Koliko je Rusa bilo u Subotici između dva sv. rata i druge crtice o njima (profesori, studenti, itd.)

RUS u subari

Rus Aleksander Valjajev (F:228. dosije studenta)

Po popisu stanovništva 1931. zabeleženo je da je bilo 672 Rusa. (IAS, F:275. 51 ; F:57.6135/938)

Od toga broja u unutrašnjem delu grada živelo ih je 512. a na spoljašnjem 160.

F 275 51 tabela 1931 col

F:275.51

RUSI F 275 51 tabela 1931 col

више види:

 • Татјана Петковић: Из живоtа руске емиграције у Суботици у периоду од 1919. до 1941. (155), EX PANNONIA, број 1 http://expannonia.suarhiv.co.rs/ser/1
 •  Татјана Петковић: Руска емиграција на суботичком Правном факултету (1920–1941) (105), EX PANNONIA, број 2
 • Татјана Сегединчев: Руски емигранти гимназијски професори (5); EX PANNONIA, број 12-13 http://suarhiv.co.rs/downloads/expannonia/exPannonia_12-13.pdf

 crtice / signature u IAS/ o Rusima:

F:47.1432. XIX 530 (896)71921

Direktor Poljoprivredne škole na Paliću je Rus Đorđe Gersdorf

F 47 I 50 1925 RUS

F:47. I 50 1925

F:47. Gr. 831/922 Molba Vladimira Karmina, Rusa koji stanuje u Poljoprivrednoj školi na Paliću, soba br. 6, da se primi za računovođu, pošto je 30 godina radio te poslove i u Rusiji. Odbijen.

ZADRUGA 47 XV 227 1925

F:47.Gr. 432/1925 Bacsmegyei Naplo 12. 3. 1925. Na salašu u Verušiću, Rus izbeglica Dunajev poreski činovnik i Pal Orčić popisivali a neki salašari vikali i vređali ih nacionalno!

Na subotičkom Pravnom fakultetu Rusi su zauzimali značajna mesta kao profesori. Na pr:

 •  GRIGORIJE DEMČENKO, redovni profesor  (Kijev, 1869. -Subotica, 1958.) (Otac Vasilije, majka Jevgenija, rođena Bošnjak, rodom iz Subotice?) doktor pravnih nauka, bavio se istorijom prava. Imao je  “profesorski stipendijat” Univerziteta Sv. Vladimira u Kijevu od 1892.  do 1895.Zatim premešten i unapređen za docenta Varšavskog univerziteta. U  1920. potvrđen kao honorarni nastavnik  za Krivično pravo.  8.juna 1920. stigao u Suboticu i u prvom semestru nije mogao da drži  predavanja. U 1922. postavljen za honorarnog redovnog prof. u  Subotici  (Istorija  slovenskog prava i Pravna enciklopedija i Krivično pravo).  Do 1923. honorarni prof.  od tada redovni kontraktualni prof. Grigorij Demčenko je primljen u državljanstvo i položio zakletvu 13.3.1925. Dekan u šk. 1929/30. U 1936. ima platu od 7250 dinara. Penzionisan je 1936. (30.11.1936.)
 • SERGIJE TROICKI VIKTOROVIĆ, (Tomsk, 1870. – Beograd, 1972.). Školovao se na duhovnoj akademiji u Petrogradu i arheloškom  institutu  u Kijevu. Radio kao docent na istorijsko filološkom fakultetu u Odesi kao kanonist učestvovao u radu Sabora Ruske pravoslavne crkve.  Kao emigrant dolazi u našu zemlju 1920. Na  subotičkom  fakultetu  od  samih  početaka, aprila 1920,  kao  honorarni  profesor i predavao je Crkveno pravo. Potvrđen od Ministra prosvete 14.4.1920.  kao honorarni nastavnik sa  platom 400 dinara. U 1922. izbran za redovnog kontraktualnog profesora. U 1926. preduzima studijsko putovanje u Dalmaciju i primorje. U 1927. ima ugovor o radu na 3 godine. 1927. izabran za redovnog profesora. 1929. postavljen za redovnog profesora. U 1929. uzima odsustvo radi puta u Ameriku. Za dekana izabran školske 1933/34. U 1938. ima platu 7250 dinara. Tokom 1938.-1945. honorarni prof. na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. U 1947.-1948. držao predavanja na Moskovskoj duhovnoj akademiji. Napisao niz dela iz oblasti crkvenog prava i vizantologije. Odlikovan domaćim i ruskim odličjima. 1945. penzionisan kao prof. Pravnog fakulteta u Beogradu.
  228 85 858 Rusi Troicki sin vojnik

