Glavna carinarnica, 1931.

 

Glavna carinarnica je izgrađena 1931. godine.  Kamen temeljac je postavljen 2.6.1931. nove carinarnice[1] To je bila jedna od većih državnih investicija u Suboticu, u izgradnju objekata i infrastukture oko njih, kaldrme, kanalizacije i gvozdenog pešačkog mosta preko teretne stanice, uloženo je 14 miliona dinara.  Poslove na izgradnji su vodili  inženjer  Prohaska Albert, ( Wien, 4.2.1884.- ?) kao i arh. De Negri Franja za mesečnu platu 3200 mesečno, dok je plata Prohaske bila 4000.

U stanove u objektima se useljavaju činovnici. Sačuvan je spisak činovnika koji useljavaju u nove stanove Carinarnice.[2]

 U Istorijskom arhivu u fondu F:275. Zbirka projekata čuva se 9 arh. kutija koje se odnose na izgradnju Carinarnice.

  1927 – 1949 CARINARNICA I PRATEĆI OBJEKTI  
       
74 1927 – 1930 1-4. Projekti zgrade carinarnice l: 172 st.inv.br.73
       

 

Inv. Raspon    
broj godina S a d r ž a j Primedbe
       
75 1927 – 1932 1-2. Izgradnja objekta carinarnice – projekti i spisi l: 808 st.inv.br.74
       
76 1927 – 1937 1. Eksproprijacija i otpis zemljišta za novu l: 555
        carinarnicu                                                      1927-1937 st.inv.br.75
    2. Izgradnja nove carinarnice i generalna  
       popravka (projekti i obračuni)                         1928-1934  
       
77 1930 1-3. Zidarski radovi zgrade carinarnice l: 350 st.inv.br.76
       
78 1930 – 1932 Most za pešake (kod zgrade carinarnice) l: 472 st.inv.br.77
       
79 1930 – 1935 1-3. Građevinski radovi na carinskom magazinu l: 819 st.inv.br.78
       
80 1930 – 1949 1-3. Kanalizacija, električna mreža, plinski uređaji l: 565 st.inv.br.79
       
81 1931 – 1933 1. Dnevnik i građ. knj. poštanskog carinskog magazina Br. knj. 5+1 u
                                                                                1931-1933 listovima
    2. Dnevnik i građ. knj. kaldrmisanja pristupnih puteva st.inv.br.80
        i kompleksa glavne carinarnice                      1931-1933  
    3. Dnevnik i građ. knj. za izradu pokrivene i otvorene  
       rampe glavne carinarnice                                 1931-1932  
    4. Dnevnik i gtrađ. knjiga kanalizacije i arteškog bunara  
       glavne carinarnice                                            1931-1932  
    5. Građ. dnevnik za izradu ulične električne mreže i  
       plinskih vodova glavne carinarnice  1931-1932 i delo-  
       vodni protokol                                                 1931-1933  
       
       
82 1931 – 1933 1-2. Građevinski radovi na izradi carinarnice l: 858 st.inv.br.81

 

[1] IAS, F:47.1736.516/932

[2] IAS, F:47. Gr. 1027/931