Mirko Steiner, poslastičar i taksa na muziku

Gradske vlasti su radi popunjavanja gradskog proračuna imale razgranat, širok i raznolik sistem gradskih taksi i prireza. Jedna od taksi je bila ona na muziku. Poslastičar Mirko Štajner (Imre Steiner), Jevrej rodom iz Mokrina, koji je stanovao u Jelačićevoj ulici 8 (a gde je držao i svoju poslastičarsku radnju) kažnjen je sa 100 i 200 dinara zbog neuplaćivanje te takse.

XXIV 93 927

Štajner je stradao u progonu Jevreja za vreme rata.  Podaci iz  knjige IMENIK
ŽRTAVA DRUGOG SVETSKOG RATA NA PODRUČJU SUBOTIČKE OPŠTINE

ŠTAJNER IMRE, r.1892, Jevrej, poslastičar, bor. Subotica. Aušvic, 1944. AJ,F:179.629 188 643; ISJ,47.