Feldvari Jelisaveta, somborka u Subotici

Jelisaveta Feldvari (Sombor, 14.2.1906.- ?) od oca Mavra, trgovca, došla je u Suboticu 1926. godine da bi studirala na Pravnom fakultetu. Gimnaziju (8 razreda) je završila u rodnom Somboru.  Na prijavi Sekretarijatu fakulteta napisala je da stanuje  u Somboru, ulica Kralja Aleksandra 18.  (priložila je i sliku na terasi I sprata /verovatno stana u Somboru) . Tek 1930. ima i subotičku adresu  – Albina 1. Završila je VIII semestara ali nije diplomirala, podigla je orginalno matursko svedočanstvo.

gde je

Sombor 1906