Ured gradskog kapetana 1919-1920

IAS, F:47. IXX       Analitički inventar Ureda velikog kapetana, kao odeljenja Gradskog Senata. Sastavila Tatjana Petković, arhivista.

SADRŽAJ

NAPOMENA KORISNICIMA……………………………………………………

PREDGOVOR……………………………………………………………………………………

URED GRADSKOG KAPETANA, ANALITIČKI OPISI………….

IMENSKI REGISTAR…………………………………………………………………..

PREDMETNO-TEMATSKI REGISTAR…………………………………………

NAPOMENE KORISNICIMA

Prvi deo analitičkog inventara dokumenata iz jednog odelenja koje sadrži fond Gradski senat pod nazivom Ured gradskog kapetana 1919-1931. godina, obuhvata period od 1919. do 1920. godine i sastoji se od ukupno 793 analitička opisa dokumenata ovoga fonda. Ovo odelenje fonda obuhvata godine od 1919-1931. i vodi se pod rimskom oznakom XIX. Po svom sadržaju ova građa se odnosi na molbe i zahteve o iseljavanju iz grada i tematiku koja se odnosi na izgon ratnih doseljenika iz grada Subotice.

Za obrađene dokumente uz analitičke opise je izrađen imenski i predmetno-tematski registar. Analitički opis predmeta se sastoji od signaturskog broja koji se nalazi u gornjem levom uglu, rednog broja analitičkog opisa koji je označen u registru, sadržaja, jezika na kojem je dokumenat pisan i broja listova u predmetu.

 

PREDGOVOR

URED GRADSKOG KAPETANA 1919-1920.

Ured Gradskog kapetana je jedno od odelenja koje sačinjavaju fond “Senat grada Subotice 1918-1941.” Sačuvani predmeti ovoga odelenja se vode pod rimskom oznakom  XIX  u periodu 1919-1931. godina za koji su i sačuvani. Knjige ovoga odelenja nisu sačuvane.Upravo zbog toga, kao i zbog značaja arhivske građe koja govori o prvim danima nakon završetka rata i kasnije, pristupilo se izradi analitičkog inventara.

Sačuvana građa sadrži značajne podatke za proučavanje prošlosti i događaje koji su se dogodili u Subotici nakon završetka Prvog svetskog rata. Najveći broj predmeta se odnosi na odluke u vezi izgona iz grada koje su  donošene za pojedina lica. Zbog nedostatka stambenog prostora u gradu, Gradsko veće je donelo odluku da se sprovede izgon za ratne doseljenike koji su se nastanili u Subotici između 27. jula 1914. godine i 15. januara 1919. godine. Za sprovođenje ove akcije je bio zadužen dr Milorad Mijatov, gradski kapetan. (1) Odluka se imala izvršiti u roku od osam dana. Sve molbe za dobijanje dozvole za boravak u Subotici su usledile nakon donošenja odluke o izgonu iz grada koje su upućivane pojedinim licima. Molbe su upućivane na rešavanje Gradskom senatu a žalbe na odluke su upućivane Ministarstvu unutrašnjih dela u Beogradu.(2)

Osim ovakvih spisa, sačuvana građa sadrži još molbe za boravak u gradu za strance koji su odsedali u hotelima, gostionicama, noćištima, u javnim ili privatnim zavodima ili privatnim kućama. Postoje sačuvane molbe koje se odnose na dozvole za boravak u banji Palić. Sačuvane su i naredbe o osiguranju radnika i  služinčadi u slučaju bolesti i nezgoda i postupci sa bivšim austrougarskim vojnicima, zabrana točelja alkoholnih pića i o broju gradskih redara.

Analitički inventar je urađen za period 1919-1920. godina i sadrži 793 analitička opisa predmeta. Uz analitičke opise predmeta je izrađen imenski i predmetno-tematski registar.

Analitički opis predmeta kao i registre za Ured gradskog kapetana 1919-1920. godina je sačinila Tatjana Petković, arhivista.

 

Subotica, 1998.godine

 

Napomene

 

 1. Istorijski arhiv Subotica, F:47, XIX 16/1919.
 2. IAS, F:47, XIX/80

 

 

 

 

 

REZIME

 

 

Ured gradskog kapetana je jedno od odeljenja koje sačinjava fond Senat grada Subotice (1918-1941. godina). Kapetan grada  Subotice je po svojoj funkciji bio sastavni deo gradske uprave. Kao takav on je vršio poslove iz domena koji su se odnosili na upućivanje pojedinaca na izgon iz grada Subotice na osnovu zakona o ratnim doseljenicima. Osim ovoga on je razmatrao molbe za dobijanje dozvole radi boravka u gradu, molbe za otvaranje trgovačkih radnji, održavanje vašara i pijaca, cena,  i molbe radi prijema u stanovništvo grada. Svojim najvećim delom se sačuvana građa odnosi na ova pitanja.

 

F:047. XIX 1/1919

 1. Molba Srpske kraljevske vojne komande da se preduzmu mere protiv onih vlasnika krčmi, koji za potrebe vojske toče alkohol u nedozvoljenim količinama.

l:1,m.

F:047. XIX 2/1919

 1. Naredba Povereništva unutrašnjih poslova u Novom Sadu gradonačelniku grada Subotice, o uskraćivanju putnih isprava bivšim austrougarskim vojnicima.

l:1

F:047. XIX 3/1919

 1. Naredba rukovodstva “Narodne uprave” br.56/1918 u vezi ratne odštete porobljenog stanovništva.

l:1

F:047. XIX 4/1919

 1. Naredba Ministarstva Unutrašnjih Poslova Mađarske u vezi rešavanja molbi nekadašnjih ratnih zarobljenika da se nastane u zemlji. Dolaskom Narodne vlade na vlast promenio se način rešavanja takvih predmeta. Obzirom na to, da se po završetku rata vojska masovno vratila kući, nema potrebe za dodatnom radnom snagom, tako da se bivši ratni zarobljenici mogu zadržati u zamlji najduže 3 meseca i to samo radi rešavanja egzistencijalnih ili porodičnih prilika.U protivnom moraju odmah napustiti  zemlju.

l:1, m.

F:047. XIX 5/1919

 1. Izveštaj policijskog kapetana u vezi krivične nadležnosti po predmetu krađe nekolicine vojnika-propadnika austrougarske vojske, koji se nalaze u pritvoru u Subotici.

Veliki župan javlja da je posredstvom novosadske  Narodne uprave obavešten o preporuci Vlade iz Beograda da se gore navedeni vojnici smatraju građanskim licima i da se shodno tome protiv njih pokrene građanski postupak.

l:4, m.

F:047. XIX 6/1919

 1. Molba vlasnika firme za peglanje Isidora Fišera da mu se dozvoli korišćenje struje od 17-22 časa. Molba je odbijena zbog nedostatka uglja u Elektrocentrali.

l:1,m.

F:047. XIX 8/1919

 1. Molba Franje Levi i sinova protiv skupštinskih odluka Subotičke Jevrejske opštine, koje se odnose na izbor članova opštinskogpredstavništva bez objave izmenjenih pravila. Priložena su pravila subotičkog Jevrejskog društva iz 1909.godine. Žalba se prosleđuje Ministru kulture.

l:31,m.

F:047. XIX 9/1919

 1. Revers predmeta.

l:1

F:047. XIX 11/1919

 1. Naredba komandanta I Armije o razoružanju stanovništva upućena gradonačelniku Subotice i molba za izveštaj o njegovom izvršenju.

 

F:047. XIX 14/1919

 1. Naredba vlade NR Mađarske br.224/1919. po predmetu određivanja najviše cene uvoznih šibica.

l:1,m.

F:047. XIX 15/1919

 1. Naredba vlade NR Mađarske br.225/1919. M.E. u vezi određivanja najviše cene amonijakove sode, kristalne sode i kaustične sode.

l:1,m.

F:047. XIX 16/1919

 1. Zbog nedostatka stambenog prostora u gradu, Gradsko veće je donelo odluku, da se sprovede izgon ratnih doseljenika, nastanjenih u Subotici između 27.jula 1914. i 15.januara 1919.godine.Za sprovođenje ove akcije zadužen je dr Milorad Mijatov, Gradski kapetan.

l:2,m.

F:047. XIX 17/1919

 1. Tužba subotičkog stanovnika Aleksandra Franka protiv Električne centrale zbog nepristojnog i nedozvoljenog ponašanja njegovih nameštenika.Nakon razmatranja, tužba je odbijena.

l:22, m.

F:047. XIX 19/1919

 1. Rešenje Ureda gradskog kapetana kao prvostepene obrtne vlasti i Senata grada Subotice kao Drugostepene obrtne vlasti, da se Adolfu Ledereru dozvoli sadnja rasade na praznoj parceli u VIII kvartu, br.18. na uglu ulica Kalai Alberta i Eržebet.

l:1,m.

F:047. XIX 22/1919

 1. Molba Kalmana Štajnera, stanovnika Petrovca, koji iz porodičnih razloga traži da se briše sa spiska za izgon ratnih doseljenika.

l:4,m.

F:047. XIX 23/1919

 1. Molba Jevrejske verske opštine da se Mor Kišenovski, pojac verske opštine briše sa spiska za izgon ratnih doseljenika jer je za vreme crkvenih obreda nezamenjiv.

l:2, m.

F:047. XIX 25/1919

 1. Na molbu Opšteg subotičkog zanatskog društva Senat je na svojoj sednici od 5.februara 1919.godine doneo odluku o ponovnom uspostavljanju redukovanog Pravilnika iz 1917.godine o održavanju dva nedeljna vašara (ponedeljkom i petkom) i zemaljskog vašara u trajanju od 3 dana.

l:3,m.

F:047. XIX 26/1919

 1. Molba Đerđa Mora po predmetu izgona služavke Fride Sajdman.a/a

l:2,m.

F:047. XIX 27/1919

 1. Molba Roze Belč, udate Bobar, da se kao rođena Subotičanka i vlasnica kuće u Prvom kvartu ulica Vešelenji br.211 briše sa spiska izgnanih.

l:3,m.

F:047. XIX 28/1919

 1. Povišenje broja redara i otvaranje mesta redarskog nadzornika u Subotici.

l:7

F:047. XIX 30/1919

 1. Molba subotičkog sirotišta da se Frida Sajdman, koja je u periodu od 26.aprila 1909.godine do 14. decembra 1916.godine bila njihova štićenica, briše sa spiska izgnanika.

l:1,m.

F:047. XIX 31/1919

 1. Molba Janoša Belčika ratnog invalida, da mu se radi dodatne zarade dozvoli postavljanje čunaste ljuljaške na Žitnom trgu. Molba je odbijena s obrazloženjem da je svako okupljanje zbog društvenih prilika zabranjeno.

l:2,m.

F:047. XIX 34/1919

 1. Molba pozorišnog sekretara Đule Mikleše, da mu se zbog bolesti odgodi izgon.

l:2,m.

F:047. XIX 35/1919

 1. Molba Laure Polak udovice Artura Stramera upućena Gradskom senatu da se izuzme od naredbe o iseljavanju.

l:1

F:047. XIX 36/1919

 1. Molba Berte Hut, udovice LJudevita Polgara, višeg železničkog činovnika, upućena Gradskom senatu da se izuzme od naredbe o iseljavanju iz 1919.godine.

l:1

F:047. XIX 39/1919

 1. Molba Jožefa Gajgera upućena Gradskom senatu da se izuzme od naredbe o iseljavanju iz 1919.godine.

l:1

F:047. XIX 40/1919

 1. Molba Ilonke Altšteter da se briše sa spiska izgnanika.

l:2,m.

F:047. XIX 41/1919

 1. Molba Jožefa Rajčića da se Ana Kilian, koja je zaposlena na njegovom imanju, briše sa spiska izgnanika.

l:3,m.

F:047. XIX 42/1919

 1. Molba Ruže Braun upućena Gradskom senatu da se izuzme od naredbe o iseljavanju iz 1919. godine.

l:4

F:047. XIX 43/1919

 1. Molba trgovca gvožđem Kalmana Seneša da se briše sa spiska izgnanika.

l:2,m.

F:047. XIX 44/1919

 1. Molba Aleksandra Sterme upućena Gradskom senatu da se izuzme od naredbe o iseljavanju iz 1919. godine.

l:1

F:047. XIX 45/1919

 1. Molba A. Kujundžića, predsednika “Kršćanskih socijala” i Đene Filoja upućena Gradskom senatu u kojoj mole da se prodaja novina oduzme od maloletne dece i poveri invalidima.

l:2

F:047. XIX 47/1919

 1. Molba Mozeša Markusa da se briše sa spiska izgnanika.

l:3,m.

