Crtica o školstvu 1929.

dica-ok

IAS, F:47. Zapisnik 1929. 30 P.S. Gradski odbornik Radivoj Rada Lungulov na sednici 1929. godine izneo podatke o školstvu i dao predlog da se ulaže u gradnju novih škola. Između ostalog kaže da je: …bedno stanje naše osnovne nastave, trebalo bi podići još 35 osnovnih škola, jer je 10 000 školske dece a oko 2000 njih ne pohađa nastavu, jer nemaju odela, ni obuće, 7-8 km moraju da pešače…  Predlog je skinut s dnevnog reda.