O događanjima i dešavanjima u prošlosti

Najširi okvir u kome se sabiraju događanja i dešavanja u prošlosti Subotice a koja su ostavila pisanih tragova.