F:047. XIX 49/1919

 1. Službeni izveštaj Gradskog kapetana dr Milorada Mijatova o toku iseljavanja prve grupe građana. Obzirom da je rok  prekoračen, on traži od Gradskog veća  Uputstvo o načinu upotrebe sile.

l:3,m.

F:047. XIX 50/1919

 1. Molba supruge Endrea Hoflera da se briše sa spiska izgnanika.

l:3,m.

F:047. XIX 51/1919

 1. Dopis koji je upućen po nalogu Vojnog ministarstva u Beogradu velikim županima i gradskim načelnicima o sprečavanju francuskih trupa u izvozu hrane preko demarkacione linije i rekviriranja stoke meštanima i prijavljivanje takvih slučajeva.

l:1

F:047. XIX 55/1919

 1. Molba vlasnika apoteke Jenea Jesenskog da se gospođa Pala Horvata i njena sestra Klara Horvat brišu sa spiska izgnanika.

l:2,m.

F:047. XIX 56/1919

 1. Molba vlasnika prodavnice piva iz Subotice, Lasla Gerea, da se briše sa spiska izgnanika i da mu se odobri dalji boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 61/1919

 1. Policijski kapetan dr Milorad Mijatov predlaže Senatu, da se u cilju sprečavanja nezdrave trgovačke aktivnosti, naloži nadležnim vlastima da se ne izdaje dozvola za bavljenje trgovinom na veliko, već samo individualno i onim pomoćnim radnicima koji imaju dokaz  o tome da u struci imaju višegodišnju praksu.Senat je ovaj predlog prihvatio i odobrio.

 

F:047. XIX 62/1919

40.Naredba Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca o osiguranju poljoprivrednih radnika i služinčadi u slučaju bolesti ili nezgode.

l:4

F:047. XIX 63/1919

 1. Dopis Kraljevskog sudbenog stola broj Gr. II 664/13-1920. u stvari  tužitelja Josipa Zelića protiv tuženih  Pere Grbića i druga, radi  1000 kruna izdržavanja.

l:7

F:047. XIX 66/1919

 1. Molba Davida Lebla i ostalih subotičkih stanovnika da im se dozvoli prodaja kratkometražne robe na zapadnom delu traga Sent Ištvan, preko puta Levijeve prodavnice i to ne samo za vreme nedeljnih vašara već i na dnevnim pijacama.

l:2,m.

F:047. XIX 74/1919

 1. Delegacija Vojne železničke inspekcije Upravi grada Subotice daje izveštaj o uvođenju novog saobraćanja vozova u Banatu.

l:1

F:047. XIX 76/1919

 1. Molba vlasnika gostionice u III kvartu broj 650 Agoštona Šinkovića da mu se dozvoli priređivanje igranke.

l:4,m.

F:047. XIX 78/1919

 1. Predlog Gradskog senata u stvari povišenja broja redara sa 146 na 166.

l:10

F:047. XIX 79/1919

 1. Molba subotičkog trgovca kožom i fabrikanta iz Subotice, Adolfa Glida, da mu se do rešenja žalbe podnete radi brisanja sa spiska izgnanika produži dozvola za boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 80/1919

 1. Molba subotičkog trgovca drvetom i vlasnika “Cementare” (ulica Petefi broj 30), Bernata Glida, da mu se do rešenja žalbe podnete radi brisanja sa spiska izgnanika, produži dozvola za boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 81/1919

 1. Molba Magdolne Major radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:1

F:047. XIX 82/1919

 1. Podnesak policijskog velikog kapetana u stvari odštete i nagrade Jovanu Kukli i Marku Malagurskom zbog vremena koje su proveli u zatvoru.

l:8

F:047. XIX 83/1919

 1. Molba Antonije Mišel (Antonija Michel) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 84/1919

 1. Molba Leopolda Horovica, subotičkog trgovca, u kojoj moli da se njegovom zetu Beli Nandoru, zaposlenom u njegovoj radnji, dozvoli stalan boravak u Subotici. l:5

 

F:047. XIX 85/1919

 1. Molba stanovnika iz Segedina, dr Roberta Selca, da mu se izda dozvola za privremeni boravak u Subotici radi obrade vinograda.

l:1,m.

F:047. XIX 86/1919

 1. Molba Mite Krnjajskog Jovina i drugova fijakerista radi revizije fijakerske tarife.

l:13

F:047. XIX 88/1919

 1. Molba Marije Pijuković, subotičke stanovnice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:9

F:047. XIX 89/1919

 1. Molba Marcela Koji i supruge,subotičkih stanovnika radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:1

F:047. XIX 90/1919

 1. Molba Gradskog kapetana da se za potrebe policije nabavi 50 pišolja.

l:1,m.

F:047. XIX 91/1919

 1. Molba Arpada Makaia, subotičkog stanovnika,radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 92/1919

 1. Molba Gradskog kapetana u vezi nabavke zimske opreme za policiju.

l:1,m.

F:047. XIX 93/1919

 1. Molba Josifa Silađija, subotičkog stanovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 94/1919

 1. Molba Stevana Kučera, subotičkog stanovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:14

F:047. XIX 95/1919

 1. Molba Josifa Klajna, subotičkog stanovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici. l:6

 

F:047. XIX 96/1919

 1. Molba Edena Glasa, subotičkog stanovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6

F:047. XIX 97/1919

 1. Molba dr Janka Manojlovića upućena Gradskom senatu da mu se dozvoli da zimu provede u Subotici, kod svoga sinovca Cvetka Manojlovića.

l:1

F:047. XIX 98/1919

 1. Molba Jovana Vajsa (Jovan NJeis), subotičkog stanovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:14, mađ. i srp.

F:047. XIX 99/1919

 1. Molba Milana V. Damjanovića radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 101/1919

 1. Molba Karla Hofenrajha (Karlo Hoffenreich) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 102/1919

 1. Molba Hermana Koha radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:4

F:047. XIX 103/1919

 1. Molba Zorke Majstorović radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6

F:047. XIX 104/1919

 1. Molba Josifa Lajoša radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:15, mađ. i srp.

F:047. XIX 105/1919

 1. Molba Aleksandra Deaka u kojoj moli dozvolu za boravak u Subotici za svoga unuka Eugena Duhana (Eugen Duchan).

l:10

F:047. XIX 106/1919

 1. Molba udovice Đorđa Horvata, rođene Margite Kordel, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:12, mađ. i srp.

F:047. XIX 107/1919

 1. Molba Đorđa Libiša (Libisch György) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7, mađ. i srp.

F:047. XIX 108/1919

 1. Molba Julije Tot (Julis Toth) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 109/1919

 1. Molba Jožefa Hajsera (Heiser Jozsef) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po itanju izgona iz grada.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 110/1919

 1. Molba Josipa Gojtajna radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:21, mađ. i srp.

F:047. XIX 111/1919

 1. Molba Roze Kovač (Rozika Kovacs) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 112/1919

 1. Molba LJubice Veličkov radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona.

l:6, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 113/1919

 1. Molba supruge dr Eugena Šandora (dr Sandor Jenö) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 114/1919

 1. Molba dr Feliksa Vajda (dr. Vajda Felix) za Žigmunda Grnhuta (Grunhut Zsigmund) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici. Dozvola se izdaje na šest meseci.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 115/1919

 1. Molba Ilde Špringler (Springer Ilda) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 116/1919

 1. Molba Mavra Rajna (Mor Rein) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ i srp.

F:047. XIX 117/1919

 1. Molba udovice Stevana Tosnera (Toszner Sztevan) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 118/1919

 1. Molba Ane Rajt (Ana Rajt) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 119/1919

 1. Molba Kalmana Badonjija (Kalman Badonji) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:2, mađ. i srp.

F:047. XIX 120/1919

 1. Molba udovice Janoša Siča (Szucs Janos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 121/1919

 1. Molba Janke Vajs radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 122/1919

 1. Molba Antuna Boškovića radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 123/1919

 1. Molba Julijane Kiš (Juliana Kiss) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 123/1919

 1. Molba Lajoša Dormana (Dorman Lajos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 125/1919

 1. Prazan omot.

l:0

F:047. XIX 126/1919

 1. Molba Đorđa Hena (Hehn György) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 127/1919

 1. Molba Josipa Hercoga (Jozsef Hercsog) radi dobijaa dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 128/1919

 1. Molba Vojina Damjanovića radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 129/1919

 1. Molba Ignaca Špikera radi dobijanja dozvole za boravak u gradu.

l:5

F:047. XIX 130/1919

 1. Molba Šandora Baloga radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 131/1919

 1. Molba Lajoša Kiša (Kiss Lajos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Dušana Miletina.

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 132/1919

 1. Molba Samuila Šefera (Schaffer Samuel) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 133/1919

 1. Molba Mije Bubana radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8

F:047. XIX 134/1919

 1. Molba Ivana Paškaia (Paskay Janos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 41/1919

 1. Molba Ivana Gazdoga radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:14

F:047. XIX 136/1919

 1. Molba Ilone Lovaš, učenice IV godine Učiteljske škole, da joj se izda dozvola za boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 137/1919

 1. Molba udovice Karla Rajtera (Reiter Karoly) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3, mađ. i srp.

F:047. XIX 138/1919

 1. Molba Ane Ulbrih (Anna Ulbrich) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 139/1919

 1. Molba Franje Tot (Toth Ferencz) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 140/1919

 1. Molba Mikše Baša (Miksa Basch) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:10, mađ. i srp.

F:047. XIX 141/1919

 1. Molba Pavla Pekla radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 142/1919

 1. Molba supruge Mihajla Nega radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 143/1919

 1. Molba supruge Loriana Ižaka radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Rozu Brust, Rizu Gonda, Mariju Bustin, Etelu Musin, Danicu Eraković, Viktoriju Renki, Anu Gender, Anu Stroba, Margit Čaki, Kristinu Dragić, Mariju Kurina, Katicu Marton, Eržabet Dono, Etel Olah, Irmu Juhas, Mariju Strobl, Irmu Danjek, Fridu Levi, Arkadiju Bogar i Jožefa Lenđel.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 144/1919

 1. Molba Stevana Račmanja (Racsmany Istvan) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 145/1919

 1. Molba Imrea Gotliba (Imre Gottleib) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 146/1919

 1. Molba Izidora Fincija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7

F:047. XIX 147/1919

 1. Molba Berte Šturm (Sturm Berta) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3,m.

F:047. XIX 148/1919

 1. Molba Ruđera Del Bono radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 149/1919

 1. Molba Arnolda Revasa (Revasz Arnold) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:12, mađ. i srp.

F:047. XIX 150/1919

 1. Molba Kate Nadhazi (Nadhazi Katalin) i drugova radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:9, mađ. i srp.

F:047. XIX 151/1919

 1. Molba Đene Jesenski radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3, mađ. i srp.

F:047. XIX 152/1919

 1. Molba Edite Marije Kincel (Kinczel Marija Editka) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 153/1919

 1. Molba prostitutke Maroje Brkić da joj se odobri stalan boravak u Subotivi.

l:1, mađ. i srp.

F:047. XIX 154/1919

 1. Molba prostitutke Ljubice Kostić da joj se odobri stalni boravak u Subotici.

l:1, mađ. i srp.

F:047. XIX 155/1919

 1. Molba frizerskog pomoćnika Jožefa Guta da mu se odobri boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 156/1919

 1. Molba udovice Jakova Krausa radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3, mađ. i srp.

F:047. XIX 157/1919

 1. Molba Šimuna Kona radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Miju Vajsa i Fani Vajs.

l:8

F:047. XIX 158/1919

 1. Molba Šandora Hosua (Sandor Hosu) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 160/1919

 1. Molba Šandora Šumegija (Sandor Sumegi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:10, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 161/1919

 1. Molba Ilije Kekića radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 162/1919

 1. Molba Lajoša Kiša (Kis Lajos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 164/1919

 1. Molba Josipa Frankla radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 165/1919

 1. Molba supruge Josifa Tušaka, Ilone Farkaš, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotica.

 

F:047. XIX 166/1919

 1. Molba supruge Šandora Kutašja radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 167/1919

 1. Molba Boriške Husar radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3

F:047. XIX 168/1919

 1. Molba Terezije Baranji radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3, mađ. i srp.

F:047. XIX 169/1919

 1. Molba udovice Bele Kazaja (Kazay Bela) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 170/1919

 1. Molba Ane Stojšić (Sztojsicz Anna) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 171/1919

 1. Molba Stipana Mamužića, učenika bunjevačke gimnazije, da mu se do kraja kursa odobri boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 172/1919

 1. Molba direktora bioskopa “Korzo” d. D. Vranje Malagurskog, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Gustiku Takača.

l:2

F:047. XIX 173/1919

 1. Molba udovice Franje Nađa radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7, mađ. i srp.

F:047. XIX 174/1919

 1. Molba Jožefa Ungara da se njegovom sinu koji se razboleo kada je bio kod njega u gostima, dozvoli da produži boravak za dve nedelje.

l:3,m.

