Štete od poplava početkom 1941.

Suboticu i okolinu početkom 1941. zahvatio je talas izuzetno visokih podzemnih voda koji je poplavio niža područja i naneno vrlo mnogo štete. Porušeno je 263 objekta a oštećeno 442! Poznato je da u tom periodu 2/3 objekata nije bilo od cigle i tvrdog materijala, pa su zbog toga upravo takve kuće bile najugroženije, ali ne samo one. Oštećeni su prijavljivali štete gradskim vlastima.

Tako na pr. dr Jovan Milekić prijavljuje 28.02.1941. da je visok nivo podzemnih voda urušio zidove Bačkog Muzeja na Paliću. [1] f47-grad-575-941

I mnogi drugi oštećeni prijavljivali su Građevinskom odeljku štete, odnosno tražili dozvole za podizanje novih ili sanaciju oštećenih objekata.

879-moskovska-6

Gradske vlasti su planirale da se izvrši i fotografisanje poplavljenih terena, radi buduću pravilnu odvodnju. No, pošto je tada Vojska radila na utvrđivanju, postojao je i poseban Štab za utvrđivanje, koji je radio upravo na tim terenima, fotografisanje nije dozvoljeno.[2]

gradj-610-1941

[1] IAS, F:47. 1656. Građ. Prepiska 1941,  575/1941

[2] IAS, F:47.1656. 610/1941

Gradske vlasti sastavile su poseban spisak oštećenih kuća. (IAS, F:47.1488. IV 2695/41)

 

spisak-ukupno-263

2695-1941

U predmet od 18.3.1941. dat je spisak oštećenih i porušenih kuća. U II kvartu ih je bilo ukupno  – 10 ( 5 porušenih, 7 oštećenih zgrada); u III – 7, u IV – 6, u VI – 4, u VII – 5, u VIII – 3, u IX 1, u X /Radanovac/ – 92, u Gornjem Tavankutu – 80, u Dolnjem Tavankutu – 81, u Hajdukovu – 136, u Staroj Torini – 62, na Paliću – 77, Istočnim vinogradima – 30.

karta-za-brojkama

Broj pijavljenih srušenih objekata