Subotičke novine, redakcija, 1965.

sn

Na slici s leva na desno: Lazar Merković, Miloš Ignjatović, Nada Nađ, Miroljub Vučinić,  ?, ?, Milićević, Tomislav Vojnić Tunić, Josp ing. Stipić direktor,

  1. sastanak redakcije. Stara redakcija Nićin palata , Trg slobode, snimio Aleksandar Stipić -Sandi.