Ženska zanatska škola (i školska statistika 1934.)

zanatska

Po podacim iz 1927. godine Ženska zanatska škola osnovana je 1922. Školu je osnovala Dobrotvorna zajednica Srpkinja uz pomoć Ministarstva za socijalnu politiku.

Nalaizala se korzou, u ulici Kralja Aleksandra 13 (bivši mlin) na III spratu.

O tome kakva je loša bila higijenska situacija u toj školi 1936. godine saznajemo iz izveštaja školske poliklinike koja je opisala stanje.

iii-1714-936

U odgovoru gradske vlasti navode da ne mogu školi da dodele nove prostorije.

odgovor

O školama svedoči i statistika iz 1934. godine.

 

 

škola

 

upisano

 

po narodnosti po veri ukupno
m. ž. Jugos. Mađ. Jevr. ostalih pravo. katol. mojs. ostali  
 Pravni fakultet 454 46 382 52 24 42 288 157 38 17 500
 Drž. muška realna gimn. 1088 564 283 111 50 277 577 116 38 1008
 Ženska realna gimnazija 396 246 44 77 29 149 155 77 15 396
Trgovačka akademija 58 59 90 14 4 9 38 70 4 5 117
Muška građansla škola 673 389 191 17 83 100 535 17 21 673
Ženska građanska škola 353 205 93 41 14 59 235 41 18 353
Rim. kat.ženska građan.šk. 235 73 110 2 50 1 227 2 5 235
Muzička škola 63 59 43 32 36 11 24 61 36 1 122
Ženska zanatska škola 147 75 64 6 2 35 104 6 2 147
Stenografska škola 11 14 12 7 6 6 12 6 1 25
I školsko nadzorništvo 2726 2411 3877 886 218 156 674 4213 216 34 5137
II školsko nadzorništvo 2197 2253 1654 2676 3 117 288 4122 3 37 4450
Šegrtska škola 524 116 367 255 14 4 84 531 14 12 640
svega: 7714 6089 7970 4707 599 567 2023 11001 576 206 13803

kulturno socijalno odeljenja podnosi izveštaj Gradskom predstavništvu statistika učenika školske 1933/34