Gradski ing. Tomandl na Higijenskoj izložbi u Drezdenu 1930.

Higijenski zavod sa školom narodnog zdravlja u Zagrebu pod svojim br. 12520/30 od 22.05.1930. pisao je Gradskom načelstvu u Subotici. [1] Dresden, Erstes deutsches Kugelhaus

Obaveštava da je zatražio od nadležnog Ministarstva dozvolu za posetu kongresu nemačkog udruženja za komunalnu higijenu u Štutgartu i Higijenskoj izložbi u Drezdenu koja je bila postavljena  od kraja maja do polovine oktobra 1930. te instituta Bauhaus u Dessau-u.

Jugoslavija je imala svoj deo (u 6 prostorija) na izložbi, koji je postavio Centralni Higijenski Zavod iz Beograda, otvoren je doduše tek 28. juna[2], 23 nakon službenog otvaranja.

I upitio poziv da dozvole kojemu od Vaših inženjera da se priključi grupi stručnjaka Škole i odputuje u Nemačku. Program Kongres počinje 1. Juna a završava 4. juna.

dresden_1930_hygiene_ausstellung_petzold plakat_v_stuck11

…Po priprenmama koje su se činile za tu izložbu kroz dugo vremena, može se očekivati, da će izložba biti svjetska senzacija, te stoga smatramo naročito korisnim, da je prostudiraju tehničari, kojima je povjerena u mnogo slučaejava briga higijene gradova. Kažu ida će poseta trajati 10 do 14 dana i da će  biti uspešnija ako je oni pripreme i organizuju.

Senat grada Subotice pod svojim aktom br. 13559/930, 31.05.1930. razmatra dopis Higijenskog zavoda i donosi odluku da pošalje inž. Tomandla. Da mu se isplati svota od 5000 dinara. Tomandl  je posetio Izložbu i 6 avgusta 1930.  piše gradu i podnosi izveštaj.

izvestaj

6-propast-subotice

2

[1] IAS, F:47. II 37/1930

[2] Prva Higijenska izložba u Drezdenu održana je još 1911.  Nakon rata formiran je Higijenski muzej.  https://library.foi.hr/m3/kdc1.php?sqlnivo=&sqlid=1&sqlx=S01102&broj=193000011&volumen=52&dlib=&L=&F

&vrsta=&grupa=&H=&U=&w=1