Župa Sv. Terezije opterećena gradskim porezom, 1930.

Pogrešno razrezivanje gradskog poreza za čišćenje i polivanje ulica izazvalo je rekaciju župnika Lajče Budanovića. On u dopisu Senatu taksativno navodi zašto se takav porez ne treba napalaćivati i zaključuje da župski uredi ovu taksu neće plaćati. 

XXIV 747 930

No gradska vlast je ipak donela odluku da ostaje pri tome da se razrezana suma ima platiti!