Grubišić Josip, student, samoubica (2.7.1935.)

Josip Grubišić, rođen 28.11.1907. u Makarskoj, započeo je studije na zagrebačkom Pravom fakultetu 1927. godine a nastavio upisom  III semestra na  subotičkom Pravnom fakultetu –  novembra 1934. godine. Od sačuvenih dokumenata u dosijeu studenta (IAS, F:228.123. 3304) ništa nam ne govori zašto se odlučio na samoubistvo koje je izvršio “2.7.1935. godine u 5 časova popodne”. 

Makarskaindex