Barnaba Nimčević sin Mije Mandića

Mijo Mandić  (12.09.1857. – 5.01.1945.)  važi za prilično dobro obrađenu istorijsku ličnost. vidi na pr: https://hr.wikipedia.org/wiki/Mijo_Mandi%C4%87

Roditelji su mu bili  Zakarija Mandić i Veronika Petreš.

Radio je u varoškoj službi od 1893. do 1931. godine. A  čak “…preko 60 godina na narodnom polju…” (IAS,F:166. 30/1944)

60

Ali o njegovom privatnom životu se malo zna.  Sa suprugom Paulinom/Pavkom Nimčević je sklopio brak tek kao sedamdesetsedmogodišnjak (77) ! –  27.12.1934. godine.

Doduše oni su živeli zajedno, dobili decu,  sina Barnabaša/Barnabu (9.06.1909.) kao i ćerku – Julijanu (10.12.1919). Živeli su na adresi Daničićev (Palićki)  put 44.

Deca su nakon sklopljenog braka bila priznata i 1935. naknadno ubeležena kod matičara.

I 3999 935

Barnaba

Nimčević/Mandić Barnaba

sin Mije Mandica

IAS, F:228.155

Barnaba se upisao na fakultet 1929. a već iste godine Mijo podiže njegovu dokumentaciju.

Mijo podigo