Broj prevoznih sredstava u Subotici, 1929

conen-350Broj prevoznih sredstava u Subotici je 1929. godine iznosio: 73 osobnih zaprežnih kola, 7  800 teretnih, 1 886 bicikala, 35 motocikala, 160  automobila, 61  teretnih automobila i 9 autobusa.[1]  Uočava se dominacija zaprežnih kola, a mali broj motornih. Zanimljivo je poređenje sa Novim Sadom, koji je tada imao znatno manje zaprežnih ( 2740 ukupno) ali  više motornih, 270 osobnih i 70 teretnih.[2] 2e14yoj

[1] Dr Kosić Mirko, Privreda Vojvodine u 1929. godini, izdanje Trgovinsko i zanatske Komore,
Novi Sad, 1930   str.80-81

[2]isto.