F:047. XIX 175/1919

 1. Molba dr Josipa Vola radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za služavku Rozaliju Čati (Csat Rozu).

l:10, mađ. i srp.

F:047. XIX 176/1919

 1. Molba Viktorije Kolar radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 176/1919

 1. Molba Aleksandra Homanjia radi dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 178/1919

 1. Molba Janoša Gajdana, Janoša Čada, Valtera Gricbaha i Dežea Fišera za dozvolu za boravak u gradu (Gajdan Janos, Csad Janos, NJalter Gritzbach, Deze Fiser).

l:20, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 179/1919

 1. Molba Đule Turija (Gyula Turi) i Julija Turija (Julije Tyri) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:11, mađ. i srp.

F:047. XIX 180/1919

 1. Molba Svetozara Mijatovića radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Severa Mijatovića.

l:17, mađ. i srp.

F:047. XIX 181/1919

 1. Molba Zoltana Šimona (Simon Zoltan) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 182/1919

 1. Izjava Josifa Misailovića da je Taško Trajković, rodom iz Tetovskog okruga boravio kod njega u radnji od 1912. do 1916.godine.

l:1

F:047. XIX 183/1919

 1. Molba udovice Mavra Milera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 184/1919

 1. Molba poslastičara Friđeša Kiša (Frigyes Kis) da mu se odobri stalni boravak u gradu.

l:4,m.

F:047. XIX 185/1919

 1. Molba udovice Josipa Sablature, rođene Roze Pavlovček, da se izda uopštena odluka na temelju koje bi se mogla izdati obrtnica za prodavanje konca, čarapa, marama i zemljanog suđa ratnim udovicama.

 

F:047. XIX 186/1919

 1. Molba Emanuela Skive, subotičkog stanovnika, u kojoj moli dozvolu za stalni boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 187/1919

 1. Molba Roze Čati radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 188/1919

 1. Molba Jenea Šomođija (Somogyi Jeno) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7, mađ. i srp.

F:047. XIX 189/1919

 1. Molba Đorđa Felvine (Felvincz Gyorgy) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7, mađ. i srp.

F:047. XIX 190/1919

 1. Molba Bele Ungara (Ungar Bela) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Mariju Galambaš (Marija Galambas).

l:18, mađ. i srp.

F:047. XIX 192/1919

 1. Molba Josifa Šugara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 193/1919

 1. Molba Roze Sabo, subotičke stanovnice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6

F:047. XIX 194/1919

 1. Molba Laure Polak, udovice Šramer (Pollak Laura-Strammer) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7, mađ. i srp.

F:047. XIX 195/1919

 1. Molba Aleksandra Kladeka radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3

F:047. XIX 196/1919

158.Revers predmeta.

l:0, m.

 

F:047. XIX 197/1919

 1. Molba Šandora Eđedija da se briše sa spiska izgnanih i da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 198/1919

 1. Molba poslastičarskog pomoćnika Andraša Grgića da se briše sa spiska izgnanih i da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 199/1919

 1. Molba Mirka Ungara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za služavku Juliju Ileš.

l:18, mađ. i srp.

F:047. XIX 200/1919

 1. Molba Mihajla Ožvata (Ozsvath Mihajlo) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:18, mađ. i srp.

F:047. XIX 201/1919

 1. Molba Bernat Kaltnekera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 202/1919

 1. Molba Geze Gancera (Geza Gancer) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4, mađ. i srp.

F:047. XIX 203/1919

 1. Molba Lenke Vajs (Lenka NJeis) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:13, mađ. i srp.

F:047. XIX 204/1919

 1. Molba Marice Karla radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 205/1919

 1. Molba Ane Astaloš radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 206/1919

 1. Molba supruge Đule Hencela (Hencel Gyula) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 207/1919

169.Gradski Senat izdaje dozvolu Gradskoj kapetaniji sa ciljem da se ustanovi da li su pojedini radnici zaposleni u favrici obuće “Danica”.

l:1

F:047. XIX 208/1919

 1. Molba Marije Nađ (Nagy Maria) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 209/1919

 1. Molba Franciške Halas (Halasz Franciska) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 211/1919

 1. Molba supruge Eleka Stiglica (Elek Stieglitz) radi dodele dozvole za stalni boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 212/1919

 1. Molba Jožefa Narančeka (Narancsek Jozsef) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 213/1919

 1. Molba supruge Janoša Kiselja (Kiszely Janos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 214/1919

 1. Molba Karla Ujheljija (Ujhelyi Karoly) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:3

F:047. XIX 215/1919

 1. Molba Ilone Kiš (Kiss Ilona), udovice Balinta Haršanjija, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 216/1919

 1. Molba Dežea Krishabena (Kriszhaben Dezso) radi produženja dozvole za boravak u gradu po pitanju izgona.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 217/1919

 1. Molba Ursule Bučar (Ursula Bucsar) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 218/1919

 1. Molba Roze Borš (Bors Rozalia) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 219/1919

 1. Molba Eme Čordaš (Csordas Emma) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 220/1919

 1. Molba Amalije Fabian (Fabian Amalia) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 221/1919

 1. Molba Ižo Presburgera (Izso Pressburger) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:6, mađ. i srp

F:047. XIX 222/1919

 1. Molba Bele Ungar (Ungar Bela) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za služavku Margitu Kiš (Kis Margit).

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 223/1919

 1. Molba Aladara Pilišera (Aladarus Piliser) delovodničara u drvari Mora Palaca (Mor Palacz) radi privremenog produženja boravka u Subotici na mesec dana.

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 224/1919

 1. Revers predmeta.

l:1

F:047. XIX 225/1919

 1. Molba Irene Rozenfeld radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:1

F:047. XIX 226/1919

 1. Molba Remije Mezeia radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 227/1919

 1. Molba Janoša Balaža (Balazs Janos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 228/1919

 1. Molba Mariške Bek (Beck Mariska) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 229/1919

 1. Molba Marije Radvanski (Radvanski Maria) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 230/1919

 1. Molba bravara Šandora Ignaca (Sandor Ignacz) iz Subotice da se briše sa spiska izgnanih i da mu se izda dozvola za boravak.

l:5,m.

F:047. XIX 231/1919

 1. Molba Gizele Petri radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6

F:047. XIX 232/1919

 1. Molba supruge dr Jožefa Vodeckija (dr Vodetzky Jozsef) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 233/1919

 1. Molba Terezije Balog (Balogh Terez) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 234/1919

 1. Molba Irene Ešenji (Iren Esenyi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 235/1919

 1. Molba “Subotičke okružne blagajne” upućena Ministarstvu unutrašnjihdela odsek za Banat, Bačku i Baranju u vezi dopisa dr Karla Muranjija.

l:4

F:047. XIX 236/1919

 1. Molba Bele Ungar (Ungar Bela) u vezi supruge Josifa Mađara (Magyar Jozsef), koja se nalazi kod njega u službi, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8 ,mađ. i srp.

F:047. XIX 237/1919

 1. Molba Viktorije Mesaroš (Meszaros Viktorija) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6, mađ. i srp.

F:047. XIX 238/1919

 1. Molba Deneša Takača (Takacs Denes) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 239/1919

 1. Molba Teodora Careva kućepazitelja kod udovice Milana Ognjanova, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 240/1919

 1. Molba Lazara Stipića (Sztipics Lazar) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 241/1919

 1. Molba dr Feliksa Vajda (dr Vajda Feliksz) u vezi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za njegovu kuvaricu Katalin Šart (Katalin Schart).

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 242/1919

 1. Molba supruge Samuila Baša (Saman Basch) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 243/1919

 1. Molba Viktorije Futo (Futo Viktorija) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 244/1919

 1. Molba Fride Virag (Virag Afri), supruge Dežea Konta, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8,mađ. I srp.

F:047. XIX 245/1919

 1. Molba Etele Huđi (Hugyi Ettell) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp

F:047. XIX 246/1919

 1. Molba Evžena Šlangera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 247/1919

 1. Molba Matilde Kišđerđei radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 248/1919

 1. Molba Mora Garaia (Garai Mor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 249/1919

 1. Molba Ferenca Nađmeljkutija (Ferenc Nagymelykuti) da mu se odobri boravak u Subotici.

l:7,m.

F:047. XIX 250/1919

 1. Molba udovice (Ileša Fišera) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici, po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 251/1919

 1. Molba Adolfa Beka (Adolf Beck) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Borbalu Feh (Borbala Fech) (po pitanju izgona iz grada).

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 252/1919

 1. Molba Endrea Biro (Biro Endre) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici (po pitanju izgona iz grada).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 253/1919

 1. Molba žene Šalamona Vajsbergera (Salamon Weiszberger) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. I srp.

F:047. XIX 254/1919

 1. Molba Eve Čauser (Csauser Éva) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 255/1919

 1. Molba Edmunda Rauera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 256/1919

 1. Molba Henriha Grasa (Henrih Grász) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3, mađ. i srp.

F:047. XIX 257/1919

 1. Molba Adolfa Fišera (Fischer Adolf) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 258/1919

 1. Molba Đule Sabo (Szabo Gyula) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 259/1919

 1. Molba Filipa Šulera (Suler Fûlöp) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 260/1919

 1. Molba Janoša Križeija (Krizse János) za Lasla Nacija (Náczi Lászlo) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:17,m. i srp.

F:047. XIX 261/1919

 1. Molba Janoša Križeija (Krizse János) za Gabora Buzu (Buza Gábor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 262/1919

 1. Molba Imreta Čanjija (Csányi Imre) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 263/1919

 1. Molba Mihalja Kunsaboa (Kunszabó Mihály) radi dobijanja dozvole za boravak u Suboticu za Dušana Evetovića.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 264/1919

 1. Molba Lasla Fišera (Fiser László), učenika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 265/1919

 1. Molba udovice Jožefa Činčaka (Csincsák József) Ane Zakovski (Anna Zakovszki) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 266/1919

 1. Molba Pala Šišitke (Sisitka Pál), radnika u fabrici šešira Armina Rota, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 267/1919

 1. Molba Grge Krnjeviča radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3,mađ. i srp.

F:047. XIX 268/1919

 1. Molba Jelisavete Miškolci (Miskolci Erzsi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 269/1919

 1. Molba Šamna Mamužića (Samun Mamuzsity), izrađivača muzičkih instrumenata da mu se odobri stalni boravak u Subotici.

l:5,m.

F:047. XIX 270/1919

 1. Molba Teodora Krasnova radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 271/1919

 1. Molba Šandora Levija (Löwy Sándor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:15,mađ. i srp.

F:047. XIX 272/1919

 1. Molba Ota Komodora (Otto Komodor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 273/1919

 1. Molba Šandora Rozenbauma (Sándor Rozenbaum) radi dobijanja dozvole za boravak Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 274/1919

 1. Molba udovice Franje Jonaka radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 275/1919

 1. Molba Marije Kesegi (Márija Köszegi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:1,mađ. i srp.

F:047. XIX 276/1919

 1. Molba Ele Nađ (Nagy Ella) zaposlene u gostionici “Kod Zlatnog jagnjeta”, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:10,mađ. i srp.

F:047. XIX 277/1919

 1. Molba Šebešćena Šmalera (Schmaler Sebestyén) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 278/1919

 1. Molba Albina Heredija (Herédy Álbin) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 279/1919

 1. Molba Imrea Majlata (Majláth Imre) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 280/1919

 1. Molba Đule Đuras (Gyurász Gyula) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 281/1919

 1. Molba Janoša Čekea (Cseke János) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 282/1919

 1. Molba Emila i Julija Vitanovića, obrtnih pomoćnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 283/1919

 1. Molba Ileša Langa (Lang Illés) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 284/1919

 1. Molba Laure Vaje radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:3,mađ. i srp.

F:047. XIX 285/1919

 1. Molba Đerđa Munkačija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici. l:24

 

F:047. XIX 286/1919

 1. Molba Davida Kona (Kohn David) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 287/1919

 1. Molba Franje Ungara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Etelu Gogolak i Evu Nađ (Gogolák Etel, Nagy Éva).

