Geiger Adolf, veleposednik i njegova familija

Otac subotičkog  advokata dr Đerđ Mirka/ György Imre/  (Subotica, 24.11.1891. – Aušvic, 11.11.1944)  bio je Geiger Mor/Mavro Subotica, 5.12.1851. – 23.03.1919.). Majka je bila Volfinger Berta. Otac Mora je pak bio Geiger Adolf (Subotica,  1814.- 25.02.1895.)  oženjen sa Rosethal Marijom. Imali su još ćerku Floru, udatu za Čilag Belu.

Mirko je mađarizovao prezime u Đerđ/György . Imao je šestoro dece: sinove – Jenea, Matiju, Imrea i ćerke – Ilonu, Marišku i Jelisavetu.

iv-2010-939-geiger-djerdj

IAS, F:47. IV 2010/939