Štafeta Mladosti 1979. – centralna svečanost na Trgu

QD0001001

Omladina s cvećem dočekuje štafetu

 

QD0001002

Okupljeni na trgu 

QD0001003

mlade govornice

 

QD0003002

igra i ples najmlađih

QD0003006

nastup folklora

QD0002004

i na kraju…predaja