Prvih deset subotičkih arhivskih dana (2008. – 2018.)

 

plakat 23-09-2008 4 ZA PRINTIstorijski arhiv Subotica od 2008. godine organizuje i održava Subotički arhivski dan. To je stručna konferencija međunarodnog karaktera, gde kolege iz srodnih institucija iz naše i susednih zemalja, imaju priliku da održe referat na određenu arhivističku temu. Razmena iskustva ovog tipa je jako značajna za napredak prakse, kao i prevazilaženje određenih izazove s kojima se arhivisti svakodnevno suočavaju.

http://suarhiv.co.rs/ser/o_nama/arhivski-dani

Nakon prijema i registracije učesnika i gostiju, otvara se sastanak i sledi radni deo tj. podnošenje referata, obično iz dva dela. Predavanje je propraćeno video prezentacijom ako autori to uključe u svoje izlaganje i omogućen je simultani prevod sa srpskog na mađarski jezik i obrnuto. Arhivski dani se održavaju u Velikoj većnici subotičke Gradske kuće.

Od 2012. godine, svake godine u sklopu konferencije Arhivski dani Istorijski arhiv Subotice održava i radionicu za stručno osposobljavanje zaposlenih u registraturama (zaposlenih u prosvetnim institucijama i pravnika, sekretara u računovođa kulturnih ustanova), iz oblasti kancelarijskog i arhivskog poslovanja. Radionica se održava u prostorijama čitaonice istorijskog arhiva, dan pre same konferencije.

Datumi održavanja, naslov teme, broj referata:

  • 1.  23.09.2008. STATUS ARHIVA I ARHIVSKE SLUŽBE, AKTUELNA PRAKSA I TEORIJA, 10 referata   http://suarhiv.co.rs/ser/o_nama/arhivski-dani/prvi-arhivski-dan

  • 2.  23.09.2009. ARHIVI I DIGITALIZACIJA, PROBLEMI I PERSPEKTIVE, 13  referataplakat

  • 3.  23.09.2010. KULTURNO-OBRAZOVNA DELATNOST ARHIVA, 11 referata

  • 4.  21.09.2011. LOKALNA-ZAVIČAJNA ISTORIOGRAFIJA I ARHIVI, 12 referata https://youtu.be/EEHCUWinMcM  https://youtu.be/EEHCUWinMcM

  • 5.  18.09.2012. ARHIVI I REGISTRATURE – ZAŠTITA ARHIVSKE GRAĐE U NASTAJANjU,  12 referata

  • 6.  20.09.2013. JAVNOST I ARHIV, 8 referata

  • 7.  19. 09.2014.  ZBIRKE U ARHIVIMA, 11 referata

  • 8.  18.09.2015. ARHIVI I NJIHOVA MEĐUNARODNA SARADNJA, 6 referata

  • 9.  23.09.2016. ARHIVI I KULTURNO PROSVETNA DELATNOST, 10 referata

  • 10. 21.09.2017. ARHIVI IZMEĐU KULTURE, NAUKE I UPRAVE, 12 referata