Šta piše NAROD br.1 od 11.11.1919.

Narod, br 1, 11.11.1919.    vlasnik, upravitelj i odgovorni urednik Lazar Stipić

– propagira ideju potpunog narodnog jedinstva troimenog naroda

– u članku Sličice iz Subotice govori se o salašarima koje pljačkaju razbojnici, da u gradu nema vodovoda, puteva, pozorišta, da su vlasti 12 meseci samo obaćavale a malo uradile

  • kursna lista je bila 1 dolar = 10,40 dinara

– dirktor električne centrale Dušan Svirčević u restoranu hotela Nacional gde je bila zabava srpske pevačke družine, napio se i upucao Dušana Stojanovića koji je preminuo