Lovišta/lovina, 1932

U 1932. vlasnici  najvećih lovišta ili zakupci su bili:

  • Udova dr Mirka Kalmara koja ima – 2140 k. jutara
  • Balint Terlei (na  Verušiću)  – 971 kj
  • Đula Lelbach – 942 k.j.
  • itd.

 

Zabeleženo je da se divljih svinja odstreli godišnje 15,  vukova 20- 30,  a u 1931. bila su odstreljena i dva (2) medveda!

medved