Crtice iz hronologije o 1939. u Subotici

Mozaik 1939

Subotica, 1939.

 • Nadnice radnika  u Tvornici ribljih konzervi Gingold Salamona su 1939. godine bile 24-35 din., a radnica 20-30 din.
 • U Subotici je 1939. godine bilo tek 194 automobila – 40 teretnih i 154 putnička.
 • Na Daničićevom putu (Palićkom)  26  počinje da radi  auto-garaža i benzinska stanica vlasnika  Vladimiru Borošića.
 • 10.1.1939. Osnovano Udruženje nosilaca albanske spomenice (8. Pešadijskog puka br. 1)
 • Pozivnica za 6 1 1939
 • 21.1.1939. Lorant dr Zoltan, advokat (Subotica 12.12.1886.- ?)  prestao je biti  gradski većnik. Na tom mestu je bio od 22.1.1936.
 • Januara 1939. dve pošiljke ćurki namenjene tržištu Londona, firme Hartman i Conen imale su težinu od 35.774 kg, cena im je bila 602.000 dinara, odnosno 2.650 funti.
 • 19.2.1939. je osnovan Ribolovni sport klub Palić.
 • Bački Muzej na Paliću se otvara od 15. maja 1939, cene ulaznica su 1 i 2 dinara.[1]
 • Lazar Stipić daje izveštaj o starim knjigama u Gradskoj biblioteci: 16 vek – 56,  17 vek – 80,   18 vek – 269.  Napomena da se izdaju uz dozvolu i čuvaju posebno.IV 519 1939 popis stare_resize
 • Franjo Rudić 18. 4.1939. čitao projekt sporazuma Srba i Hrvata kojim se predviđa podela na 3 Kraljevine, posebne finansije, itd.  Materijal je dobio o Josipa Vukovića Đide.[2]
 • Mile Budak dolazi u Suboticu. U Hrvatskom akademskom društvu Matija Gubec održaće predavanje: Hravatska svijest kod Bunjevaca (Subotičke novine 17.4.1939.)iv-8818-940-mile-budak
 • 23. 4.1939. istaknuta hrvatska zastava u Domu Hrvatske seljačke sloge u Donjem Tavankutu, zbog rada na Srpsko – hrvatskom    sporazumu
 • 28. 5.1939. u Šebešiću je zabranjen skup Udružene opozicije. Sakupilo se 300 lica u Domu seljačke narodne sloge a žandarmi su ih rasterali. Kao gost prof. Tomašić, narodni poslanik je trebao govoriti. Oko 1200 lica bilo ostalo napolju i bučno skandiralo: Živio Maček!!
 • 31.05.1939. na trošak grada sahranjen dr Stipan Matijević, bivši gradonačelnik
 • Muslimanska bogomolja je svečano otvorena 4.6.1939.
 • F 86 221 Hercog
 • 1939.godine iseljena je iz Subotice “Oblasna Direkcija državnih željeznica”, koja je tada imala 380 – 400 radnika, a uz nju i “Glavna radionica” (Glavna radionica je bila u sklopu Mašinskog odeljenja Generalne direkcije u Beogradu), koja je zapošljavala oko 300 radnika.
 • Dopis vojnih vlasti sa planom za izgradnju nove kasarne umesto tri odvojene !! Odluka da se Grad slaže.[3]
 • 2. 06.1939. dr Lipozenčić Vladislav postavljen za gradonačelnika /pretsednika Opštine

  1 LADISLAV LIPOZENCIC

  Dr Lipozenčić

 • Žandarmerijska stanica Subotica izveštava o zapaljenom žitu na imanju Isakov Svetozara.
 • Prijava prekida rada gvožđarske radnje i otkaz obrtnice Seneš Kolomana.
 • Uverenje o nekažnjavanju za obrtne izgrede Jakobčić Konen ( Conen ) Vilima.
 • Spisak 8460 konja u Subotici i okolini ( srezu )
  F 86 220 Ferum
 • Izveštaj žandarmerijske stanice Subotica o hapšenju Tamaši Joške, zbog bludne radnje sa petogodišnjim dečakom.
 • Prijava Radničke komore protiv Goli Aleksandra, frizera,zbog isplate pomoćnika nadnicama ispod nivoa minimalnih, sa presudom o kažnjavanju.
 • Zapisnik o polaganju vozačkog ispita dr Mučalov Sime, lekara. Prilog: fotografija.
 • Izveštaj KBU o Jakobu Ripneru, koji “slabo vlada državnim jezikom, a građanski je ispravan i asimilovan ovdašnjoj sredini” i potvrda uručenja odluke o nepriznavanju državljanstva.
 • Plata Pek Katarine zaposlene u firmi Nonenberg i Šodere  je 108 dinara nedeljno.(IAS, F:47.IV 3543/1939)
 • Prijava žandarmerijske stanice Žednik protiv nepoznatog konjanika zbog širenja alarmantnih vesti o dolasku nemačke vojske.
 • Izveštaj KBU o potrošnji tečnih goriva u 1938. godini u srezu. Potrošnja petroleuma za osvetljenje koji koristi 12 500 domaćinstava iznosi 300 000 kg, benzina za 154 automobila – 211 750 kg, za 40 teretnih vozila dizel goriva – 110 075 kg…
 • U 1939. godini firma “Patria zavod za proizvodnju seruma, Beograd – Subotica”  izgradila  je “odvodni kanal sa cisternom za čišćenje kanalskih tečnosti” od svojih prostorija do rita (početka Palićkog jezera).
 • Uverenje Lifki Aleksandru da je podneo molbu za sticanje državljanstva.
 • Kujundžić Josip   (16.2.1915.-  ?)  od oca Josipa, trgovca, stan – Skotus viatora 44,       je   1939. diplomirao na subotičkom Pravnom fakultetu.   (IAS, F:228.143)
 • 19.12.1939. preminuo je Cvetko Manojlović, upravnik Muzčke škole.
 • Preminuo dr Jako Fišer ( Senta, 1868 – Subotica, 1939), advokat, Jevrej. Sa suprugom Anom Poper (Segedin, 1879. – ?) imao je troje dece: Gizelu (1890), koja je bila udata za dr Artur Gabora, dr Andriju Tisu (r.1903), advokata (i nakon rata imao je u gradu advokatsku kancelariju) i Anu (1905), koja je bila udata za Bogdana Stevanovića. Dr Jako se javlja kao akcionar i član uprava u više subotičkih akcionarskih društava: “Hartman i Conen”, “Favorit”, “Labor”, “Industrija željeznog nameštaja”, “Bačka tvornica cementne robe i
  građevno d.d.”, “Minerva”, “Industrija mramora i kamenoreza d.d.”, “Labor d.d.”itd. Pored toga je bio član masonske lože “Alkotás”, u kojoj je vršio i funkciju starešine.

[1] IAS, F:47. IV 3043/1939

[2] IAS, F:57. 3616/1939

[3] IAS, F 47. 1423 Ekonom/941