Gams Andrija, student, doktorant, doktor prava

vidi: prabook.com/web/person-view.html?profileId=164475   

http://worldcat.org/identities/lccn-n85193858/   http://zaprokul.org.rs/pretraga/15_26.pdf

 

Gams Andrija je rođen u Subotici 6.01.1911. Otac mu je bio krojač a majka Klopfer Ženi. Stanovali su u Trumbićevoj 8.

TRUMBICEVA 1928 Subotica dobra

Nakon završetka školovanja u gimnaziji, upisao je I semestar Pravnog fakulteta 1929. godine. Redovno je polagao ispite i diplomirao 1933, da bi odmah nakon toga (20.11.1933.)  i nastavio sa doktorskim kursom.

1929 upisao

IAS,F:228.121.

6 01 1911