Pustara Đurđin (Györgyén), 1789.

1789, Gavrilo Vlašić (Gabriel Wlassich)

Pustara Đurđin (Györgyén) koja pripada slobodnom kraljevskom gradu Subotica (Maria Theresiopolis) sa površinom od 6109 katastarskih jutara i 923 kvadratnih hvati.

Szabadka (Maria Theresiopolis) szabad királyi város hatósága alá tartozó Györgyén puszta, 6109 kataszteri hold és 923 négyzetöl területével.

F:003, 3.1.3.22.

1789-djurdjin-3-1-3-22__585x675