Lulić iz Zagreba moli podatke o Lulićima iz Subotice, 1940

Porodično ime Lulić srećemo od polovine XVII veka u spisima Magistrata grada.

Tako nalazimo podatke: Na sednici Magistrata  14.05.1751.  pod tačkom 4. odlučeno je: Kažnjavaju se deca koja su smrtno ranila konja Matije Carevica (Matthaeus Czarevics) na pustari Verušic. Osuđena deca su: Mihajlo Lulic (Michaël Lulics), Petar Antonovic (Petrus Antonovics), Antonije Tikvicki (Antonius Tikviczky).

Na sednici Magistrata 26.11.1753. razmatran  je predmet: 1. Ilija Antunovic (Elias Antunovics), Dorde Vujkovic (Georgius Vuikovics), Nikola Lulic (Nicolaus Lulics) i Ivan Tikvicki (Elias Tikvicsky) žele da se Šimi Tumbasu (Simon Tumbasz) zabrani korišcenje bunara na delu pustare Verušic (Verusics), koji se nalazi na Bikovu (Bikovo), kao i Ivanu Suvajcicu (Ioannes Szuvaicsics) i Ivanu Bikicu (Ioannes Bikics). Na teren su izašli senatori Josip Jaramazov (Iosephus Iaramazov), Josip Kopunovic (Iosephus Kopunovics), Petar Mukic (Petrus Mukity) i Nikola Guganovic (Nicolaus Guganovics), koji ce nakon uvida u situaciju uruciti odluku.

više vidi: https://suistorija.files.wordpress.com/2016/01/analiticki-1743-1756.pdf

Šime Lulić iz Zagreba obratio se 6.1.1940. gradskim vlastima tražeći podatke o Lulićima u Subotici.

iv-287-940-zg

F:47. IV 287/1940

Dobio je 13.3.1940. odgovor dr Matije Evetovića, načelnika Kulturno-socijalnog odeljenja.

iv-287-940-su