Geza Kohn, izbeglica iz Istre – student Pravnog fakulteta

U Suboticu je nakon završetka Pr. sv. rata došlo vrlo mnogo izbeglica. One su dolazile sa raznih daljih ili bližih teritorija, zbog ugroženosti raznolikim faktorima, mahom ideoloških korena. Preovladavale su izbeglica iz Rusije i Istre ali i Mađarske (Bajski trokut i drugo). U kategoriji istarskih izbeglica mahom su bila lica slovenskih korena ali bilo je i drugih, kao na pr. Jevreja. Jedan od njih bio je i Geza Kohn, koji 1926. upisuje prvi semestar na subotičkom Pravnom fakultetu.

F 228 142 1518