Biroš Grgo Vrbanović, 1931

– prosečna nadnica poljoprivrednog radnika marta 1931. je 20 dinara sa  hranom, a 1. jula 25 dinara sa hranom

– udeo para u kosidbi je 125 kg pšenice

– Iz upitnika za 1931. saznajemo i da je  kod Perčić Matije biroš Vrbanović Grgo

  • pogodba da za godinu dana dobije 500 dinara, 19 metara žita (1680 din) 6 kukuruza, masti (25 dinara), opanaka 1 par, kravu koja daje 1 litar na dan (700), 10 pileži, 1 jutro za baštu, stan od 1 sobe 1 kujnu, a za ogrev kukurozovinu