F. 86 A KERÜLETI BÍRÓSÁG (SZABADKAI KIRÁLYI TÖRVÉNYSZÉK) IRATAI – SZABADKA (OKRUŽNI SUD – SUBOTICA) (1945– ), 1876–1959)

Alapadatok a fondról
A levéltári anyag terjedelme: 62 k.; 214 d.; 34,92 ifm.
Nyelv: szerb és magyar
Rendezettség szintje: rendezett
Tájékoztató segédletek: áttekintő raktári jegyzék és névmutatók
A fond jelentősége: kiemelten jelentős
Szervezeti egységek:
1. A Bíróság Igazgatósága (Sudska uprava) 1946–1951; k /; d. 1;
2. Büntető Ügyosztály (Krivično odeljenje) 1923, 1945–1955; 5 k.; 89 d.;
3. Polgári Ügyosztály (Građansko odeljenje) 1941, 1945–1955; 3 k.; 41 d.;
4. Bírósági Fogda (Sudski zatvor) 1926, 1945–1959; 18 k.; / d.;

5. Kereskedelmi Bíróság, mint Cégbíróság (Trgovački sud kao registarski
sud) 1876–1957; 32 k.; 82 d.;
6. Agrárbíróság (Agrarni sud) 1946–1948; 4 k.; / d.;
Az iratképző története:
A Kerületi Bíróságot 1945. április 27-én alapították Kerületi Népbíróság néven, az akkor érvényes utasítás és határozat alapján. Illetékessége Szabadkára és környékére, valamint Topolyára és Zentára terjedt ki. Azt az első és másodfokú bírói hatalmat gyakorolta a polgári és büntető ügyekben, amely nem tartozott a járásbíróságok illetékességi körébe. Másodfokon a járásbírósági határozatok ellen beadott panaszos ügyekben járt el. A bíróságot az elnök irányítja, és ő ellenőrzi a bíróság alkalmazottjait is. A bíróság neve 1978-ban Felsőbb Bíróság / Viši sud, majd 1990-től ismét Kerületi Bíróság / Okružni sud néven működik.
A fond története: 

Az iratanyagot a Vajdasági Levéltártól vették át, több alkalommal 1966 és 1989 között, rendezetlen állapotban. Az iratok a járásbíróságok és ügyészségek anyagával voltak keveredve. Mivel a bíróság 1945 után is folytatta a királyi törvényszékek, mint cégbíróságok (F. 23, F. 62), és a Kerületi Bíróság (F. 45) cégbírósági nyilvántartásainak
vezetését, így itt vannak az egyéni és társas cégek iratai is, 1876–1957-ig.
A megőrzöttség szintje:
A könyvek részben megőrzöttek.
Az iratok részben megőrzöttek.

 

Sumarni nventar F:086.  (pdf format): F-086_okruzni_sud_su

1876 str