Subotica, IV. filatelistički dani, 1936.

GR VIJECNICA 15 8 1936 250 godina

“Bačka, filatelističko društvo” iz Subotice pod predsedništvom Milana Draganića, Piukovićeva 56 (X krug), bilo je domaćin a uz “Jugoslovenski Filtelistički Savez, Beograd”  i suorganizator  Kongresa Jugoslovenskog Filatelističkog Saveza od 5. do 8. septembra 1936. godine. Planiralo se učešće filatelista iz čitave Jugoslavije. Ujedno se tom prilikom obeležavalo i 15 godina postojanja subotičkog  filatelističkog društva Bačka!

 

5 8 9 1936 F 47 IV 3385 936 Jubilarna

Gradonacelnik Ivan IV IVandekic 1934

2578 IVKOVIC IVANDEKIC IVAN i STOJADINOVIC

Milan Stojadinović, pred. vlade i ing. Ivan Iv. Ivandekić

Pomoć u vidu 500 dinara tražila se od ing. Ivana Ivković Ivandekića tadašnjeg predsednika Opštine (do 1934. na funkciji Gradonačelnika).

F 47 IV 3385 936 odlaganje u 8 30

1921 1936

Pored izložbe oragnizovana je i berza maraka! Štampan je poseban materijal sa pozivnicom i programom izložbe.

BERZA IV FILATELIST DANI

IV FILATELIST DANI katalog

Ocenjivački odbor činila su i dva subotičanina, Kopp Marcel (industrijalac, osnivač fabrike štirka) https://historysubotica.wordpress.com/prilozi-za-portrete-jevrejskih-porodica-istaknutih-subotickih-industrijalaca-hartmann-rothmann-geiger-kopp-steiner-ruff-gingold/ i Milan Draganić.

Kopp Marcel odbor

KOPP

Marcel Kopp, industrijalac

Izložba se trebalo da se održai u prostorijama Građanske Kasine (današnja Gradska biblioteka) no prebačena je u prostorije Udružene banke ( na adresi Korzo) gde je direktor bio upravo Milan Draganić. ( iz rukopisa LJUDEVIT VUJKOVIĆ LAMIĆ, 100 godina hronologije filatelije u Subotici)

vodic IV FILATELIST DANI