 

F:047. XIX 288/1919

 1. Molba Bele Ungara radi dobijanja dozvole za Rozu Kovač (Kovács Rózá).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 289/1919

 1. Molba Mikše Sabadoša (Szabadas Miksa) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Samuila Šterna (Stern Samu).

l:14,mađ. i srp.

F:047. XIX 290/1919

 1. Molba Antala Ileša (Illés Antala), apotekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Tokodi Eržabet (Tokodi Erzsébet) po pitanju izgona iz grada.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 291/1919

 1. Molba glumice Laure Utaši (Utasi Laura) da joj se dozvoli boravak u Subotici na godinu dana.

l:2,m.

F:047. XIX 292/1919

 1. Molba Imrea Majoroša (Majoros Imre), papučara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 293/1919

 1. Molba Adolfa Kona (Adolf Kohn) radi dobijanja dozvole za boravak za Belu Herlingera.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 294/1919

 1. Molba Jožefa Kiškovača (József Kiskovacs) i sina Karolja Kiškovača (Károly Kiskovacs) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 295/1919

 1. Molba Leopolda Fišera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:12

F:047. XIX 296/1919

 1. Molba Ivana Kozlova radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 297/1919

 1. Molba Ilone Hardi (Ilona Hardi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanji izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 298/1919

 1. Molba Karmina Marcedonta radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 299/1919

 1. Molba Edmonda Ramera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5

F:047. XIX 300/1919

 1. Molba dr Marka Šandora (Márk Sándor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici na mesec dana.

l:2,m.

F:047. XIX 301/1919

 1. Molba Imrea Molnara (Ungár Imre) da se Mikši Rozenbergu (Rosenberg Miksa) i njegovoj supruzi zbog bolesti produži dozvola za boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 302/1919

 1. Molba Jakova Vajsbergera (Weiszberger Jakab) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 303/1919

 1. Molba Roze Šimon, Eržabet Kovač i Antonije Fabel (Simon Róza, Kovács Erzsébet, Fábel Antonia) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 304/1919

 1. Molba Ede Vajl radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici na još mesec dana zbog bolesti.

l:6

F:047. XIX 305/1919

 1. Molba udovice Lajoša Regenjija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Jožefa Mesaroša. Dobijena je dozvola za boravak na 6 meseci.

l:4

F:047. XIX 306/1919

 1. Molba Antala Baloga kelnera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 307/1919

 1. Molba Jožefa Tajhmana (József Teichmann) baštovana, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 308/1919

 1. Molba Izidora Šandora (Sándor Izidor) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 309/1919

 1. Molba Jožefa Meloviča (Melovics József) radi dobijanja dozvole za boravak u gradu na dva meseca zbog lečenja.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 310/1919

 1. Molba Henriha Trabara (Traba Henrih) i supruge Marije Rajnhard (Maria Reichhard) da im se produži boravak u Subotici.

l:2,m.

F:047. XIX 311/1919

 1. Molba Franje Gusmana, apotekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8

F:047. XIX 312/1919

 1. Molba uprave “Royal” kabarea radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za glumce i umetnike:Franiku Salonkaj, Franju i Franiku Fork, Strobla i Burgera, Ladislavu Imre, Karlu Tot, Juliju Bošnjak i Jelisavetu Vasi.

l:2

F:047. XIX 313/1919

 1. Molba grupe trgovaca živinskim mesom u vezi utvrđivanja najviše cene pilećeg mesa na 14 kuna po kilogramu.

l:1

F:047. XIX 314/1919

 1. Molba Mojsija Davidovića i supruge radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 315/1919

 1. Molba Bernata Pilišera (Pillischer Bernát), namesnika u fabrici cigala, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:12,mađ. i srp.

F:047. XIX 316/1919

 1. Molba Geze Majera (Mayer Geza) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Petra Milašinovića.

l:5. Mađ. i srp.

F:047. XIX 317/1919

 1. Molba Adolfa Šterna (Stern Adolf) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Anu Krivka (Krivka Anna).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 318/1919

 1. Molba Ilone Šandor (Sándor Ilona) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 319/1919

 1. Molba Šimona Špicera (Spiczer Simon) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 320/1919

 1. Molba dr Jožefa Engelberga (Engelberg József) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 321/1919

 1. Molba supruge Lerinca Kovača, Jelisavete Šante, bolničarke, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:3,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 322/1919

 1. Molba Davida Baranja, trgovačkog pomoćnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 323/1919

 1. Molba Franciške Gabor radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 324/1919

 1. Molba udovice Vojina Matalovića, Marije Feješ (Matalovics Vojin Fejes Mária) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 325/1919

 1. Molba Jožefa Lihtnekera (Jozséf Lichtneckert) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:22,mađ. i srp.

F:047. XIX 326/1919

 1. Molba Ilone Beluk radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11,mađ. i srp.

F:047. XIX 2/1920

 1. Molba Lajoša Kiša (Kiss Lajos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Juliju Kinka (Kinka Julia).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 5/1920

 1. Molba Emilije Šnajder (Emilija Schneider) radi dodele boravka u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. I srp.

F:047. XIX 6/1920

 1. Molba Vilmoša Hajzlera (Heisler Vilmos) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 9/1920

 1. Molba Josifa Brenera gradskog advokata, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za svoju sluškinju Mariju Tunger (Tunger Mária).

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 15/1920

 1. Molba udovice Markuša Švimera (Schwimmer Márkus) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Eržebet Zavodski (Závodszki Erzsébet).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 40/1920

 1. Molba Makse Bački radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6

F:047. XIX 43/1920

 1. Molba Ignaca Frankla (Fränkel Ignácz), fabrikanta salame, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:11,mađ. i srp.

F:047. XIX 45/1920

 1. Dopis Ministarstva unutrašnjih dela od 16.januara 1920. koji je upućen gradonačelniku Subotice po kome se naređuje da se ograniči upotreba vojnika isključivo na one službe koje po zakonu pripadaju vojsci.

l:1

F:047. XIX 55/1920

 1. Molba subotičkog stanovnika Armina Moškovića (Moskovits Ármin) da mu se do povratka u Jerusalim izda dozvola za boravak u Subotici.

l:9

F:047. XIX 56/1920

 1. Molba Berte Hut, udovice ženjezničkog inspektora Lajoša Polgara, protiv rešenja gradske policije o izgnanstvu iz grada.

l:15

F:047. XIX 64/1920

 1. Supruga Jožefa Lakatoša (Lakatós Jószef) moli Gradski senat, da se izda dozvola za održavanje “Ciganskog bala” 26.februara 1920.godine koji je zbog španske groznice bio odgođen.

l:2,mađ. i srp.

F:047. XIX 68/1920

 1. Molba Franje Malagurskog u ime kinematografa bioskopa “Korzo D. D.”, bioskopa “Lifka”i “Rojal” kabarea, radi dobijanja dozvole za održavanje predstave i za vreme zaraznih bolesti.

l:2

F:047. XIX 70/1920

300.Naredba Ministarstva unutrašnjih dela od 9.februara 1920.koja je upućena područnim organima da pomognu prilikom zamene novca one organe koji su za to nadležni.

l:1

F:047. XIX 75/1920

 1. Molba Ele Vajs (Ella Weisz) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 77/1920

 1. Molba dr Mihajla Teodorovića, advokata u Subotici, u kojoj moli dozvolu da se sa porodicom naseli u Subotici.

l:5

F:047. XIX 78/1920

 1. Molba Ištvana Šarkezija (István Sárközi) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4,mađ. i srp.

F:047. XIX 79/1920

 1. Molba Davida Vitmana (Wittmann Dávid), zubnog tehničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/1/1920

 1. Molba dr Ištvana Halmija, železničkog lekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11

F:047. XIX 80/2/1920

 1. Molba dr Karolja Hermana, subotičkog okružnog lekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:26

F:047. XIX 80/3/1920

 1. Molba Trifuna Plavšića, služitelja u srpskoj vojsci, da mu se kao dobrovoljcu dodeli isplata u novcu i drvima.

l:4

F:047. XIX 80/4/1920

 1. Molba Janoša Presburgera (János Presburger), mesara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13

F:047. XIX 80/5/1920

 1. Molba Bernata Glida (Glied Bernát), veletrgovca, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:23

F:047. XIX 80/6/1920

 1. Molba Adolfa Glida, fabrikanta kože i veletrgovca, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:29

F:047. XIX 80/7/1920

 1. Molba Antona Marinča radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:12

F:047. XIX 80/8/1920

 1. Molba Gizele Roner da zbog bolesti dobije dozvolu za boravak u Subotici, a u vezi izgona iz grada.

l:3

F:047. XIX 80/9/1920

 1. Molba Leona Štrasa radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/10/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po kome se određuje zbog nestašice stanova izgon iz grada za Andriju Nađa.

l:2

F:047. XIX 80/11/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po kome se određuje (zbog nestašice stanova) izgon iz grada za Šandora Palitera.

l:2

F:047. XIX 80/12/1920

 1. Molba Albe Kromholca radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/13/1920

 1. Molba Šimona Krishabena radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:36

F:047. XIX 80/14/1920

 1. Odluka Gradskog Senata u vezi izgona iz grada za Edena Ramera.

l:3

F:047. XIX 80/15/1920

 1. Molba Regine Bergl radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:14

F:047. XIX 80/16/1920

 1. Molba supruge Franje Andrušeka radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/17/1920

 1. Molba Lajče Šregera, direktora klaonice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:34

F:047. XIX 80/18/1920

 1. Molba supruge Šime Krnjajskog radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:9

F:047. XIX 80/19/1920

 1. Molba udovice Paje Kiša radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/20/1920

 1. Molba Samuela Partoša radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8

F:047. XIX 80/21/1920

 1. Molba Đene Zentnera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/22/1920

 1. Molba supruge Tivadara Deuka i njene majke, udovice Mikše Lipocija, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:20

F:047. XIX 80/23/1920

 1. Molba Nikole Anfrašija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:10

F:047. XIX 80/24/1920

 1. Molba udovice Lajče Polgara, železničkog inspektora, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:24

F:047. XIX 80/25/1920

 1. Molba Samuela Mandla, privatnog činovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:20

F:047. XIX 80/26/1920

 1. Molba Bene Krausa, vlasnika “Varoške kafane”, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:23,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/27/1920

 1. Molba udovice doktora Adolfa Halmija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:9,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/28/1920

 1. Molba Elizabete Kramer radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11

F:047. XIX 80/29/1920

 1. Molba Miško Lanjija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:10, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/30/1920

 1. Molba Žige Demetera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/31/1920

 1. Molba Remije Friđeša, zubnog tehničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/32/1920

 1. Molba Gergelja Misingera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/33/1920

 1. Molba Lipota Ingusa, trgovca, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:16

F:047. XIX 80/34/1920

 1. Molba udovice Žigmonda Mihalke, železničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:10

F:047. XIX 80/35/1920

 1. Molba Ignjata Nace Koruhauzera, mlinarskog zastupnika šećerne fabrike, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11

F:047. XIX 80/36/1920

 1. Molba Geze Požara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/37/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata uvezi izgona iz grada Franje Baranjija železničara.

l:7

F:047. XIX 80/38/1920

 1. Molba supruge Gustava Horvackog (Horvácsko Gusztáv), državnog činovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:14,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/39/1920

 1. Molba Franje Salaia, železničkog konduktera, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/40/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada Andrije Vereša (Vörös András).

