Subotička Hevra Kadiša (Chewra Kadischa)

Po podacima iz literature (Kosta Petrović, Subotica i kup. Palić, str. 85) ovo Sveto udruženje  je osnovano još 1800. godine.  

subotica-i-kupaliste-palic-63

chevra-kadisha   iii-133-1924

F:47. III 133/1924
Molba jevrejskog dobrotvornog udruženja Chevra Kadiša radi dobijanja dozvole za dogradnju postojeće zgrade na adresi Zrinjski trg 23, koja će se upotrebiti za smeštanje sirotih deca subotičkog jevrejskog„Patronáz“ udruženja. Pozitivna senatska odluka sa dozvolom i uslovima pod kojima se treba izvesti građevina.

iv-2057-936

Jevrejsko udruženje Chevra Kadiša (Sveto udruženje) u 1932. godini imalo je  620 članova  a izdražava se prilozima ali i prihodima od  7 ½ lanaca zemlje.