  Ф:228.85

  више види Димшо Перић, Сергеј Викторович Троицки и његово Црквено право: http://anali.ius.bg.ac.rs/A2002-1-2/Anali%202002_1-2%20001-005.pdf

228 109 Cubinski sl list

 • MIHAIL PAVLOVIČ ČUBINSKI, (Kijev, 1871. – Beograd, 1943.) doktor krivičnog prava, diplomirao u Kijevu 1893, doktorirao 1905. Predsednik Udruženja naučnog slovenskog ujedinjenja u Petrogradu. 1920. postavljen za honorarnog prof. Pravnom fakultetu u Beogradu. 1922. izabran za kontraktualnog redovnog  profesora. 1922. postavljen za kontraktualnog redovnog prof. u Subotici. Predavo za ruske studente na ruskom jeziku – krivično pravo. 1924. letnji raspust provodi u Parizu da se upozna  sa  literaturom u nacionalnoj biblioteci za krivično pravo (sprema udžbenik). Dekan šk. 1931/32. U 1927. postavljen za redovnog prof., pošto je primio naše državljanstvo. U 1934 penzionisan ( 5.9.1934.). U 1935. odbijen u izboru za honorarnog nastavnika Kriminalne politike. Napisao više od 50 radova (Opšta  karakteristika novih  škola u  krivičnompravu, 1925.),  saradnik “Letopisa Matice srpske”  i  “Književnog severa”. Odlikovan Ordenom Sv. Save III reda.
 • PETAR (PJOTR) BERNGORDOVIČ STRUVE, (1870. -Pariz, 1944.) . U KSHS od 1928.. Od 1935. predaje sociologiju i narodnu ekonomiju, predsednik Ruskog naučnog instituta u Beogradu. U 1940/41 predaje u I i II godini u Subotici.
228 85 1142 spisak nastavnika

Ф:228.85 Списак запослених на факултету

 • Na traženje popisa svih pravoslavnih Srba i Rusa, za potrebe Srpskog pravoslavnog parohijskog zvanja, u cilju organizovanje crkvenih opština, Pravni fakultet je dostavio sledeće:

F:228.86.161.1932 SRPSKOM PRAVOSLAVNOM PAROHIJSKOM ZVANJU U SUBOTICI

Pravnom fakultetu u Subotici je čast dostaviti Srpskom pravoslavnom parohijskom zvanju tražene aktom 26/32 podatke.

r. broj Prezime i ime zvanje god. rođenja familijarno stanje god. rođenja stan
1 Aćimović dr. Miodrag red. prof. 31.3.1876. žena Despina

sin Mihajlo

kći Jelena

 

29.9. 1926

14.7.1930

Subotica

Dunavsk. art. puka 7

2 Marković dr Čedomir red. prof. 4.1.1876. žena Mileva

sin Milivoje

kći Danica

sin Branislav

20.1.1883.

9.8.1908.

29.12.1910.

26.12.1920.

Beograd

Njegoševa 40

3 Ivić dr. Aleksa red. prof. 23.12.1881. žena Danica

sin Pavle

kći Mileva

30.9.1899.

1.12.1924.

10.10.1926.

