Šugar Mano, veletrgovina

 

Šugar Mano   (  ? – 3.09.1921.) je registrovao trgovačku radnju 1878. (F: 086.240 Ce II 190). Radnja se u međuratnom periodu nalazi u ulici Pukovnika Krupeževića 6. Firma se vodi i nakon smrti osnivača, kao naslednica se javlja njegova udovica Vajsberger Ženi (Weissberger Jenny). Bračni par je ima decu Elemera (ŠUGAR ELEMER, Mano, Vajcenberger Ženi, r.22.11.1895. Subotica, Jevrej. Bratislava, 31.6.1945, (u bolnici, Vp.1891/1946.)
MUS,813/1946; AJ,F:179.629 188 563; ISJ,48.)  i Lily.

iii-2174-939-sugar-mano