Vera Mačković, gostioničarka

Kako je Vera Mačković je bila prijavljena od strane gradske policije zbog neplaćanja “pristojbe na muziku”, ostao je sačuvan i zapisnik sa podacima o njoj.

XXIV 132 929

IAS, F:47. XXIV 132/929