Halbrohr Željko i problem sa porezom, 1930.

Građanke i građani Subotice, poreski obveznici, pored državnih poreza morali su da plaćaju i čitav niz gradskih poreza, prireza i nameta. Halbrohr Željku, koji se (kako se to vidi iz dokumenta) bavio prodajom vina – ali trenutno vino ne može da proda – “jerbo nema cene” (!),  se tako desio dug od 20 000 dinara (gradskih poreza) pa je zato molio Gradski Senat da mu dozvoli plaćanje u obrocima. Gradska vlast je pozitivno rešila njegovu molbu.

 

XXIV 261 930

IAS, F:47. XXIV 261 930