Subotica

Park Kralja Petra 9

4 Demčenko Grigorije red. prof. 15.3.1869. žena Zinaida 18.10.1869. Subotica

Dunavsk. art. puka 3

5 Troicki Sergije red. prof. 14.3.1878. žena Lidija 12.3.1884. Subotica

Vilsonova 16

6 Konstantinović dr. Mihajlo vanred.

prof.

10.3.1897. žena Radojka

kći Pava

sin Radomir

33 god.

27.5.1925.

27.3.1928.

Subotica

Zmaj Jovina 17

7 Kostić dr. Lazar vanred.

prof.

15.3.1897. žena Zorka

kći Grozdana

sin Marko

kći Darinka

33 god.

3.10.1926.

17.9.1928.

30.10.1931.

Subotica

Rudićeva 2/a

8 Savić dr. Jovan docent 21.9.1893. žena Katarina

sin Miodrag

15.8.1894.

23.7.1930.

Subotica

Pravni fakultet

9 Popović dr. Radomir docent 13.11.1897. neženjen Subotica

Zmaj Jovina 17

10 Mirković dr. Mijo docent 28.9.1896. žena Stanka

sin Marko

Ivan

Vladimir

14.6.1901.

27.3.1925.

17.11.1926.

7. 9.1928.

Subotica

Trg Ćirila i Metoda

11 Šljivić Ljubomir sekretar 2.9.1872. že. Leposava

kći Ružica

Ljubica

7.5.1879.

3.6.1910.

4.4.1921.

Subotica

Pravni fakultet

12 Rjedkin Fedor priprav. 12.9.1883. žena Larisa

tašta Ljudmila

24.3.1898.

16.9.1876.

Subotica

Pravni fakultet

13 Kaćanski Milorad služitelj 26.12.1897. žena Bojana

kći Radojka

sin Đorđe

13.7.1902.

29.8.1926.

3.10.1927.

Subotica

Pravni fakultet

14 Katanić Slavko up. st. Doma 29.9.1896. žena Kosana

kći Milena

mati Terezija

23.5.1901.

2.8.1922.

59. god.

Subotica

Pravni fakultet

Dekan Pravnog fakulteta Dr. M. Čubinski

 • Rusi se javljaju i kao studenti na subotičkom fakultetu.    F: 228.82. 858/1930  Izveštaj i o desetogodišnjici ustanove. U početku svega 4 nastavnika i to 2 vanredna profesora, od kojih je jedan bio privremeno upućen na rad u Suboticu sa beogradskog univerziteta; i 106 studenata. Ukupno je bilo 2103 (1954/149) studenata.  Broj studenata oscilirao, „imao je dosta veštački karakter“ . Na kraju 1922. godine, kada ih je bilo ponajaviše – 561,  zavisio u velikoj meri od državnih stipendija. Od „250 stipendija, 100 su primali ruski emigranti i 150 đaka iz unutrašnjosti/poglavito Crnogoraca. Kada je država prestala sa izdavanjem stipendija/ sada na fgakultetu nema ni jednog blagodejanca/i ruska emigracija iscrpela je rezervu svog podmladka, broj učenika opada do minimuma. Ali razvija se i napreduje broj normalnog sastava učenika iz Vojvodine: početkom 1925/26 šk. g. Fakultet ima 108 Vojvođana, 1926/27 – 156, 1927/28 – 212, 1928/29 – 222. Isti broj Vojvođana zabeležen je na Fakultetu i za tekuću 1929/30 šk. godinu. “
 • F:228.85.924/1931. StatistikaU zimskom semestru 1930/31 ima 350 muških i 39 ženskih studenata i 5 doktoranata. Od toga 271 Jugoslovena, 68 Mađara, 24 Jeverja, 19 Nemaca, 7 Rusa. 
 • F: 228.23.1932. januara 1932. Ministarstvu prosvete Opšte odeljenje   Beograd
semestar studenti                             U p i s a n o
muških ženskih svega ukupno
I redovan 92 19 111  

