“FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”

“FABRIKA DINAMO MOTORA RAJTER LASLA”hp photosmart 720

 

Laslo Rajter (Reiter László) je od 1906. godine imao registrovanu  zanatsku radnju za popravku dinamo motora i poljoprivrednih mašina, na adresi Segedinski vinogradi (kasnije  Daničićev put 18). Od 1909. godine je naznačeno da se bavi i izradom dinamo motora. U 1922.  godini se kao nasledmik javlja Ivanka Rajter, osnivačeva udova. Tokom 1923. godine, poslovođa radnje je bio Petar Pinter, a u 1930. godini Breder (Bröder) Stevan. Zapošljavala  je  1924. godine i inženjera iz Beča, Fridriha Vagnera (Fridrich Wagner).[1] Radnju su nadležne vlasti svrstavale u  zanatske. Godišnje je maksimalmno mogla da proizvede do 350 motora. U 1927. godini radila je  samo sa 5%  kapaciteta, da bi 1931. godine prekinula sa radom. Brisana je iz registara tek 1938. godine.

XXIV 236 929

[1]IAS, F:235. 742/1924