UČITELJSKA ŠKOLA SA OSNOVNOM ŠKOLOM – VEŽBAONICOM – SUBOTICA

Ilustracije iz Godišnjaka za 1966-1969.

Grupni RAD 1968-69_24-25

profesori

evkonyv_1967-68_66-67evkonyv_1968-69_24-25I_b-I_c_osztalyII_a-II_b_osztalymunkakozosseg_tagjai_1munkakozosseg_tagjai_2oktatasugy_tortenete_1902_30-31oktatasugy_tortenete_1902_32-33oktatasugy_tortenete_1902_34-35oktatasugy_tortenete_1902_elolappalinkas_jozsef_walter_magisztertol_a_tudomanyegyetemigpalinkas_jozsef_walter_magisztertol_a_tudomanyegyetemig_50-51

F. 236 UČITELJSKA ŠKOLA SA OSNOVNOM ŠKOLOM – VEŽBAONICOM – SUBOTICA (1871 1973), 1874–1973
Osnovni podaci o fondu
Količina arhivske građe: knj. 163; k. 84; 13,68 m
Jezik građe: srpski, mađarski
Stepen sređenosti: sređen
Informativna sredstva: sumarni inventar sa širim podacima o fondu
Kategorizacija: /
Osnovne karakteristike sadržaja građe:
Sačuvana arhivska građa sadrži knjige Zapisnika upravnog i inicijativnog odbora, saveta škole, nastavničkog veća, knjige pedagoškog centra, ispitnog odbora, matične knjige zaposlenih, knjige završnih ispita, matične knjige učenika, upisnice, knjige tečajeva, diplomskih ispita, letopise škola. Sačuvani su spisi zapisnika, opšta prepiska, personalna prepiska, zapisnici diplomskih ispita.
Istorijat stvaraoca fonda:
Škola je osnovana 25. novembra 1871. godine, na osnovu odluke Ministarstva vera i prosvete, kao prva samostalna ženska stručna srednja škola u ovim krajevima. Istovremeno kada je otvorena škola otvorena je i njena vežbaonica – prva državna osnovna škola u gradu.
Mešovita učiteljska škola je otvorena 1919. godine na srpskom jeziku. Radila je do ukidanja 1929. godine. Od 1941. godine obnavlja se rad škole. Za vreme okupacije nastavni jezik je bio mađarski. Škola je tada radila kao ženska učiteljska škola licejskog tipa.
Posle oslobođenja na traženje građana, Vojna uprava mesta odobrila je otvaranje Učiteljske škole januara 1945. godine.22 Nastava se odvijala na srpskom i mađarskom jeziku.
Škola menja naziv 1948. godine u „Učiteljska škola Subotica“.
Nova školska zgrada je izgrađena specijalno za Učiteljsku školu 1965. godine.23
Skpština opštine Subotica je 29. marta 1966. donela Rešenje broj 06-1391/66 kojim se pri Učiteljskoj školi otvara osnovna škola – Vežbaonica od I do IV razreda koja će prerasti u potpunu osnovnu školu od I do VIII razreda.
Istorijat fonda:
Građa je preuzeta 1983. godine u Arhiv u delimično sređenom stanju.
Stepen sačuvanosti:
Knjige su većim delom sačuvane.
Spisi su većim delom sačuvani.
22 IASu,F 236, Dosije fonda,  I.
23 isto,

iz lične zbirke: 1967 / II a

pored učiteljice Flego Marije (pok.)  čuče s leva na desno: Ivanić Andraš (pok.) i Zlako Gradiščak (pok.)

u prvom redu stoje s leva na desno: ?, Nevenka Tumbas, Dragan Dobrijević, Molnar Edit?, Nevenka Bakmaz, Mišo Kalić, ?

u drugom redu: ?. ?. Tibor Kuktin, …

u trećem: ?. ?. Tomislav Šujić, ?. Nebojša Maravić (pok.), Gordana Gabrić, Stevan Mačković, …

OS Vezbaona 10 6 1967

10.6.1967.

Nastavnice: ? , Futo Zorica, Marcikić Judita

čuče: Šuić, Ivanić, Kuktin, Mačković

VI razred Vezbaonica 1972

VI , 1972.