Disciplinovanje službenika nove vlasti u Subotici, 1945.

Kako su komunisti pokušali da disciplinuju službenike novih organa vlasti, svedoči cirkularno pismo Okružnog narodnooslobodilačkog odbora maja 1945. godine.

II 166 1945 sluzbenicima disciplina