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/41/1920

 1. Molba Hermana Štajna (Stein Hermann), glavnog knjigovođe kod “Gornjobačkog udruženja mlinova”, radi dozvole boravka u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:28,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/42/1920

 1. Molba Jožefa Ilka (Ilk Jozsef) železničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/43/1920

 1. Molba Emanujila Šira, službenika u “Margit mlinu”, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:22

F:047. XIX 80/44/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Margu Bogdanji.

l:6

F:047. XIX 80/45/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Nacu Nemeša.

l:13,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/46/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata povodom izgona iz grada za Adolfa Glida i njegovu porodicu.

l:3

F:047. XIX 80/47/1920

 1. Molba Dimakoša Čeke, profesora subotičke Trgovačke škole, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

 

F:047. XIX 80/48/1920

 1. Molba Pala Sepešija (Szepesi Pál), inspektora državne železnice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/49/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada Hilde Sidon.

l:6

F:047. XIX 80/50/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Vilmoša Sidona.

l:9

F:047. XIX 80/51/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Lea Štrasa, službenika okružnog agrarnog odbora.

l:6

F:047. XIX 80/52/1920

 1. Molba udovice Karla Štajnera radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:12

F:047. XIX 80/53/1920

 1. Molba Karla Muranjija, lekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:12

F:047. XIX 80/54/1920

 1. Molba udovice Benjamina Molnara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:16

F:047. XIX 80/55/1920

 1. Molba udovice dr Adolfa Holandera radi dobijanja dozvole po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/56/1920

 1. Molba Vilmoša Menehesa (Vilmos Menehesz) železničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/56/1920

 1. Molba Arnolda Baloga radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:16

F:047. XIX 80/57/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Franju Hajdeka, železničkog

službenika.

l:20

F:047. XIX 80/58/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Bernata Glida i njegovu porodicu.

l:3

F:047. XIX 80/59/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgina za dr Gabora Santoa (Szánto Gábor) sa porodicom.

l:14,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/60/1920

 1. Molba Andora Rokenštajna radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:14

F:047. XIX 80/61/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada Lipota Biga.

l:5

F:047. XIX 80/62/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada Oskara Neimanija sa porodicom.

l:4

F:047. XIX 80/63/1920

 1. Molba dr Eleka Rajsa, lekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:18

F:047. XIX 80/64/1920

 1. Molba Aladara Farkaša (Farkas Aladár), Ekonoma na imanju Henrika Bakraka, i njegove porodice, radi dobijanja dozvole za boravak u gradu po pitanju izgona.

 

F:047. XIX 80/65/1920

 1. Molba Bele Majera, direktora “Gornjo-bačvanskog udruženja parnih mlinova” radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:16

F:047. XIX 80/66/1920

 1. Molba Jožefa Lihtnekerta (József Lichtneckert) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:23,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/67/1920

 1. Molba Geze Levija, trgovca drvom i ugljem, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:44

F:047. XIX 80/68/1920

 1. Molba Kolomana Saboa, vlasnika trgovačke radnje, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:34

F:047. XIX 80/69/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Mate Tereka.

l:8

F:047. XIX 80/70/1920

 1. Molba supruge Karla Šmidta radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13

F:047. XIX 80/71/1920

 1. Molba dr Otona Švarca, lekara Državne železnice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13

F:047. XIX 80/72/1920

 1. Molba Žige Milera, trgovca, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/73/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata i lekarska uverenja za Menjharta Rozenbauma (Rosenbaum Menyhért) po pitanju izgona iz grada.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/74/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Šandora Baloga.

l:1

F:047. XIX 80/75/1920

 1. Molba Karolja Grosa (Grosz Károly), železničkog činovnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:19,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/76/1920

 1. Molba Bele Agoštona (Agoston Béla), železničara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:9,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/77/1920

 1. Molba Kolomana Karla Štajnera, upravnika “Tvornice Gospodarskih Strojeva LJevaonica železara Deoničarskog Društva”, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:14

F:047. XIX 80/78/1920

 1. Molba Samuila Gingilda, trgovca ribom, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:27

F:047. XIX 80/79/1920

 1. Molba Mora Špicera (Spítzer Mor) trgovca, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11

F:047. XIX 80/80/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Josipa Lihtnekerta.

l:1

F:047. XIX 80/81/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Eržiku Tilinger (Tillinger Erzsi) činovnicu.

l:7

F:047. XIX 80/82/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Gabora Demetera.

l:1

F:047. XIX 80/83/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za udovicu Mije Krishabena.

l:1

F:047. XIX 80/84/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Šandora Tripolskog.

l:5

F:047. XIX 80/85/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za udovicu Janoša Kovača.

l:5

F:047. XIX 80/86/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Šamuela Kona (Samuel Kohn).

l:5

F:047. XIX 80/88/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Lidiju Laška.

l:5

F:047. XIX 80/89/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Petera Srmackog.

l:4

F:047. XIX 80/90/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Mihajla Nađkanasa.

l:5

F:047. XIX 80/91./1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Josipa Šverera.

l:4

F:047. XIX 80/92/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona za Mariju David.

l:4

F:047. XIX 80/93/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Vilmoša Rotšilda (Vilmosa Rotschild).

l:4

F:047. XIX 80/94/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Karla Garaija.

l:5

F:047. XIX 80/95/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Franju Adebašića.

l:4

F:047. XIX 80/96/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Ištvana Kerekeša (Kerekes István).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/97/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih organa po pitanju izgona iz grada za Natana Šalamona (Nathan Salamon).

l:5

F:047. XIX 80/98/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona za Šamu Kona (Kohn Samu).

l:4

F:047. XIX 80/99/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona za suprugu Jožefa Papa (Papp Jozsef).

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/100/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Vilmoša Bašaija.

l:4

F:047. XIX 101/76/1920

 1. Molba Mikše Šlezingera, bankarskog službenika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:15

F:047. XIX 80/102/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Josipa Adlera.

l:6

F:047. XIX 80/103/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Josipa Lakatoša.

l:5

F:047. XIX 80/104/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Lasla Gerea.

l:5

F:047. XIX 80/105/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za udovicu Lasla Gerea.

l:5

F:047. XIX 80/106/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Šandora Šipoša.

l:4

F:047. XIX 80/107/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Paje Uracija.

l:1

F:047. XIX 80/108/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Bergla.

l:5

F:047. XIX 80/109/1920

 1. Molba Božidara Kauperta vlasnika kafane, i njegove porodice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:8

F:047. XIX 80/110/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Vilmoša Šermana.

l:5

F:047. XIX 80/111/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Fišer Aranku (Fischer Aranka).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/112/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona za Adolfa Spanića.

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/113/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih organa i Ministra unutrašnjih dela po pitanju izgona iz grada za Dežea Krishabera.

l:5

F:047. XIX 80/114/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za dr Mavru Milera.

l:4

F:047. XIX 80/115/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za dr Šimu Palaca.

 

F:047. XIX 80/116/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Julina Nagela.

 

F:047. XIX 80/117/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Đuru Kermecija.

l:5

F:047. XIX 80/118/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Biro Karolja (Biro Károly).

l:5

F:047. XIX 80/119/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Mihajla Kramerera.

l:4

F:047. XIX 80/120/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Paju Muša.

 

F:047. XIX 80/121/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Nikolu Kuna.

l:5

F:047. XIX 80/122/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Ivana Husara.

l:4

F:047. XIX 80/123/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Stipana Saboa.

l:5

F:047. XIX 80/124/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za udovicu Franje Budimčevića.

l:8

 

F:047. XIX 80/125/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Stipana Molnara.

l:1

F:047. XIX 80/126/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Pere Kiša.

l:9

F:047. XIX 80/127/1920

 1. Molba supruge Andrije Tobijaša pekara, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:9

F:047. XIX 80/128/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Balaž Stevana.

l:7

F:047. XIX 80/129/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za dr Andora Biroa advokata.

l:5

F:047. XIX 80/130/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Jose Dragića.

l:10

F:047. XIX 80/131/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Iliju Sabo železničara.

l:7

F:047. XIX 80/132/1920

 1. Izveštaj Gradskih Vlasti po pitanju izgona iz grada za Belu Kurka železničara.

l:6

F:047. XIX 80/133/1920

 1. Izveštaj Gradskih upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Stipana Kučeru železničara. l:7

 

F:047. XIX 80/134/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Miju Mihaleka (Mihalek Mihály) železničara.

l:7, srp. i mađ

F:047. XIX 80/102/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Matiju Godo (Godó Mátyas) železničara.

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/136/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Stipana Haberstroa.

l:5

F:047. XIX 80/137/1920

 1. Molba Franje Turzo radnika, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:10

F:047. XIX 80/138/1920

 1. Izveštaj gradskih Upravnih vlasti po pitanju izgona iz grada za Mihalja Kovača.

l:4

F:047. XIX 80/139/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po itanju izgona iz grada za udovicu Radeta Stojkova.

l:5

F:047. XIX 80/140/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Miju Kemenja.

l:5

F:047. XIX 80/141/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Šimona Mezeia (Mezej Simón).

l:5

 

F:047. XIX 80/142/1920

 1. Molba Josipa Hanstetera profesora ovdašnje Mađarske Zadružne Trgovačke škole, radi dobijanja dozvole za boravak u gradu po pitanju izgona iz grada.

l:12

F:047. XIX 80/143/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Etelu Mezei.

l:5

F:047. XIX 80/144/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Lipota Dojča (Lipot Deutsch).

 

F:047. XIX 80/145/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Dežea Škultetija (Scultéty Dezsô), gradskog dnevničara.

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/146/1920

 1. Molba Vajs Jenea (Weisz Jenô) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.l:8,mađ. i srp.

 

F:047. XIX 80/147/1920

 1. Izveštaj Gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Mariju Henc.

l:2

F:047. XIX 80/148/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Đulu Đuras (Gyurász Gyula).

l:7

F:047. XIX 80/149/1920

 1. Izveštaj Gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Ižu Presburgera, službenika.

l:6

F:047. XIX 80/150/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Iliju Juhasa.

l:6

F:047. XIX 80/151/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Bogdana Krnjajskog.

 

F:047. XIX 80/152/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Kolomona Seneša.

l:6

F:047. XIX 80/153/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Balaž Pirija.

 

F:047. XIX 80/154/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Aleksandra Balu (Balla Sándor) višeg magacionera kod Državne železnice.

l:11,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/155/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Režu Hajšinka štimera klavira.

l:4

F:047. XIX 80/156/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Andrije Prigla železničara.

l:8

F:047. XIX 80/157/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za udovicu Lajoša Liptaja (Liptay Lajos).

l:3,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/158/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Karolja Salmu (Szalma Károly).

l:5

F:047. XIX 80/159/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Jakova Čovića.

l:8

F:047. XIX 80/160/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Nikolu Rigo (Rigo Miklós) železničara.

l:11

F:047. XIX 80/161/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Mihalja Sebenjija (Szebenyi Mihaly).

l:5

F:047. XIX 80/162/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Kalmana Rubičaka (Rubicsek Kalmán).

l:8

F:047. XIX 80/163/1920

 1. Odluka Gradskog Senata o izgonu iz grada za Izidora Grumberija (Izidor Grümbery).

 

F:047. XIX 80/164/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Markuša Galfija.

l:8

F:047. XIX 80/165/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Iliju Šibalića.

l:4

F:047. XIX 80/166/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Šoner Katoku.

 

F:047. XIX 80/167/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Edena Pražingera (Pratsinger Ödön).

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/168/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Stipana Tumbasa (Tumbász István).

l:6,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/169/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za udovicu Lajoša Tota.

l:5

F:047. XIX 80/170/1920

 1. Molba Petera Martona penzionera železnice, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona .

l:11

F:047. XIX 80/171/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Petera Molnara.

l:1

F:047. XIX 80/172/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Vilmoša Fišera (Fischer Vilmos) bravara.

l:7,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/173/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Paju Surčika.

l:5

F:047. XIX 80/174/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Gustava Horkića.

l:6

F:047. XIX 80/175/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Silarda Siča (Szilárd Szücs) železničara.

l:8, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/176/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Franje Mačija.

l:1

F:047. XIX 80/177/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Đuru Mezefalvija i porodice.

l:1

F:047. XIX 80/178/1920

 1. Molba Šimona Markuša kao tutora za maloletnike Gezu Imrea i Miju Havaša, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona.

l:11,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/179/1920

 1. Odluka Gradskog Senata po kojoj se dozvoljava boravak u Subotici za dr Đoku Stojkovića.

l:2

F:047. XIX 80/180/1920

 1. Molba Adolfa Sego (Adolf Szegö) radi dobijanja dozvole u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:13

F:047. XIX 80/181/1920

 1. Odluka po kojoj se odlaže spis u arhivu koji govori o tome da se baron Aleksandar Vojnić nalazi u Mađarskoj.

l:1

F:047. XIX 80/182/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Marišku Gros.

l:5

F:047. XIX 80/183/1920

 1. Izveštaj Gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Davida Palečeka (Palecsek David).

l:5

F:047. XIX 80/184/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Idu Celat.

l:4

F:047. XIX 80/185/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Lenku Tolčvai Nađ.

l:4

F:047. XIX 80/186/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgonaiz grada za Juliju Mikloši (Miklosi Julia).

