Ko je radio na Pravnom fakultetu u Subotici 1933. godine?

228 80 500 RUSI_resize

U predmetu IAS, F:228.89.1652. imamo spisak 14 službenika Pravnog fakulteta:
“1. Aćimović dr. Miodrag, redovni profesor
2. Marković dr. Čedomir, redovni profesor
3. Ivić dr. Aleksa, redovni profesor

Aleksa Ivic

Ivić Aleksa

4. Demčenko Georgije, redovni profesor
5. Čubinski dr Mihajlo, redovni profesor

228 109 Cubinski sl list

Čubinski Mihajlo

6. Toicki Sergije, redovni profesor
7. Milić, dr. Ivo, vanredni profesor
8. Konstantinović dr. Mihajlo, vanredni profesor
9. Kostić dr. Lazo, vanredni profesor
10. Savić dr. Jovan, docent
11. Mirković dr. Mijo, docent
12. Jeremić dr. Risto, docent
13. Šljivić Ljubomir, sekretar
14. Rjedkin Feodor, pomoćnik sekretara”

228 109 2 25 Fedor diploma

Diploma Fedora Nikića

228 109 Kostic