Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja

Sažetak
Najžešći udar odmazde i masovnih komunističkih zločina na ovim prostorima događao
se u periodu vojne uprave. Tada su vršena pojedinačna i skupna ubojstva, tj. likvidacije osoba označenih za narodne neprijatelje. Stradaju u najvećem broju Mađari i Nijemci, ali i bunjevački Hrvati. O toj temi, stradanjima civila u Vojvodini u periodu nakon oslobođenja i ulaska partizanskih i ruskih vojnih jedinica, pisano je relativno mnogo. Ogromna većina te literature je na mađarskom jeziku i obrađuje u prvom redu mađarske žrtve. Tema o civilnim žrtvama toga razdoblja među bunjevačkim Hrvatima je gotovo u potpunosti neistražena. Samo uz otvaranje ove teme uz daljnje i dublje istraživačke napore na pronalaženju, odnosno prikupljanju izvora, a zatim njihovu obradu, može se očekivati napredak i njeno potpunije sagledavanje. Ova radnja, time što poimenično navodi 117 stradalih osoba, od kojih je samo troje bilo osuđeno sudskim presudama, a za sve ostale dovoljno je bilo to što su optuženi, uz navođenje izvora, ima za cilj dati poticaj u tom pravcu, bez ikakvih pretenzija davanja konačnih prosudbi ili ukupnih brojki o žrtvama.
Ključne riječi: civilne žrtve, bunjevački Hrvati, Subotica

publikovano: Godišnjak za znanstvena istraživanja, 2013. 109-132

separat civilne zrtve

http://www.zkvh.org.rs/index.php/godisnjak-articles/42-povijesne-znanosti/2803-mackovic-2013

pdf: Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima 2013_109-132

BUKVIC

Ivan Bukvić (br. 9 u tabeli)

1031 1954

Molba za proglašenje umrlim Bašić Marka

oglas

ZRTVE

pptx: ZRTVE   

predavanje održano u okviru XXXII. znanstvenog kolokvija Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na temu „Civilne žrtve među bunjevačkim Hrvatima nakon oslobođenja (1944.-1946.)“ 24. travnja 2014. godine, u prostorijama Zavoda.

http://www.zkvh.org.rs/index.php/component/content/article/2166-poetak-istraivanja-o-bunjevakim-hrvatima-civilnim-rtvama-poslije-osloboenja-1944

4 01 1945

 

434 1945 Zlocin Komisija