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/187/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Julija Berenjija (Miklosi Julia).

l:5,mađ. i srp

F:047. XIX 80/188/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Antuna Agača (Agocs Antal).

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/189/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Hermana Rubičeka (Herman Rubicsek).

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/190/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Nikolu Nikova.

l:4

F:047. XIX 80/191/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Franje Barna.

l:4

F:047. XIX 80/192/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Stipana Vernera (Verner Istvan).

l:5

F:047. XIX 80/193/1920

 1. Izveštaj Gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Vilima Ungerlajdera (Vilim Ungerlaider).

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/194/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Jožefa Repengera (Jozsef Repenger).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/195/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Dragutina Pecarskog.

l:4

 

F:047. XIX 80/196/1920

 1. Naredba po kojoj se naređuje istraga povodom izgona iz grada za Menjharta Vujkovića.

l:1

F:047. XIX 80/197/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Viktora Saboa.

l:4

F:047. XIX 80/198/1920

 1. Izveštaj Gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Elizabetu Varkanji (Varkanyi Elizabeth).

l:5, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/199/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Josipa Imrića.

l:5

F:047. XIX 80/200/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Franju Jurića.

l:10

F:047. XIX 80/201/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Franju Vereša (Veres Ferencz).

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/202/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Bogoljuba Ronškog penzionera.

l:9

F:047. XIX 80/203/1920

508.Naredba po kojoj se naređuje istraga povodom izgona iz grada za Josipa Giliša.

l:1

F:047. XIX 80/204/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Franju Uslabera lokomotivskog bravara.

 

F:047. XIX 80/205/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Josipa Homoblera.

l:4

F:047. XIX 80/206/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Franju Gabrića.

l:4

F:047. XIX 80/207/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Josipa Hercega.

l:4

F:047. XIX 80/208/1920

513.Naredba u kojoj se naređuje istraga povodom izgona iz grada za Josipa Ernicia.

l:2

F:047. XIX 80/209/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Josipa Stanika.

l:4

F:047. XIX 80/210/1920

 1. Izveštaj Gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Đure Biro (Bíro György).

l:5

F:047. XIX 80/211/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona za Adolfa Gamija (Adolf Gami).

l:5

F:047. XIX 80/212/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona za Leopolda Hurtija.

l:5, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/213/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Luku Adomaka.

l:4

F:047. XIX 80/214/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona za Jakova Ampera (Amper Jakab).

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/215/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Ivana Rabaka (Rabak János).

l:5,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/216/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Milanku Pricu.

l:5

F:047. XIX 80/217/1920

522.Naredba po kojoj se naređuje istraga povodom izgona iz grada za Martona Tuki.

l:1

F:047. XIX 80/218/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Andraša Kiralja.

l:5

F:047. XIX 80/219/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Antuna Tišlera.

l:4

F:047. XIX 80/220/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Nestu Klajna.

l:5

F:047. XIX 80/221/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Agoštona Hegeduša.

l:4

F:047. XIX 80/222/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Milana Antunovića.

l:4

F:047. XIX 80/223/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Mitu Marjanovića.

l:4

F:047. XIX 80/224/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Ivanu Pehufku.

l:8

F:047. XIX 80/225/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Stogforda Brajnholca (Stogford Breinholc).

l:5,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/226/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Pavlik Alajoša.

l:4

F:047. XIX 80/227/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Frnju Bloka (Frnjo Block).

l:4

F:047. XIX 80/228/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Gustava Kuneca (Gusztáv Kunetz).

l:5,srp. i mađ

F:047. XIX 80/229/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Ivana Stričevića (Sztricsevícs János). l:5

 

F:047. XIX 80/230/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Matiju Bobića.

l:5

F:047. XIX 80/231/1920

 1. Molba Kalora Kolomana Štajnera osnivača fabrike mašina i livnice železa u Subotici, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/232/1920

 1. Molba Mirka Baka ratnog invalida, upućena gradskom senatu da mu se da na poklon 700-800 snopova trske.

l:1

 

F:047. XIX 80/233/1920

 1. Molba Vujković Lamić Bele (Vujkovics Lamics Béla) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Berenji Ištvana (Berényi István).

l:2,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/234/1920

 1. Naredba gradskog senata o izgonu iz grada za Šandora Repčaka.

l:6

F:047. XIX 80/235/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za udovicu Šandora Denižea (Sándor Gyenizse).

l:9,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/236/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona oiz grada za suprugu Milutina Dimitrievića.

 

F:047. XIX 80/237/1920

 1. Odluka gradskog senata o izgonu iz grada za Emanuela Ujheljija.

l:1

F:047. XIX 80/238/1920

 1. Molba Šandora Lukina mesara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/239/1920

 1. Odluka zdravstvenog odseka za Banat, Bačku i Baranju u Novom Sadu po kome se ne dozvonjava nastanjivanje i vršenje lekarske prakse u Subotici dr Ernestu Revesu.

l:1

F:047. XIX 80/240/1920

 1. Molba Andora Rokenštajna radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/241/1920

 1. Molba Kalmana Kolompara svirača radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:15

F:047. XIX 80/242/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Kalmana Satmarija (Kalmán Szátmari) službenika.

l:8,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/243/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Arpada Hutera (Árpád Hütter) trgovca.

l:8,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/244/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Stevana Berenjija železničara.

l:10

F:047. XIX 80/245/1920

 1. Odluka u stvari izgona iz grada za udovicu Mije Krishabena.

l:1

F:047. XIX 80/246/1920

 1. Molba Sabo Lajče (Szabó Lajos) železničara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:16,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/247/1920

 1. Odluka gradskog senata o izgonu iz grada za Izraela Dojča (Israel Deutsch).

l:1

F:047. XIX 80/248/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Tereziju Papčik.

l:1

F:047. XIX 80/249/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Kalora Komjardija.

l:1

F:047. XIX 80/250/1920

 1. Odluka gradskog senata o izgonu iz grada za Đuru Braun i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/251/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Davida Grosbergera trgovca.

l:15

F:047. XIX 80/252/1920

 1. Molba grofa Raula Burseula (Rauvla Burseula) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:11

F:047. XIX 80/253/1920

 1. Molba Ignaca Grosbergera trgovca radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:12

F:047. XIX 80/254/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Augustina Takača i supruge.

l:1

F:047. XIX 80/255/1920

 1. Odluka gradskog senata o izgonu iz grada za Franju Šima.

l:1

F:047. XIX 80/256/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Mariju Pece.

l:1

F:047. XIX 80/257/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Ivana Žolnaia.

l:3

F:047. XIX 80/259/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za Andora Adama.

l:1

F:047. XIX 80/260/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Julija Kučeru.

l:3,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/261/1920

 1. Izveštaj Zdravstvenog odseka za Banat, Bačku i Baranju o izgonu iz grada Subotice dr-a Hermana Rotšilda (Herman Rotschild).

l:2

F:047. XIX 80/262/1920

 1. Molba Petera Grunbauma (Petár Grünbaum) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici po pitanju izgona iz grada.

l:21

F:047. XIX 80/263/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Josipa Storeka (József Sztorek) sajxiju.

l:22

F:047. XIX 80/264/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Fuderera.

 

F:047. XIX 80/265/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Fehera.

l:1

F:047. XIX 80/266/1920

 1. Odluka gradskog senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Fehera.

l:1

F:047. XIX 80/267/1920

 1. Žalba Regine Bergl povodom dodeljenog izgona iz grada koja je upućena Ministarstvu unutrašnjih dela.

l:3

F:047. XIX 80/268/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Bernata Pilišera.

l:4

F:047. XIX 80/269/1920

 1. Izveštaj gradske vlasti po pitanju izgona iz grada za suprugu Petera Balaža.

l:4

F:047. XIX 80/270/1920

 1. Žalba udovice Ladislava Vegha , Marije Nađ po pitanju izgona iz Subotice.

l:3

F:047. XIX 80/271/1920

 1. Žalba Petera Molnara upućena gradskom Senatu po pitanju njegovog izgona iz grada i izveštaji uvezi toga.

l:12

F:047. XIX 80/272/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Silvin Pobega Dragnji.

l:1

F:047. XIX 80/273/1920

 1. Naredba gradskog Senata o izgonu iz grada za Šandora Nanašija i njegove porodice.

l:2

F:047. XIX 80/274/1920

 1. Naredba gradskog Senata o izgonu iz grada za suprugu Franje Baloga i porodicu.

l:2

F:047. XIX 80/275/1920

 1. Molba supruge Gavre Galgoci, rođene Marije Palfi da joj se zbog teških novčanih prilika dodeli društvena pomoć.

 

F:047. XIX 80/276/1920

 1. Naredba gradskog Senata o izgonu iz grada za dr Zoltana Kiša i porodice.

l:1

F:047. XIX 80/277/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona za suprugu Paje Uraci.

l:3

F:047. XIX 80/278/1920

 1. Zapisnik sastavljen u kancelariji podnačelnika povodom izgona iz grada za Blaška Mađara.

 

F:047. XIX 80/279/1920

 1. Zapisnik sastavljen u kancelariji podnačelnika povodom izgona iz grada za Stevu Vida.

l:5

F:047. XIX 80/280/1920

 1. Zapisnik sastavljen u kancelariji podnačelnika povodom izgona iz grada za Ernea Hofmana (Ernö Hoffman).

l:4

F:047. XIX 80/281/1920

 1. Odluka gradskog Senata o izgonu iz grada za Nestu Fuita i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/282/1920

 1. Izveštaj gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Gabora Kulčera i porodicu.

l:4

F:047. XIX 80/283/1920

 1. Molba Petra Milera (Petar Müler) radi odlaganja izvršenja rešenja o izgonu iz grada.

l:8,srp. i mađ.

F:047. XIX 80/284/1920

 1. Odluka gradskog Senata o izgonu iz grada za Josu Hirna i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/285/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Irenu Cernan (Irén Czérnay).

l:4

F:047. XIX 80/286/1920

 1. Molba Pavla Mora konobara, u kojoj moli da mu se dozvoli da se iz Subotice oseli u Čanad Palatu.

l:4

F:047. XIX 80/287/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Adolfa Krishabera i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/288/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada, za suprugu Jose Bistrickog (Bisztrics József).

l:10

F:047. XIX 80/289/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Josipa Erdeia.

l:5

F:047. XIX 80/290/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Martina Fuksa.

l:1

F:047. XIX 80/291/1920

 1. Izveštaj Gradske kapetanije po kome je traženi Armin Šoufeld, na označenoj adresi nepoznat.

l:1

F:047. XIX 80/292/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za udovicu Albe Šafera.

l:4

F:047. XIX 80/293/1920

 1. Izveštaj gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Šandora Siča (Szücs Sándor) železničara.

l:2

F:047. XIX 80/294/1920

 1. Žalba upućena Ministarstvu unutrašnjih dela, u stvari izgona iz grada za Ignaca Grosbergera.

l:4

F:047. XIX 80/295/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za dr Đulu Rubija.

l:7

F:047. XIX 80/296/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za Ivana Uslabera i Etele Huđi.

l:4

F:047. XIX 80/297/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Natana Frojlih Fraja, njegovu suprugu i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/298/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Franje Ivana.

l:10

F:047. XIX 80/299/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Viktora Đulaia.

l:1

F:047. XIX 80/300/1920

 1. Žalba upućena gradskom Senatu od strane Lasla Švarca radi dobijanja dozvole za produžetak boravka u Subotici.

l:9

F:047. XIX 80/301./1920

 1. Zapisnik podgradonačelnikove kancelarije o pitanju izgona iz grada za Zoltana Revfija (Zoltán Révfy) profesora gimnazije.

l:2

F:047. XIX 80/302/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Paju Vojnaia i porodicu.

l:1

F:047. XIX 80/303/1920

 1. Molba Vilmoša Pirnicara vlasnika ženskog krojačkog salona koja je upućena Ministarstvu unutrašnjih dela, povodom dobijanja dozvole za nastanjivanje u Subotici za njegovog zeta Mihajla Brodna.

l:11

F:047. XIX 80/304/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za suprugu Rudolfa Vetengela (NJettengel Rudolf).

l:6

F:047. XIX 80/305/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Ivana Košcola.

l:1

F:047. XIX 80/306/1920

610.Naredba Ministarstva unutrašnjih dela koja je upućena Savetu grada Subotice, koja se odnosi na odstranjivanje lica iz grada.

