Ruska škola, 1939

U Subotici je po popisu iz 1931. godine živelo 672 Rusa. Pored mnoštva svojih organizacija i društava (na pr. delovao je Ruski klub sa oko 60 članova, koji je 1932. priredio 30 priredbi, Rusko udruženje Zemgor sa oko 125 članova, itd. ), imali su i osnovnu školu ( I-IV razred). O tome svedoči molba Uprave Ruske Kolonije iz 1939:

iv-4070-939-skola

IAS, F:47. IV 4070/939

skotus

Ulica Skotus Viatora /danas Prvomajska/  na karti iz 1928.