Lečenje duševnih bolesnika, 1932.

IAS, F:47. IV 1094/932 Donešena je odluka da se lečenje duševnih bolesnika i dalje sprovodi u gradskoj Bolnici. Postojala je i ideja da ih prebace u Bolnicu Kovin. Subotičko psihijatrijsko odeljenje ima  50 kreveta a čak 58 bolesnika!