l:2

F:047. XIX 80/307./1920

 1. Odluka gradskog Senata u stvari izgona iz grada za Edena Rahnera (Ödön Rahner).

l:2

F:047. XIX 80/308/1920

 1. Dopis Gradske kapetanije Subotice u stvari izgona iz grada za suprugu Franje Andrušeka (Franjo Andruschak).

l:1

F:047. XIX 80/309/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Tojba Šalamona i porodice.

l:2

F:047. XIX 80/310/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Ivana Krausa.

l:2

F:047. XIX 80/311/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Anu Tajerkauf.

l:1

F:047. XIX 80/312/1920

 1. Izveštaj gradske uprave po pitanju izgona iz grada za udovicu Josipa Piliša.

l:10

F:047. XIX 80/313/1920

 1. Odluka gradskog Senatapo pitanju izgona iz grada za nikolu Prćića.

l:1

F:047. XIX 80/314/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Karola Brajera.

l:5

F:047. XIX 80/315/1920

 1. Žalba Žige Milera povodom dodeljenog izgona iz grada Subotice.

l:2

 

F:047. XIX 80/316/1920

 1. Žalba Elizabete Buranji povodom dodeljenog izgona iz grada da joj se dozvoli boravak u Subotici.

l:10

F:047. XIX 80/317/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Imrea Šnajdera (Imre Schneider).

l:4

F:047. XIX 80/318/1920

 1. Molba Lajče Nađa železničara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/319/1920

 1. Molba supruge Stipana Tajtija koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:22

F:047. XIX 80/320/1920

 1. Molba supruge Janoš Bele koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljenje iz grada (Béla János).

l:4

F:047. XIX 80/321/1920

 1. Molba Elizabete i Mariške Vereš koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iseljavanje iz grada (Vörös Erzsi).

l:4

F:047. XIX 80/322/1920

 1. Molba Andrije Kovača koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/323/1920

 1. Molba Lajče Ozoraka koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/324/1920

 1. Molba Gizele Storeik koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:2

F:047. XIX 80/325/1920

 1. Molba Šandora Silađija železničara i porodice koja je upućena gradskom Senatu, da mu se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/326/1920

 1. Molba Antuna Škorlaka i porodice koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/327/1920

 1. Molba Margite Kohajde profesorice, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/328/1920

 1. Molba Elizabete Jedlička profesorice i njene porodice, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/329/1920

 1. Molba Elze Milec (Elza Milecz) profesorice, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljenje iz grada.

l:1

F:047. XIX 80/330/1920

 1. Molba supruge Josipa Hiko koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:1

F:047. XIX 80/331/1920

 1. Molba supruge Alberta Štajnera koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljenje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/332/1920

 1. Molba supruge Endrea Volenskog i porodice koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/333/1920

 1. Dopis gradonačelnika od 6/VI t.g.br.717. kojim traži da se spisi koji se odnose na proterivanje porodice Knol (Knoll) dostave.

l:3

F:047. XIX 80/334/1920

 1. Molba Jenea Ilovca (Ilovac Jenô) i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada.

l:3

F:047. XIX 80/335/1920

 1. Molba Magde Suknović, supruge dr Zoltana Temunovića koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/336/1920

 1. Molba Josipa Regeša profesora, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iseljenje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/337/1920

 1. Molba Antuna Vađockija i porodice koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/338/1920

 1. Molba Stipana Paćia (Patyi István) profesora, koja je upućena gradskom Senatu u kojoj se moli da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/339/1920

 1. Molba supruge Ivana Matuške železničara i porodice, koja je upućena gradskom Senatu u kojoj se moli da im se dozvoli iseljavanje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/340/1920

 1. Molba supruge Andrije Drobine i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iseljenje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/341/1920

 1. Molba Marije Takač Ifigenije časne sestre, i šest učenica koje se nalaze u samostanu, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iseljenje iz grada u Mađarsku-Kaloža.

l:6

F:047. XIX 80/342/1920

 1. Molba supruge Stipana Pala (Pál István) i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iseljenje iz grada u Mađarsku-Segedin.

l:6

F:047. XIX 80/343/1920

 1. Molba Ivana Varge (Varga János) železničara i porodice koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:6

F:047. XIX 80/344/1920

 1. Molba Franje Petera (Péter Ferenc) hemičara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:6

F:047. XIX 80/345/1920

 1. Molba Ilone Gusman (Guszman Ilona) koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:6

F:047. XIX 80/346/1920

 1. Molba Stjepana Diteljana (István Ditelján) sveštenika koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Baju-Mađarsku.

l:6

F:047. XIX 80/347/1920

 1. Molba Lajče Bolčkeia profesora i porodice da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:8

F:047. XIX 80/348/1920

 1. Molba Đule Bošnjaka glumca, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:6

F:047. XIX 80/349/1920

 1. Molba Otši Molnara (Molnár Otsy) glumca, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/350/1920

 1. Molba Franje Brajko i porodice (Brájko Ferencz) službenika koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/351/1920

 1. Molba Rozalije Ivić (Rozaliá Ivich) službenice koje je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:6

F:047. XIX 80/352/1920

 1. Molba Bodoga Čajkaša kontrolora zaposlenog kod pošte i telegrafa, i njegove porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Debrecen.

l:6

F:047. XIX 80/353/1920

 1. Molba Neli Tomak službenice Pošte, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Segedin.

l:6

F:047. XIX 80/354/1920

 1. Molba supruge Dobo Arpada (Dobó Árpád) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:8

F:047. XIX 80/355/1920

 1. Molba supruge Franje Apro i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Segedin.

l:7

F:047. XIX 80/356/1920

 1. Molba Verone Braun koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Debrecen.

l:2

F:047. XIX 80/357/1920

 1. Molba Edmunda Majcra službenika i njegove porodice, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Austriju.

l:9

F:047. XIX 80/358/1920

 1. Molba Stipana Olaha (Ólah István) koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/359/1920

 1. Molba Stipana Tota i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:1

F:047. XIX 80/360/1920

 1. Molba Josipa Amona (Jozsef Ámón) železničara i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:8

F:047. XIX 80/361/1920

 1. Molba supruge Josipa Heleša (Helyés Jozsef) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Segedin.

l:2

F:047. XIX 80/362/1920

 1. Molba Agošton Bele (Ágoston Béla) železničara i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:9

F:047. XIX 80/363/1920

 1. Molba Romea Veniša (Romeo NJenisch) železničara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Austriju.

l:9

F:047. XIX 80/364/1920

 1. Molba Mirka Hiršiga bravara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Austriju.

l:9

F:047. XIX 80/365/1920

 1. Molba supruge Karolja Borde (Borda Károly), koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:8

F:047. XIX 80/366(a)/1920

 1. Molba Margite Čaki (Csáki Margit) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:5, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/366(b)/1920

 1. Molba Etele Kovač (Kovacs Etel) služavke, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:9

F:047. XIX 80/367/1920

 1. Molba Ane Narai (Anna Narrái) služavke, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:9

F:047. XIX 80/368/1920

 1. Molba udovice Armina Hajdua koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:2

F:047. XIX 80/369/1920

 1. Molba Josipa Heniga (József Hönig) železničara i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Segedin.

l:14, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/370/1920

 1. Molba Josipa Bognara cipelara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Kapošvar.

l:5

F:047. XIX 80/371/1920

 1. Molba Ane Besedeš (Beszédes Anna), koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:5

F:047. XIX 80/372/1920

 1. Molba Rize Holander (Riza Holländer) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:2, mađ. i srp.

F:047. XIX 80/373/1920

 1. Molba supruge Švarcer Ignaca (Schnjarcer Ignácz) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:2, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/374/1920

 1. Molba Antonije Puher (Antonia Pucher) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/375/1920

 1. Molba udovice Jose Radnića Marije Romer i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:7

F:047. XIX 80/376/1920

 1. Molba Roze Sabo (Szabó Rózsika) i porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/377/1920

 1. Molba supruge Ernasta Hofmana (Hoffmann Ernö) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:8

F:047. XIX 80/378/1920

 1. Molba dr Isidora Švarca (Isidor Schnjartz) službenika, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:5

F:047. XIX 80/368/1920

 1. Molba Petra Zelića Vojnića tutora maloletne Margarete Saradi, u kojoj moli da se dozvoli imenovanoj da otputuje svojim roditeljima u Kiškunhalaš-Mađarska.

l:4

F:047. XIX 80/380/1920

 1. Molba supruge Kalman Bele (Bella Kálman) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/381/1920

 1. Molba Alfreda Arnolda i porodice koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada.

l:1

F:047. XIX 80/382/1920

 1. Molba supruge Lajoša Kerija (Kéri Lajos) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Segedin.

l:3

F:047. XIX 80/383/1920

 1. Molba Ivana Garaia šumara i njegove porodice, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Kečkemet.

l:9

F:047. XIX 80/384/1920

 1. Molba supruge dr Dežea Čekmaneka sudije i njegove porodice, koja je upućena gradskom Senatu da im se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:9

F:047. XIX 80/385/1920

 1. Molba Lajče Komaronija koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Debrecen.

l:17

F:047. XIX 80/386/1920

 1. Molba Albe Kovača državnog službenika, koja je uoućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:2

F:047. XIX 80/387/1920

 1. Molba Lajče Salaia (Szalay Lajos) železničara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se odloži izgon iz grada.

l:3, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/388/1920

 1. Žalba Bele Mateja koja je upućena gradskom Senatu radi promene odluke gradskog Senata uvezi izgona i o promeni odluke u stalno boravljenje u Subotici.

l:12

F:047. XIX 80/389/1920

 1. Molba Tadeuša Guneša železničara, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:2

F:047. XIX 80/390/1920

 1. Molba Ričarda Fišera (Richard Fischer) radnika koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Austriju.

l:9

F:047. XIX 80/391/1920

 1. Molba Andrije Janko baštovana, i porodice koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:10

F:047. XIX 80/392/1920

 1. Molba udovice Adolfa Dojča (Deutsch Adolf) rođene Berger Šarlote (Berger Sarlotta) koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:3,mađ. i srp.

F:047. XIX 80/393/1920

 1. Izveštaj policijsko-kapetanskog zvanja u kome se javlja da je Ministarstvo unutrašnjih dela dozvolilo boravak u Subotici Moricu Fišeru i porodici.

l:7

F:047. XIX 80/394/1920

 1. Molba Gavre Milutinovića trgovca protiv rešenja gradskog Senata o izgonu iz grada.

l:3

F:047. XIX 80/395/1920

 1. Molba supruge Franje Torjana koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/396/1920

 1. Molba udovice Karola Ločeia rođene Matilde Ljubibratić, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:8

F:047. XIX 80/397/1920

 1. Molba Uj Lasla glumca koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:3

F:047. XIX 80/398/1920

 1. Molba Uj Franje glumca, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:4

F:047. XIX 80/399/1920

 1. Molba udovice Paje Lehela (Lehel Pál) učiteljice, i prodice koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:9

F:047. XIX 80/400/1920

 1. Molba supruge Ernesta Kimakovića koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/401/1920

 1. Molba supruge Lajče Sekereša (Szekeres Lajos) železničara, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Mađarsku.

l:8

F:047. XIX 80/402/1920

 1. Dopis gradskog Senata koji je upućen gradskoj Kapetaniji u kojem se nalaže provera da li se Josip Vajcenhofer odselio u Novi Sad.

l:1

F:047. XIX 80/403/1920

 1. Molba Johane Štajnhardt koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:3

F:047. XIX 80/404/1920

 1. Dopis gradskog kapetana koji je upućen gradskom Senatu, koji se odnosi na odstranjivanje ratnog doseljenika Hermana Koha.

l:3

F:047. XIX 80/405/1920

 1. Molba Jelisavete Sabo (Szabó Erzsébet) učenice, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada u Budimpeštu.

l:5

F:047. XIX 80/406/1920

 1. Odluka gradskog Senata koja je upućena udovici Rozi Boltres i njenoj porodici u vezi izgona iz grada.

l:1

F:047. XIX 80/407/1920

 1. Molba Marije Varge sluškinje, koja je upućena gradskom Senatu da joj se dozvoli iselenje iz grada.

l:5

F:047. XIX 80/408/1920

 1. Žalba Davida Rajsa vlasnika pecare i trgovca, koja je upućena gradonačelniku, protiv odluke o njegovom izgonu iz grada.

l:25

F:047. XIX 80/409/1920

 1. Odluka gradskog Senata o izgonu supruge Jose Engelberga i porodice iz grada.

l:4

F:047. XIX 80/410/1920

 1. Izveštaj gradskih vlasti po pitanju izgona iz grada za Lajču Klausa.

l:4

F:047. XIX 80/411/1920

 1. Odluka gradskog Senata o izgonu iz grada za udovicu Antuna Biro.

l:1

F:047. XIX 80/412/1920

 1. Požurba Ministarstva unutrašnjih dela u stvari odstranjivanja iz grada dr Arpada Koha (dr Koch Árpád) advokata.

l:19, srp. i mađ.

