Nikola Bogdanović

Nikola Bogdanović (Makce, 1893 – 1962).  Učenik Brane Petronijevića, saradnik Dimitrija Tucovića,  Sekretar Ministarstva  za socijanu  politiku.

U Subotici je bio urednik Jugoslovenskog  Dnevnika.