III   328/1926 Molba Đule Navai radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926 srpski 3
368   F:47.1222.   III   329/1926 Predmet u vezi izgradnje mimoilaznice i slepog koloseka za Subotičku električnu željeznicu i osvetljenje d.d. prilog: 2 tehnička nacrta 1926-1930 srpski 15
369   F:47.1222.   III   338/1926 Molba Kalmana Đukić radi podizanja kuće. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati. 1926-1931 srpski 3
370   F:47.1222.   III   340/1926 Molba Antuna Nađ Torma  radi podizanja kuće na Ludošu. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 9
371   F:47.1222.   III   341/1926 Molba ruskog izbeglice Aleksandra Fedžunin za dozvolu prodaje sitne robe  na ulici kod Jugoslavenske banke, pozitivno rešena. 1926 srpski 9
372   F:47.1222.   III   343/1926 Molba Josipa Horvacki radi podizanja kuće u Verušićkim salašima. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. 1926-1930 srpski 5
373   F:47.1222.   III   349/1926 Molba Mirka Mesaroš  radi podizanja kuće u Zlatarićevoj ulici 7. Pozitivna senatska odluka sa uslovima kojih se mora pridržavati, zapisnik Inž. ureda sastavljen na licu mesta.  Naknadno plaćanje takse za dozvolu gradnje. prilog: tehnička skica 1926-1929 srpski 14