126

vanredan 15   15
II redovan 22  4   26  

26

vanredan  –    –
III redovan 79 11   90  

90

vanredan  –  –    –
IV redovan 64  5   69  

69

vanredan  –  –    –
V redovan 37  3  40  

40

vanredan  –  –   –
VI redovan  5  2   7  

7

vanredan  –  –   –
VII redovan 28  4  32  

32

vanredan  –  –   –
VIII redovan  43  1  44  

44

vanredan  –  –   –
svega redovan 370 49 419 434
vanredan
U K U P N O 385 49 434
Narodnost  

Svega

S.H.S. Mađari Jevreji Nemci Rusi Slovaci
m. ž. m. ž. m. ž. m. ž. m. ž. m. ž.  

434

283 36 59 4 19 6 15 2 6 3 1

Dekan Pravnog fakulteta, Dr. M. Čubinski

 • Iz dosijea studenata (F:228):RUSRus Glazov 1889rus
  Kozljuk Rus

  Kozljuk Stepan

  Rus

  Nikolaj RusRUS Kiev 1894

1902

1928 Subotica dobra

Češka ulica, 1928.

elenaKOLNIJA RUSKIH228 116

Jevrej

Bunjevačke novine, 10.4.1925. Prof. Troicki Sergije je predsednik Ruske crkvene opštine u Subotici

RUSKO DR CR K 47. II 175.1921

F:47.  IV 963/1925 Bussel Raul, grof. Traži državljanstvo (Rusijia, 1876. –
F:47.Gr.  694 /926 Pukovnik Mihajlo Zgura ruski pukovnik, izbjeglica, piše MUD i moli mesto, ima 20 godina službe

Polaže zakletvu

228 80 500 RUSI_resize

F:228.80.500

 F:47.1225. 1927 I  114 međunarodna “anti bolševička Antanta”

Memorandum za oslobođenje Rusije

F:47. IV 2303 930 Šarpf Margita Ruskinja prima paket iz Amerike, treba joj potvrda da ga podigne bez carine
1893

Aleksandar Mironjenko

F:47. XXIV 175/931 “Ruski klub u Subotici”, Paje Kujundžića 48
F:57. I 112/932 Halim Akim, Rus.Vojni činovnik. Od  1922. u Subotici
IV 4733 940 AKIM HALIM

F:47. IV 4733 / 940 AKIM HALIM

F:47. IV 271/933 “Društvo za pomoć Rusima”
XXIV 175 931

F:47. XXIV 175 /1931

F:47.IV 3163/1933 Iskaz broja članova Dobrotvornih i drugih udruga. Stanje u 1932.

…3) Ruski klub

…10) Rusko udruženje Zemgor

 

60 članova, 30 priredbi

125 članova

F 47.1461. IV 6090/932 “Ruska Kolonija”, molba radi pomoći u ogrevu
IV 5895 936 UPRAVA

F:47. IV 5895/936 Uprava Ruske Kolonije

F.47. Zap. 1929 153 G.P. 4478/1929 Pomoć Rusima. Državna Komisija za pomoć ruskim izbeglicama
F:47. Gr. 357/1930

Gr. 695/1930

Ruski dom, prodaja cigala

Ruskim ratnicima pomoć

F:47.IV 5346/1939 Ruska kolonija, Oslobođenja 148, stara gradska mitnica

1932. predata Koloniji

Do tada je Kolonija bila u Save Tekelije 94

Smešatj najsiromašnijih Rusa, spisak izbeglica

F:47.Zap. 1929 153 G.P. 4478/1929 Pomoć Rusima Državna Komisija za pomoć ruskim izbeglicama

 

47 1462 IV 271 933

F:47. 1462. IV 271/933 Spisak 28 lica kojima Odbor Društva za pomoć Rusima daje pomoć

XXIV 909 930

F:47. XXIV 909/930 Uverenje generalu Senickij Vikentiju

F:47. IV  2/1935 Senickij Vikentije, ruski general (Petrovgrad,  1847. –  ?)