Dr. Marcela Jagić kao studentkinja prava 1927. godine

O dr. Jagić Marceli je već pisano:  http://www.had.org.rs/leksikoni/Leksikon%2011.pdf

“JAGIĆ, Marcela (Subotica, 24. VIII. 1901. – Rovinj, 26. VIII. 1990.), liječnica, radiologinja, sufražetkinja. Kći je Bele, uglednoga zemljoposjednika, i Marije, rođ. Mamužić. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Subotici. Medicinu je počela studirati 1920. na Medicinskom fakultetu u Grazu, a diplomirala 1925. u Beču. Nakon studija otvorila je privatnu liječničku ordinaciju u obiteljskoj kući u Subotici (Harambašićeva 10), koja je radila do 1947. Stažirala je u Gradskoj javnoj bolnici u Subotici i radila u ambulantama Doma zdravlja u Subotici i Splitu. Predavala je higijenu 1934./35. u Državnoj muškoj gimnaziji u Subotici. Važna je i za mjesni pokret sufražizma, jer je 1935., skupa s Katom Poljaković, osnovala Ženski pokret za pravo glasa i pravo kandidiranja žena na izborima i obavljanja svih služba u javnom životu.”

No, izgleda da je ostala nepoznata činjenica da je Marcela nakon diplomiranja u Beču. upisala subotički Pravni fakultet 1927. godine.r 1902 Hrvat

Njen mlađi brat – Andrija Jagić isto upravo tada upisuje Pravni fakultet.r 1903 Hrvat