Nevolja nikada ne ide sama (o šteti od poplava početkom 1941.)

karta-za-brojkama

oznake broja oštećenih kuća

U samo predvečerje ratnih sukoba u Kraljevini Jugoslaviji, početkom 1941. godine šire područje Subotice zahvatio je talas izuzetno visokih podzemnih voda koje su objektima građenim od zemlje (u ogromnoj većini), nanele mnogo štete.

Grad je naložio ing. Kosti Petroviću da otputuje 23.1.1941. u Novi Sad kod Kraljevske Banske uprave radi odvodnjavanja Tavankuta.

Dopis[1] gradskog većnika  Knapec Lojzije od 12.02.1941. upoznaje nas sa velikim štetama nastalim od podzemnih voda. Oštećeni su oni najbedniji  koji su stanovali u kućama od naboja, ili zemljanih cigli, čerpića.iv-1638-941

Gradske vlasti sastavile su spisak[2] srušenih i oštećenih kuća, objekata. Po tom spisku oštećenih bilo ih je u  II kvartu ukupno  – 10 ( 5 porušenih, 7 oštećenih zgrada),  III – 7, IV – 6, VI – 4, VII – 5, VIII – 3, IX 1, X Radanovacu – 92, Gornjem Tavankutu – 80, Dolnjem Tavankuta – 81, Hajdukovu – 136, Staroj Torini – 62, Paliću – 77, Istočnim vinogradima – 30. Srušene su 263 kuće a oštećene 442. Šteta je procenjena na 1 631 050 dinara.

deo-spisak-1941

2695-1941

Odlukom vlasti iz marta 1941. odobreno se  za hitnu sanaciju nameni 20 000, po 300 dinara svakom oštećenom.

Ilustraciju šteta daje i dopis dr Jovana Milekića, koji 28.02.1941. prijavljuje da je visok nivo podzemnih voda urušio zidove Bačkog Muzeja[3]. I mnogi drugi oštećeni prijavljivali su Građevinskom odeljku štete, odnosno tražili dozvole za podizanje novih ili sanaciju oštećenih objekata.f47-grad-575-941

Gradske vlasti su planirale da se izvrši i fotografisanje poplavljenih terena, radi buduću pravilnu odvodnju. No, pošto se tada radilo na utvrđivanju, postojao je poseban Štab za utvrđivanje, koji je radio upravo na tim terenima, (nažalost iz današnje perspektive) fotografisanje nije dozvoljeno.[4]

gradj-610-1941

[1] IAS, F:47. IV 1638/941

[2]  Predmet od 18.3.1941. F:47.1488. IV 2695/41

[3] IAS, F:47. 1656. Građ. Prepiska 1941,  575/1941

[4] IAS, F:47.1656. 610/1941