F:047. XIX 80/413/1920

 1. Molba Karolja Đefija za izgon iz grada u Mađarsku.

l:1

F:047. XIX 80/414/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za suprugu Stipana Kovača.

l:1

F:047. XIX 80/415/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju izgona iz grada za Stipana Tomanja.

l:1

F:047. XIX 86/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 94/1920

 1. Molba Ivana Morica i drugova civilnih komesara koja je upućena gradskom Senatu da im se dodeli jedna svota novca za koju bi mogli kupiti po jedno odelo.

l:3

F:047. XIX 105/1920

 1. Molba Emila Lederera šefa ispostave “Union paromlinskog d. D.” iz Osjeka u kojoj moli dozvolu za stalno stanovanje u Subotici.

l:16

F:047. XIX 106/1920

 1. Molba Milana Šibalića zanatlije, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli nastanjivanje u Subotici sa ženom Stevkom i dvoje dece.

l:7Prilog:fotografija

F:047. XIX 107/1920

 1. Molba Potasman Ižoa (Potaszmann Izsó) radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Lujzu Rotšild (Rotschild lujza).

l:5, mađ. i srp.

 

F:047. XIX 112/1920

 1. Molba Nestora Segedinca subotičkog stanovnika radi naimenovanja za policijskog komesara.

l:4

F:047. XIX 126/1920

 1. Komandant I Armijske oblasti naređuje da se obnaroduje prodaja pušaka u Subotici za 26. maj 1920. godine.

l:2

F:047. XIX 130/1920

 1. Molba Lajče Kiša veleposednika radi dobijanja dozvole za stalni boravak za svoje radnike Franju Petera i Kalmana Kereškedeka.

l:10, srp. i mađ.

F:047. XIX 135/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 136/1920

 1. Molba Ivana Siverija (Sziveri János) radi dobijanja dozvole za stalni boravak u Subotici.

l:11

F:047. XIX 141/1920

731.Telegram upućen gradonačelniku od strane ministra Unutrašnjih dela o tome kako se demobilizacija vojske završava 5. maja 1920. godine i prestanku dejstva vojne cenzure.

l:1

F:047. XIX 146/1920

 1. Molba Volfa Klajna (Kléin Wolf) trgovca radi dozvole stalnog boravka u Subotici za njega i ženu.

l:27

F:047. XIX 147/1920

 1. Molba dr Lovre Skoljera (Scalier) advokata iz Pule, koja je upućena gradskom Senatu da se može naseliti za stalno u Subotici.

l:7

F:047. XIX 153/1920

734.Naredba Ministarstva unutrašnjih dela odsek za B.B.B. u predmetu popisa i sekvestriranja imanja nemačkih podanika.

l:3

F:047. XIX 154/1920

 1. Dopis Ministarstva unutrašnjih dela Kraljevine SHS odelenja za B.B.B. koji je upućen Velikom županu na sprovođenju u vezi rukovanja imanjem Habsburgovaca.

l:4

F:047. XIX 157/1920

 1. Molba dr Bene Kelerta (Kellert Benô) advokata iz Darde, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli boravak u Subotici.

l:16

F:047. XIX 164/1920

 1. Molba Aleksandra Šipoša proizvođača kreča od bremenskog kamena, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u gradu.

l:8

F:047. XIX 165/1920

 1. Molba Armina Đerđa stanovnika Pečuja, koja je upućena gradskom Senatu da se izda dozvola njegovoj ženi i sinu za letovanje u banji Palić.

 

F:047. XIX 177/1920

 1. Molba Bene Glidakoja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Jovana Hornjaka, Franju Hornjaka, Grgu Bukvića, Josipa Tereka, Stevana Blaškovića, Farkaš Ištvana, Vuić Franju, Terek Janoša i Kolar Mihalja.

l:4, srp. i mađ.

F:047. XIX 180/1920

 1. Molba Tome Futo krojača, koja je upućena gradskoj policiji da mu se dozvoli održavanje krojačkog kursa.

l:2

F:047. XIX 183/1920

 1. Molba udovice Darinke Janković rođene Berić učiteljice u penziji i kćerke Ksenije, koja je upućena gradskom Senatu da ih prime za stanovnike grada Subotice.

l:10

F:047. XIX 193/1920

 1. Molba Aleksandra Salaia (Szalai Sándor) i drugova koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za držanje pijace na Ludoš pustari.

l:2,srp. i mađ.

F:047. XIX 195/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 201/1920

 1. Molba Miler Julija (Miller Gyula) koja je upućena gradskoj policiji radi dobijanja dozvole za obrtnicu radi proizvodnje kozmetičkog sapuna.

l:2

F:047. XIX 203/1920

 1. Molba Šarlote Kunec supruge Zlatka Majera, koja je upućena gradskom SEnatu radi dobijanja dozvole za boravak na Paliću u familijarnom letnjikovcu od 1. septembra 1920. godine.

 

F:047. XIX 212/1920

 1. Molba Mihajla Goldnera koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli prebivanje od šest meseci u Subotici radi gradnje fabrike nameštaja i stolarskih građevina i jedne kuće za stanovanje.

l:39

F:047. XIX 223/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 227/1920

 1. Molba Danijela Nađa (Daniél Nagy) koja je upućena gradskom kapetanu radi dobijanja dozvole za boravak na Paliću, radi lečenja, na šest meseci.

l:6

F:047. XIX 228/1920

 1. Molba Dušana Krajića krojača muškog i oficirskog odela iz Budimpešte, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stanovanje u Subotici.

l:3

F:047. XIX 238/1920

 1. Molba Dragutina Milutinovića i drugova pekara koja je upućena gradskom Senatu u kojoj mole poništenje maksimalne cene kod proizvodnje hleba.

l:4

F:047. XIX 251/1920

 1. Molba Vojislava (Bele) Majera trgovca na veliko poljskih proizvoda i mlinskih tehničkih sprava, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli boravak u Subotici.

l:10, srp. i mađ.

F:047. XIX 253/1920

 1. Molba Lasla Hercoga vlasnika radnje, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici na šest meseci za Armina Đerđa službenika.

l:17

F:047. XIX 261/1920

 1. Molba Mare Mihajlović udovice Milana Mihajlovića ministra i pukovnika, koja je upućena gradskom Senatu po pitanju izgona iz grada.

l:8

F:047. XIX 263/1920

 1. Molba Lajče Kiša posednika sa Zobnatice, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici na šest meseci za Francišku Gocol piljaricu.

l:3

F:047. XIX 263/1920

754/a. Molba dr Neste Lanjija radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici i izveštaj gradskog kapetana da se on ne nalazi u njoj.

 

F:047. XIX 271/1920

 1. Molba Blagoja Mitrovića slikara, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za nastanjivanje u Subotici.

l:3

F:047. XIX 273/1920

 1. Molba Đorđa Dakića bivšeg segedinskog stanovnika koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stanovanje u Subotici.

l:3

F:047. XIX 274/1920

 1. Molba LJubice Fišer učenice trgovačke škole koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stanovanje u Subotici zbog produžetka školovanja.

l:3

F:047. XIX 276/1920

 1. Molba dr Arnolda Galgocija subotičkog lekara radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici na tri meseca za njegove roditelje.

l:4

F:047. XIX 277/1920

 1. Molba Dragutina Verlagića detektiva, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 281/1920

 1. Molba Dragutina Verlagića detektiva, koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:12

F:047. XIX 286/1920

 1. Molba Đorđa Tubinovića službenika trgovačke firme Jerković i Rajčić koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:13

F:047. XIX 288/1920

 1. Molba Ljudevita Frenkla koja je upućena gradskom Senatu u kojoj moli dozvolu za nastanjivanje u Subotici.

l:28

F:047. XIX 291/1920

 1. Odluka gradskog Senata po pitanju dobijanja dozvole za obrtnicu za suprugu Pal Arpada.

l:1

F:047. XIX 292/1920

 1. Molba Sindikalnog veća nezaposlenih radnika Subotice (Szabadkai szakszervezeti tanács) koja je upućena gradskom Senatu da im se stvore uslovi za rad.

l:1

F:047. XIX 296/1920

 1. Molba “Odbora za doček doma se vraćajućih ratnih zarobljenika” u Subotici koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stalni boravak odnosno nastanjenje u Subotici za Miletu Nikolića.

l:4

F:047. XIX 297/1920

 1. Molba udovice Kolomana Končeka radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Margitu i Ilonku Lihtnekert učenice, do završetka školske godine.

l:5, srp. i mađ.

F:047. XIX 298/1920

767.Naredba Ministra unutrašnjih dela o ukudanju cenzure na stranu štampu.

l:2

F:047. XIX 304/1920

 1. Molba Ernesta Sečija (Szécsi Ernö) studenta prava koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:8, mađ. i srp.

F:047. XIX 305/1920

 1. Molba Perikla Harisiadesa (Perikles Harrisiades) trgovca, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stalni boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 306/1920

 1. Molba Antuna Bergera i drugova radi dobijanja dozvole za držanje pijace jednom nedeljno u Tavankutu.

l:2

F:047. XIX 308/1920

 1. Molba Gregorija Milera ruskog stanovnika, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 309/1920

 1. Molba Aleksandra Mihajlovića Soluceva ruskog stanovnika, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 312/1920

 1. Zvanična prijava Antuna Kujunxića pijačnog komesara, radi premeštanja stareške pijace.

l:4

F:047. XIX 313/1920

 1. Žalba Martina Strilića subotičkog stanovnika u stvari izbora za poljske čuvare Jaše Letića i Ivana Vidakovića.

l:4

F:047. XIX 315/1920

 1. Molba Edmunda Majera koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli boravak u Subotici jer namerava da otvori gvožđarsku radnju.

l:15

F:047. XIX 318/1920

 1. Molba dr Mirka Halbrohra u ime “Prve subotičke tvornice salame” radi dobijanja dozvole za klanje stoke u njegovoj klaonici. l:3

 

F:047. XIX 321/1920

 1. Molba udovice dr Herce Filipa (dr Hercze Fülöp) koja je upućena gradonačelniku uvezi nadoknade za uzrokovanu štetu na dan revolucije.

l:20, srp. i mađ.

F:047. XIX 328/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 329/1920

 1. Molba Ivana Novaka koja je upućena gradskom Senatu da mu se dozvoli stalni boravak u Subotici.

l:8

F:047. XIX 332/1920

 1. Dopis gradskog Poglavarstva koji je upućen upravniku pošte Kovačeviću , o tome koliko iznosi fijakerska cena za dnevnu i noćnu vožnju.

l:1

F:047. XIX 335/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 336/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 337/1920

 1. Molba Armina Rota (Roth) vlasnika fabrike šešira, radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Zoltana Konca službenika.

l:4

F:047. XIX 339/1920

 1. Molba Emila Vajsa trgovca, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:8, srp. i mađ.

F:047. XIX 340/1920

 1. Molba udovice dr Adolfa Holandera (Hollander) rođene Irene Nikolsburger koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stalni boravak u Subotici.

l:6, srp. i mađ.

F:047. XIX 344/1920

 1. Molba Armina Šredera službenika u “Prvoj hrvatskoj štedionici” koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stalni boravak u Subotici.

 

F:047. XIX 346/1920

 1. Molba Lava Štrasa tehničkog crtača koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici.

l:4

F:047. XIX 347/1920

 1. Prazan omot.

 

F:047. XIX 360/1920

 1. Molba Geze Majera koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za boravak u Subotici za Petra i Milovana Milankovića.

l:3

F:047. XIX 362/1920

 1. Molba Franje Gutaja pekarskog radnika, koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja stalnog boravka u Subotici.

l:2

F:047. XIX 364/1920

 1. Molba Josifa Iritza koja je upućena gradskom Senatu radi dobijanja dozvole za stalni boravak u Subotici.

l:9

F:047. XIX 365/1920

 1. Molba Antuna Petreša trgovca, koja je upućena gradskom Senatu radi dozvole stalnog boravka u Subotici.

 

F:047. XIX 366/1920

 1. Molba Vasilija Mandarića policajca, koja je upućena gradskom Senatu radi dodele uniforme.

l:2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s